BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


header image

Pasiekti projekto rezultatai

Pasiekti rezultatai / projekto įgyvendinimo eiga:

Įgyvendinta 1.1.1 veikla – atlikta situacijos (demografinės, socialinės-ekonominės, sveikatos, teisės aktų, paslaugų teikimo ir užsienio patirties) analizė:

  • atlikta demografinės, sveikatos, socialinės-ekonominės situacijos, Lietuvos Respublikos teisės aktų, jaunimo sveikatos rodiklių pagal amžiaus grupes, esamų ir potencialių jaunimui skirtų sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų tinklo (infrastruktūros), užsienio šalių bei tarptautinių organizacijų dokumentų analizė ir parengti gerosios patirties pavyzdžiai bei tarptautinių organizacijų rekomendacijos dėl jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų;
  • atlikti kokybiniai tyrimai, siekiant įvertinti dabartinę sveikatos priežiūros paslaugų jaunimui sistemą; parengtas gyventojų apklausos klausimynas;
  • parengtos išvados dėl jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio kūrimo.

Įgyvendinta 1.1.2 veikla – sukurtas jaunimui palankių sveikatos piežiūros paslaugų teikimo modelio projektas:

  • sukurta modelio struktūra ir funkcinė schema (nacionalinio ir savivaldybės lygių);
  • parengta koncepcinė Jaunimo sveikatos interneto portalo www.sveikatostinklas.lt, kaip sudėtinės modelio dalies, schema;
  • parengti 4 jaunimo sveikatos priežiūros paslaugų, pagal SAM rekomenduotas problemines sritis, teikimo protokolai (algoritmai):Savižudybių ir savižalos neigiamo poveikio sveikatai mažinimas, Psichiką veikiančių medžiagų vartojimo neigiamo poveikio sveikatai mažinimas,Lytiškai plintančių ligų ir neplanuoto nėštumo neigiamo poveikio sveikatai mažinimas,Sveikatos sutrikimų susijusių su antsvoriu ir nutukimu mažinimas

Parengta ataskaita ,,Situacijos analizė ir jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio aprašymas“

Papildomai įgyvendinama. Algoritmų praplėtimas specifinėms jaunimo sveikatos problemoms spręsti: depresijų bei alkoholio vartojimo mažinti.

Savivaldybių alkoholio kontrolės ir alkoholio vartojimo neigiamo poveikio sveikatai mažinimo programų rengimo rekomendacijos

Įgyvendinta 1.2.1 veikla „Validuoti ir pritaikyti sukurtą modelį“.

Įgyvendinama 1.2.2 veikla „Įdiegti modelį bandomojoje savivaldybėje (koordinacinio centro VSB įrengimas ir interneto portalo adaptavimas ir publikavimas)“.

Įgyvendinta 1.2.3 veikla „Parengti metodines rekomendacijas modelio diegimui ir vertinimui kitose šalies savivaldybėse“:parengtos Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio diegimo ir vertinimo metodinių rekomendacijos.

Įgyvendinama 1.3 veikla „Konsultuoti Modelį diegiančias savivaldybes“ (savivaldybės konsultuojamos Modelio diegimo, portalo naudojimo / adaptavimo savivaldybių poreikiams klausimais, įvyko portalo naudojimo 2 dienų mokymai Modelį diegsiančioms savivaldybėms

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-26