BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Apie Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programą

 Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programa, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje:
finansinė parama sveikatos sričiai

Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos sveikatos srityje tikslas – mažinti ekonominius ir socialinius skirtumus tarp Lietuvos ir labiau išsivysčiusių Europos Sąjungos valstybių, tarp mūsų šalies miestų centrų ir silpnų periferinių regionų. Su sveikatos sektoriumi susijusioms programoms įgyvendinti skirta 53,6 mln. Šveicarijos frankų (apie 47 mln. Eur) parama.
Šios paramos tikslas – gerinti nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių paslaugų kokybę ir prieinamumą bei mažinti netolygumus tarp rajonų ir miestų ligoninių.
Siekiant nustatyti ligoninių, teikiančių stacionarias sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams, poreikius, atlikta galimybių studija. Pagal galimybių studiją parengtose programose nustatyti paramą gausiančių ligoninių atrankos kriterijai, paramos gavėjų sąrašas, finansuojamos veiklos, viešųjų pirkimų eiliškumas ir tvarka, paskirstytos paramos lėšos. Programas Šveicarijos Vyriausybė patvirtino 2011 m. balandžio mėn., o paramos susitarimai, kuriais patvirtintos galutinės projekto paraiškos, pasirašyti 2011 m. gruodžio 20 d.

 • Projektų įgyvendinimo sutartys su paramos gavėjais (projektų vykdytojais) pasirašytos 2012 m. birželio 12 d. (sutarčių pasirašymo akimirkos).
 • Programos dalyvės – Lietuvos ligoninės, teikiančios sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams.
 • Bendradarbiavimo programa įgyvendinta 2017 m. balandžio 30 d. (projektų įgyvendinimo laikotarpis iki 2016 m. lapkričio 30 d. / 2017 m. vasario 10 d.).

Šveicarijos parama skirta dviems programoms:

„Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje“
– 31,294 mln. CHF
(26,600 mln. CHF – Šveicarijos paramos lėšos; 4,694 mln. CHF – Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšos).

Projekto vykdytojas – LSMUL Kauno klinikos
Naudos gavėjos – 26 Lietuvos ligoninės, teikiančios sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams

Rezultatai įgyvendinus programą:

 • 26 ligoninės aprūpintos kokybiškoms paslaugoms teikti būtina modernia medicinos įranga;
 • Virš 4 000 dalyvių pakelta profesinė kvalifikacija ir patobulinti modernių technologijų taikymo įgūdžiai;
 • Parengtos 72 akušerijos ir neonatologijos diagnostikos ir gydymo metodikos (jas rasite paspaudę šią nuorodą);
 • Sukurta ir naudoti parengta kompiuterinė nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos duomenų bazė.
 

„Energiją tausojančių technologijų įdiegimas Lietuvos ligoninėse, teikiančiose sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams“ – 22,353 mln. CHF
(19,000 mln. CHF – Šveicarijos paramos lėšos; 3,353 mln. CHF – Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšos)

Projektų vykdytojai 24 Lietuvos ligoninės, teikiančios sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams

Rezultatai įgyvendinus programą:

 • Pagerinta ligoninių pastatų šiluminės izoliacija (renovuoti ir apšiltinti stogai bei išorės sienos, pakeisti langai ir durys);
 • Modernizuoti šilumos punktai ir vidaus šildymo sistemos 
 • Įrengti alternativios energijos šaltiniai (saulės kolektoriai, šilumos punktai ir fotoelektrinės jėgainės);
 • Modernizuotos / įrengtos vėdinimo, kondicionavimo ir elektros (su LED apšvietimu) tiekimo sistemos;
 • Įrengtos medicininių dujų, vakuumo ir deguonies tiekimo sistemos.

 

 

Pacientų pasitenkinimo sąlygomis ligoninėse, dalyvaujančiose programose vertinimas

 • 2015 m. parengti pacientų pasitenkinimo sąlygomis ligoninėse, dalyvaujančiose programose vertinimo tarpiniai rezultatai.
 • 2016 m. IV ketv. - 2017 m. I ketv. rengiami galutiniai pacientų pasitenkinimo sąlygomis ligoninėse, dalyvaujančiose programose vertinimo rezultatai.


Programos viešinimas

Įgyvendinant viešinimo veiklas, yra provaloma vadovautis Nacionalinės koordinavimo institucijos parengtomis Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos viešinimo rekomendacijomis.
Programų „Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje“ ir „Energiją tausojančių technologijų įdiegimas Lietuvos ligoninėse, teikiančiose paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams“ viešinimui pasirinkta geltona spalva:

Daugiau informacijos - Grafinio stiliaus knygoje, kurią galite rasti VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros  ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijos  tinklapiuose.

Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos viešinimo ženklai

 Informacija apie Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programą Facebook paskyroje

 

Jungtinis priežiūros komitetas

Programos veikloms koordinuoti yra sudarytas Jungtinis sveikatos sektoriaus programų, finansuojamų pagal Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programą, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, įgyvendinimo priežiūros komitetas (toliau - Jungtinis priežiūros komitetas).
Jungtinio priežiūros komiteto pirmininkas yra Sveikatos apsaugos viceministras. Į Jungtinio priežiūros komiteto sudėtį įeina Sveikatos apsaugos ministerijos, Finansų ministerijos, CPVA, Lietuvos neonatologijos asociacijos, Lietuvos akušerių ginekologų draugijos, Lietuvos slaugos specialistų organizacijos, Lietuvos akušerių sąjungos, Valstybinės ligonių kasos prie SAM ir VĮ Registrų centro atstovai.
Į Jungtinio priežiūros komiteto posėdžius stebėtojo teisėmis kviečiami Šveicarijos atstovai.
Šveicarijos atsakingų institucijų atstovai turi teisę pareikšti prieštaravimą dėl sprendimų, susijusių su veiklų įgyvendinimu.

Jungtinis priežiūros komitetas atlieka šias funkcijas:
· teikia rekomendacijas SAM dėl galutinių sveikatos sektoriaus Programų paraiškų;
· teikia rekomendacijas dėl SAM siūlomo paramos gavėjų sąrašo, veiklų ir jų apimčių bei biudžeto;
· svarsto ir tvirtina SAM parengtas sveikatos sektoriaus programų įgyvendinimo ataskaitas;
· teikia siūlymus ir priima sprendimus dėl Programų įgyvendinimo, jų plano ir biudžeto keitimo;
· prižiūri sveikatos sektoriaus programų įgyvendinimo bendrą eigą;
· imasi kitų būtinų priemonių, kad būtų pasiekti visi sveikatos sektoriaus programų tikslai.

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-27