BDAR
Close

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Pasirengimas įgyvendinti naują greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo modelį

Sveikatos apsaugos ministerija kartu su partneriu Greitosios medicinos pagalbos tarnyba įgyvendina projektą „Pasirengimas įgyvendinti naują greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo modelį“ Nr. 08.4.2-ESFA-V-614-01-0003, finansuojamą iš Europos socialinio fondo lėšų.

Projekto tikslas
Pasirengti įgyvendinti naują greitosios medicinos pagalbos (toliau – GMP) paslaugų teikimo modelį, sukuriant darnią visoje šalyje veikiančią centralizuotą greitosios medicinos pagalbos tarnybą.

Trumpas projekto aprašymas
Siekiant efektyvesnio GMP paslaugų teikimo nuo 2023 m. liepos 1 d. prie Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties prijungus 15 įstaigų ir iš 40 įstaigų perėmus paslaugų teikimą greitosios medicinos pagalbos paslaugas Lietuvoje teikia viena įstaiga - Greitosios medicinos pagalbos tarnyba. Dėl šios priežasties reikalingi vykdyti veiksmai, kad esamos GMP struktūros būtų sujungtos į vieną GMP paslaugas teikiančią GMP tarnybą. Pasirengiant įgyvendinti naują GMP paslaugų teikimo modelį, projektu bus siekiama GMP sistemos organizacinius ir žmogiškuosius išteklius pritaikyti GMP paslaugoms teikti pagal naują modelį. Tam projekto įgyvendinimo metu bus vykdomos šios veiklos: pareigybių veiklos analizė ir aprašų parengimas, GMP tarnybos identiteto formavimas; centro veiklos strategijos parengimas, personalo mokymai apie GMP veiksmus, dirbant pagal vieningus algoritmus.
Numatomi projekto rezultatai Bus parengtos 68 pareigybių veiklos analizės, metodikos ir aprašai, suformuotas GMP tarnybos identitetas, parengta kompetencijų centro veiklos strategija, apmokyta 2380 GMP sveikatos priežiūros ir kitų specialistų. Pasirengus įgyvendinti naują GMP modelį, bus sukurtos prielaidos efektyviai veikiančiai GMP tarnybai, vieningai greitosios medicinos pagalbos paslaugų sistemai, kas užtikrins kokybiškų ir saugių asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą pacientams visoje šalies teritorijoje, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos.

Projekto įgyvendinimo pradžia: 2023 m. birželio 14 d.
Projekto įgyvendinimo pabaiga: 2023 m. gruodžio 31 d.
Bendra projekto vertė: 770 928,79 Eur.

Kontaktai
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Asmens sveikatos departamento Pirminės sveikatos priežiūros,
odontologijos ir medicininės reabilitacijos skyriaus patarėja
Viktorija Buzytė
Tel +370 5 266 1479, el. p. [email protected]

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-10-18