BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Greitosios medicinos pagalbos ir pacientų transportavimo paslaugų prieinamumo pagerinimas sveikatos netolygumais pasižyminčiuose Lietuvos rajonuose

 

Sveikatos apsaugos ministerija įgyvendina projektą Nr. 08.1.3-CPVA-V-604-01-0001 ,,Greitosios medicinos pagalbos ir pacientų transportavimo paslaugų prieinamumo pagerinimas sveikatos netolygumais pasižyminčiuose Lietuvos rajonuose“, finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

 

Projekto tikslas: padidinti greitosios medicinos pagalbos ir pacientų transportavimo paslaugų efektyvumą, siekiant sumažinti sveikatos netolygumus ir socialinę atskirtį tikslinių teritorijų gyventojams.

Trumpas projekto aprašymas: Siekiant sumažinti sveikatos netolygumus ir socialinę atskirtį tikslinių teritorijų gyventojams ir pagerinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą bei jų kokybę būtina atnaujinti Greitosios pagalbos stočių automobilių parką. Nauji GMP automobiliai (dalis jų bus kaip papildomi, dalis – pakeis senus automobilius) suteiks galimybę sutrumpinti GMP atvykimo laiką nuo iškvietimo iki būtinosios pagalbos suteikimo, padidinti pacientų, pervežtų į širdies ir kraujagyslių ligų centrus, traumų centrus, skaičių, taip pat sumažinti automobilių remontui skirtas išlaidas.

Numatomi projekto rezultatai: Projekto įgyvendinimo metu buvo nupirkti  A tipo (24), B tipo (59) ir C tipo (11) GMP automobilius, kuriuos paskirstė 63 sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms įstaigoms.

Projekto įgyvendinimo pradžia: 2016 m. spalio 14 d.

Projekto įgyvendinimo pabaiga: 2018 m. rugsėjo 27 d.

 

Kontaktai

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

Asmens sveikatos departamento

Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriaus

Patarėja Viktorija Buzytė

Tel +370 5 266 1479, el. p. [email protected]

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-03-29