BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


header image

Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Šalčininkų rajono, Vilniaus rajono ir Vilniaus miesto savivaldybių mokyklose / ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas

Aktualijos

Projekto „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Šalčininkų raj., Vilniaus raj. ir Vilniaus miesto savivaldybių mokyklose / ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas“ pristatymas

Pasirašyta projekto „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Šalčininkų raj., Vilniaus raj. ir Vilniaus miesto savivaldybių mokyklose / ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas“ įgyvendinimo sutartis


Projekto kodas: NOR-LT11-SAM-01-K-02-003

Projekto vykdytojas: Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras‬

Projekto įgyvendinimui numatoma skirti 246 576,47 Eur

Projekto esmė. 2013 m. paskelbto Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos tikslinio tyrimo rezultatais bei 2014 m. Vilniaus visuomenės sveikatos biuro atliktos tikslinės apklausos duomenimis, 53,8 % mokyklose dirbančių visuomenės sveikatos priežiūros specialistų (toliau – Specialistas) bei daugiau kaip 30 % mokyklų vadovų nurodė, kad labiausiai Specialistams dirbti trukdo darbo priemonių trūkumas. Pagrindinė to priežastis – finansavimo trūkumas. Dirbdami nepilnai įrengtuose, nesaugiuose, estetiškai nepatraukliuose sveikatos kabinetuose bei neturėdami net pagrindinių priemonių, būtinų sveikatos priežiūros paslaugų teikimui, Specialistai negali tinkamai atlikti savo funkcijų. Trūkstant tinkamų sveikatos priežiūros paslaugų, vaikai / jaunimas susiduria su įvairiomis sveikatos problemomis. 2012 m. Vilniaus visuomenės sveikatos biuro atlikti tyrimai parodė, kad mokinių mityba yra nevisavertė, kas 6 mokinys savo sveikatą vertina nepalankiai, beveik kas 9 mokinys nesijaučia laimingas. Net 64,9 % mokinių rūko / yra bandę rūkyti, alkoholinius gėrimus bandė net 87,2 % mokinių.

Aprūpinus sveikatos kabinetus trūkstamomis pagrindinėmis priemonėmis bei įrengus juos Specialistams bus sudarytos tinkamos sąlygos darbui sveikatos kabinetuose, pagerės sveikatos priežiūros paslaugų teikimas / prieinamumas Šalčininkų raj. / Vilniaus raj. / Vilniaus m. sav. ugdymo įstaigose, padidės sveikatos priežiūros paslaugų gavėjų skaičius. Visa tai prisidės prie sveikos aplinkos ugdymo įstaigose bei savivaldybėse kūrimo, puoselėjimo, geresnės vaikų, jaunuolių, tėvų, mokytojų fizinės / psichinės sveikatos, sveikesnio gyvenimo būdo.

Sveikatos kabinetuose Specialistai dirbs su vaikais / jaunuoliais sveikesnėje, saugesnėje, estetiškai patrauklesnėje aplinkoje. Sveikesni ir laimingesni vaikai / jaunuoliai labiau susikoncentruos mokslams, kas leis jiems sėkmingiau baigti mokslus, įsilieti į darbo rinką, verslą bei kurti pridėtinę vertę minėtoms savivaldybėms, Vilniaus regionui, valstybei. Savivaldybės taps sveikesnės, saugesnės (mažiau žalingų įpročių – mažiau nusikaltimų). Sumažės sveikatos netolygumai minėtose savivaldybėse, ypač probleminėje teritorijoje, t. y, Šalčininkų raj. sav. – tai leis efektyviau panaudoti valstybės / savivaldybių biudžetų lėšas, skiriamas vaikų / jaunimo sveikatos priežiūrai. Sveikatos kabinetai bus aprūpinami / įrengiami Šalčininkų raj. / Vilniaus raj. sav. kaimo / miesto tipo gyvenvietėse, todėl sumažės skirtumai tarp savivaldybių miesto / kaimo tipo gyvenviečių bei miesto / kaimo savivaldybių Vilniaus regione bei šalies mastu.

Minėti teigiami projekto pokyčiai bei pridėtinė vertė neabejotinai paskatins minėtų savivaldybių socialinį / ekonominį vystymąsi, prisidės prie Vilniaus regiono darnaus vystymosi bei sumažins įvairių socialinių / ekonominių rodiklių skirtumus tarp šalies savivaldybių bei regionų.

Daugiau informacijos apie projektą Vilniaus visuomenės sveikatos biuro interneto svetainėje

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-26