BDAR
Close

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


header image

Projektas „Sveikatos netolygumų nustatymo ir mažinimo gebėjimų stiprinimo modelio sukūrimas“

Aktualijos


Pasiekti projekto rezultatai


Apie projektą

Projekto kodas – NOR-LT11-SAM-01-TF-02-001

Projekto vykdytojas – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Projekto partneriai – Vilniaus universitetas, Klaipėdos universitetas ir Higienos institutas

Projekto įgyvendinimui numatoma skirti 613 160,85 Eur

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2014 m. birželis – 2016 m. balandis

Projekto esmė. Šiuolaikiniame pasaulyje sveikatos supratimas remiasi ne vien ligų nebuvimu, bet ir daug platesne socialine koncepcija, pagal kurią sveikata suprantama kaip socialinis procesas ir pripažįstama vienu svarbiausiu gyvenimo kokybės elementu. Sveikata yra svarbi asmenų ir visuomenės gerovei, o sveiki gyventojai yra būtina kiekvienos valstybės ekonomikos produktyvumo bei gerovės sąlyga. Šiuo metu sveikata yra vienas pagrindinių rodiklių, atspindinčių socialinius-ekonominius visuomenės pokyčius. Pasaulinės tendencijos yra tokios, jog gyventojų socialinė-ekonominė padėtis, o taip pat ir sveikata gerėja, tačiau skirtingų visuomenės grupių gerėjimo tempai yra nevienodi, todėl susidaro ženklūs sveikatos netolygumai. Šie socialiniai skirtumai yra viena opiausių problemų tiek Europos šalyse, tiek pasaulyje, kuriame formuojasi ryški socialinė atskirtis, o sveikatos priežiūros paslaugos regionuose skiriasi savo kokybe ir prieinamumu.

Projekto tikslas – sukurti sveikatos netolygumų nustatymo ir mažinimo gebėjimų stiprinimo modelį, kuris bus parengtas įvertinus tarptautinę ir nacionalinę patirtį sveikatos netolygumų nustatymo, vertinimo ir mažinimo srityje, atlikus teisinių dokumentų (nacionalinio ir regioninio lygmens) analizę, įvertinus žmogiškąjį potencialą ir jo kompetencijas bei parengus su tuo susijusias rekomendacijas ir mokymo programas nacionalinio ir regioninio lygmens darbuotojams. Įgyvendinant projektą itin didelis dėmesys bus skiriamas tarpsektorinio bendradarbiavimo skatinimui, siekiant užtikrinti kompleksišką socialinių-ekonominių netolygumų, ir tuo pačiu – sveikatos netolygumų mažinimą. Taip pat projekto įgyvendinimo metu bus ugdomi administraciniai politikos formavime ir įgyvendinime dalyvaujančių sveikatos ir susijusių sektorių darbuotojų ir visuomenės sveikatos biurų specialistų sveikatos netolygumų nustatymo, vertinimo ir mažinimo gebėjimai.

Daugiau informacijos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Vilniaus universiteto, Klaipėdos universiteto ir Higienos instituto interneto svetainėse


Daugiau informacijos apie 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą Nr. LT11 "Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos" ir projektus:

www.sam.lrv.lt

Facebook

www.norwaygrants.lt

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-27