BDAR
Close

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


header image

Apie projektus ir priemones

Apie programą

2011 m. balandžio 5 d. Lietuvos Respublika ir Norvegijos Karalystė pasirašė Susitarimo memorandumą dėl 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo įgyvendinimo. 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo paramos tikslai: mažinti ekonominius ir socialinius skirtumus tarp Europos Sąjungos šalių bei šalies – paramos gavėjos viduje ir stiprinti dvišalį Norvegijos ir šalies – paramos gavėjos bendradarbiavimą.

2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ (toliau – Programa) tikslas – pagerinti visuomenės sveikatą ir sumažinti sveikatos netolygumus. Įgyvendinus Programą bus sudarytos palankesnės sąlygos vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūrai, stiprinimui ir stebėsenai, sustiprinti nacionalinio ir savivaldybės lygio institucijų sveikatos specialistų gebėjimai mažinti visuomenės sveikatos netolygumus.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 57 „Dėl 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo Lietuvoje“ LR sveikatos apsaugos ministerija buvo paskirta Programos operatoriumi.

Programos paramos sutartį 2013 m. balandžio 16 d. pasirašė Norvegijos Karalystės užsienio reikalų ministerija ir LR finansų ministerija. Trišalę Programos įgyvendinimo sutartį 2013 m. birželio 3 d. pasirašė LR finansų ministerija, LR sveikatos apsaugos ministerija ir VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra.

Programos įgyvendinimui yra skirta 7,1 mln. Eur (24,4 mln. Lt) parama, iš jų 85 proc. (6,00 mln. Eur / 20,7 mln. Lt) sudaro Norvegijos finansinio mechanizmo, 15 proc. (1,1 mln. Eur / 3,7 mln. Lt) – Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšos.


Programos projektai / priemonės: