BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Programų rezultatai

Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa: finansinė parama sveikatos sričiai 2012-2017 m.

Pasiekti visi Nėščiųjų programos rodikliai:

Tikslo pasiekimo rodikliai Uždavinių pasiekimo rodikliai Rezultatų pasiekimo rodikliai

- nėščiųjų ir gimdyvių mirtingumo rodikliai priartėjo prie ES iki 2004 m. vidurkio;


- naujagimių mirtingumo rodikliai priartėjo prie ES iki 2004 m. vidurkio;


- per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį išsaugotų naujagimių gyvybių skaičius pasiekė 196, naujagimių, kuriems buvo taikyta terapinė hipotermija, išvengtų mirčių skaičius pasiekė 44 (siektinas rodiklis – 20).

- pacientų pasitenkinimas sąlygomis ligoninėse išaugo nuo 28% (2010 m.) iki 51% (2016 m.), ne pirmą kartą gimdžiusių pacienčių – iki 63% (2016 m.);
- visi 950 naujagimių (2016 m.) buvo saugiai pervežami (pagrindas 195 naujagimiai iš 961 (2009 m.) buvo pervežami automobiliais atitinkančiais šiuolaikinį saugumo lygį);
- 20.144 nėščiųjų (2015 m.), 20.561 nėščiųjų (2016 m.) pasinaudojo geresnės kokybės paslaugomis (siektinas rodiklis – 20.000 nėščiųjų);
- 36.170 gimdymų duomenys tapo prieinami NGN IS (siektinas rodiklis – ne mažiau kaip 30.000 gimdymų duomenų).

- 27 ligoninės aprūpintos kokybiškų nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros paslaugų teikimui būtina modernia medicinos įranga (siektinas rodiklis – 22 ligoninės);
- sukurtos 72 moksliškai pagrįstos akušerinės ir neonatologinės diagnostikos bei gydymo metodikos (siektinas rodiklis – 70 metodikų);
- 4257 dalyviai, teikiantys akušerijos, neonatologijos ir naujagimių sveikatos priežiūros paslaugas, pakėlė kvalifikaciją ir patobulino modernių technologijų naudojimo įgūdžius (siektinas rodiklis – ne mažiau kaip 1300 dalyvių);- 3 ligoninės aprūpintos automobiliais su specialia įranga, būtina saugiai pervežti naujagimius (siektinas rodiklis – 3 ligoninės);
- suremontuotos 9 ligoninių patalpos, pritaikant jas medicinos įrangos sumontavimui ir naudojimui (siektinas rodiklis – 9 ligoninės);
- sukurta ir naudojimui parengta 1 kompiuterinė nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos duomenų bazė (siektinas rodiklis – 1 kompiuterinė duomenų bazė).

Pasiekti visi planuoti Energijos programos rodikliai:

Tikslo pasiekimo rodikliai

Uždavinių pasiekimo rodikliai

Rezultatų pasiekimo rodikliai

- pacientų pasitenkinimas sąlygomis ligoninėse išaugo nuo 28% (2010 m.) iki 51% (2016 m.), ne pirmą kartą gimdžiusių pacienčių – iki 63% (2016 m.);


- CO2 išmetimas sumažėjo 10.223,78 t/metus (+438%) (siektinas rodiklis – maždaug 1.900 t/metus).

 

- sutaupytos energijos kiekis (perskaičiavus norminiams metams) pasiekė 16,69 GWh/metus (+138%) (siektinas rodiklis – 7 GWh/metus);
- šilumos suvartojimo kiekis sumažėjo iki 102,46 kWh/m2 per metus (+127%) (siektinas rodiklis – 140 kWh/m2 per metus);
- ligoninėje vidutiniškai bus sutaupoma 45.294,36 Eur/metus (+19%) (siektinas rodiklis – vidutiniškai 38.000 Eur/metus ligoninėje);
- dėl saulės kolektorių įrengimo kasmet bus pagaminta 740,28 MWh šiluminės energijos (-16%*) (siektinas rodiklis – 880 MWh/metus);
- dėl šilumos siurblių įrengimo kasmet bus pagaminta 5.575,05 MWh šiluminės energijos (+16%) (siektinas rodiklis – 4.800 MWh/metus);
- dėl fotoelektrinių jėgainių įrengimo kasmet bus pagaminta 1.083,78 MWh energijos (-6%**) (siektinas rodiklis – 1.148 MWh/metus);
- ligoninės atitinka Lietuvos Respublikos higienos normų HN 42:2004 „Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų mikroklimatas" ir STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“ reikalavimus;
- ligoninės atitinka Lietuvos medicinos normos MN 4:2001 „Medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas” ir medicinos normos MN 100:2001 „Aktyviųjų implantuojamųjų medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas” reikalavimus.                          

 

- 6 ligoninėse renovuoti ir apšiltinti stogai (siektinas rodiklis – 6 ligoninėse);
- 9 ligoninėse apšiltintos išorinės sienos (siektinas rodiklis – 9 ligoninėse);
- 9 ligoninėse pakeisti langai (siektinas rodiklis – 9 ligoninėse);
- 8 ligoninėse pakeistos išorinės durys (siektinas rodiklis – 8 ligoninėse);
- 2 ligoninėse apšiltintos perdangos, kurios ribojasi su išore (siektinas rodiklis – 2 ligoninėse);
- 17 ligoninių įrengtos saulės kolektorių ir šilumos siurblių sistemos (siektinas rodiklis – 17 ligoninių);
- 13 ligoninių įrengtos fotoelektrinių jėgainių sistemos (siektinas rodiklis – 13 ligoninių);
- 2 ligoninių modernizuotos išorinės karšto vandens tiekimo sistemos (tarp šilumos punkto ir pastato) (siektinas rodiklis – 2 ligoninėse);
- 16 ligoninių modernizuotos vidaus šildymo sistemos (įskaitant šilumos punktus 8 ligoninėse) (siektinas rodiklis – 15 ligoninių);
- 20 ligoninių modernizuotos elektros tiekimo sistemos (įskaitant LED įrengimą 17 ligoninių) (siektinas rodiklis – 19 ligoninių);
- 20 ligoninių modernizuotos / įrengtos vėdinimo ir kondicionavimo sistemos (siektinas rodiklis – 19 ligoninių);
15 ligoninių modernizuotos / įrengtos medicininės dujos (siektinas rodiklis – 14 ligoninių).

Programų ir projektų pasiekti rezultatai:
(paspaudę ligoninės pavadinimą, turėsite galimybę pamatyti skirtą paramą vaizdinėmis priemonėmis / foto galerija)

Nr. Ligoninė / naudos gavėja* Paramos suma rangos darbams, Eur Gauta medicinos įranga, Eur/vnt. Kvalifikaciją pakėlusių dalyvių skaičius Kitos veiklos
1. Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė 439.261 364 tūkst. Eur / 60 vnt. 130 -
2. Kauno klinikinė ligoninė 2.495.413 819 tūkst. Eur / 111 vnt. 214 -
3. Kėdainių ligoninė 476.373 294 tūkst. Eur / 40 vnt. 53 -
4. Klaipėdos universitetinė ligoninė 2.869.689 1 mln. Eur / 104 vnt. 229 Reanimobilis naujagimių transportavimui – 1 vnt.
Įrengta simuliacijos klasė - 1
5. Respublikinė Kauno ligoninė 485.353 349 tūkst. Eur / 51 vnt. 125 -
6. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė
Kauno klinikos
3.158.695 6,2 mln. Eur / 672 vnt 681 Reanimobilis naujagimių transportavimui – 1 vnt.
Įrengtos simuliacijos klasės - 2
7. Marijampolės ligoninė 1.027.551 304 tūkst. Eur / 54 vnt. 86 -
8. Mažeikių ligoninė  1.149.372 181 tūkst. Eur / 39 vnt. 50 -
9. P. Mažylio gimdymo namai,
VšĮ Kauno klinikinės ligoninės filialas
507.130 374 tūkst. Eur  / 63 vnt. 136 -
10. Pasvalio ligoninė 224.218 331 tūkst. Eur / 47 vnt. 65 -
11. Raseinių ligoninė 374.417 201 tūkst. Eur / 37 vnt. 74 -
12. Regioninė Telšių ligoninė  1.248.022 268 tūkst. Eur / 35 vnt. 72 -
13. Respublikinė Panevėžio ligoninė 1.259.825  1 mln. Eur / 122 vnt. 181 Įrengta simuliacijos klasė - 1
14. Respublikinė Šiaulių ligoninė 509.805 272 tūkst. Eur / 27 vnt. 234 Įrengta simuliacijos klasė - 1
15. Tauragės ligoninė 503.474 323 tūkst. Eur / 47 vnt. 74 -
16. Trakų ligoninė  894.081 349 tūkst. Eur / 48 vnt. 85 -
17. Ukmergės ligoninė 397.965 344 tūkst. Eur / 52 vnt. 93 -
18. Utenos ligoninė 272.011 234 tūkst. Eur / 45 vnt. 72 -
19. Vaikų ligoninė,
VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikų filialas
431.209 2.8 mln. Eur / 288 vnt. 96 Reanimobilis naujagimių transportavimui – 1 vnt.
Įrengta simuliacijos klasė - 1
20. Vilkaviškio ligoninė 546.240 222 tūkst. Eur / 37 vnt. 97 -
21. Vilniaus gimdymo namai  1.211.662 1 mln. Eur / 124 vnt. 261 -
22. Vilniaus miesto klinikinė ligoninė 260.958 891 tūkst. Eur / 98 vnt. 272 -
23. Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos 365.525 2.5 mln. Eur / 218 vnt. 403 Įrengta simuliacijos klasė - 1
24. Visagino ligoninė 524.552 275 tūkst. Eur / 49 vnt. 58 -
25. Kretingos ligoninė - 175 tūkst. Eur / 27 vnt. 89 -
26. Jonavos ligoninė - 180 tūkst. Eur / 29 vnt. 50 -

*- 2017 m. lapkričio 14 d. Jungtinio sveikatos sektoriaus programų, finansuojamų pagal Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programą, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, įgyvendinimo priežiūros komiteto sprendimu Šilutės ir Rokiškio ligoninės buvo išbrauktos, o Kretingos ligoninė įtraukta į Nėščiųjų projekto naudos gavėjų sąrašą.

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-27