BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


header image

Priemonė „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų savivaldybėse prieinamumo ir kokybės gerinimas įdiegiant jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį“

Aktualijos

Įgyvendinami projektai


Priemonės tikslas – įdiegti jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį (toliau – JPSPP teikimo modelis) atitinkantį savivaldybių poreikius.

Pareiškėjai: savivaldybių administracijos.

Partneriai: juridiniai asmenys (įstaigos, organizacijos ar įmonės), registruoti Lietuvos Respublikoje ir (ar) Norvegijos Karalystėje, kurių veiklos susijusios su projekto veikla (-omis).

Priemonės biudžetas – 859.967 Eur


Jaunas žmogus (jaunimas) – asmuo nuo 14 iki 29 metų.

JPSPP – tai jaunimo poreikius atitinkančios kompleksinės sveikatos priežiūros paslaugos, kurios apima gydymo ir prevencijos (taip pat ir stebėsenos) paslaugas bei konsultavimo paslaugas, įskaitant jaunimo poreikiams pritaikytą sveikatos mokymą bei ugdymą, ir atitinka šiuos Pasaulio sveikatos organizacijos nurodytus kriterijus:

  • jaunimui prieinamos – nemokamos arba įperkamos, greita, patogi registracija arba be registracijos, trumpas laukimo laikas;
  • nediskriminuojančios;
  • garantuojančios konfidencialumą ir privatumą;
  • atitinkančios kiekvieno jauno žmogaus fizinės, socialinės ir psichologinės sveikatos bei raidos poreikius;
  • teikiamos kompetentingo personalo;
  • saugi ir atitinkanti jaunimo poreikius aplinka.

JPSPP teikimo modelis – nuostatų, apimančių jaunimo sveikatos priežiūros (gydymo, diagnostikos, prevencijos ir stebėsenos) bei konsultavimo paslaugų teikimą, apibrėžiančių paslaugų sistemos misiją, viziją, principus, tikslus ir uždavinius, apimančių paslaugų teikimo ir sveikos gyvensenos motyvavimo labiausiai jaunimui priimtinomis formomis organizavimą, valdymą, finansavimą bei kokybės užtikrinimą ir stebėseną, visuma.

Prioritetinės jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sritys:

  • psichikos sveikatos stiprinimas;
  • sveikos mitybos skatinimas, su mityba susijusių ligų prevencija ir fizinis aktyvumas;
  • traumų ir nelaimingų atsitikimų (išvengiamų mirčių) prevencija;
  • lytinės ir reprodukcinės sveikatos gerinimas.

Projektas „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio sukūrimas“


Daugiau informacijos apie 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą Nr. LT11 "Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos" ir projektus:

www.sam.lrv.lt

Facebook

www.norwaygrants.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-27