BDAR

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


header image

Kvietimas teikti paraiškas 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 ,,Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ Dvišalio bendradarbiavimo fondo veikloms vykdyti (A priemonė)

Sveikatos apsaugos ministerija kviečia nuo 2015 m. sausio 15 d. iki 2015 m. kovo 16 d. teikti paraiškas 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 ,,Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ (toliau – Programa) Dvišalio bendradarbiavimo fondo (toliau – Dvišalis fondas) „A“ priemonės finansavimui gauti. Dvišalio fondo „A“ priemonės lėšos skiriamos partnerių iš Norvegijos paieškai, siekiant prisidėti prie Programos projektų įgyvendinimo.

Dvišalio fondo paraišką gali teikti savivaldybių administracijos, kurios ketina teikti paraiškas pagal pagrindinį kvietimą pagal Programos priemonę „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų savivaldybėse prieinamumo ir kokybės gerinimas įdiegiant jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį Lietuvoje“ (toliau – JPSPP modelio įdiegimas).

Pagal Dvišalio fondo kvietimą suteikiama galimybė užmegzti kontaktus, surengti susitikimus su Norvegijos institucijomis, savivaldybėmis, turinčiomis patirties jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo srityje prieš teikiant paraišką dėl JPSPP modelio įdiegimo (galimų veiklų pavyzdžiai: vizitai į Norvegiją, renginiai / susitikimai su Norvegijos partneriais Lietuvoje).

Finansavimas: Dvišalio fondo lėšomis gali būti apmokėta iki 100 procentų tinkamų išlaidų. Maksimali vienai Dvišalio fondo paraiškai skiriama lėšų suma yra 5 000 eurų.


JPSPP modelio įdiegimas

Pagrindinį kvietimą dėl JPSPP modelio įdiegimo numatoma skelbti 2015 m. I ketv. pabaigoje – II ketv. pradžioje. Pagal šį kvietimą numatoma finansuoti JPSPP modelio įdiegimą dešimtyje Lietuvos savivaldybių.

JPSPP modelis šiuo metu yra kuriamas. Savivaldybės bus konsultuojamos paraiškų teikimo metu (paskelbus kvietimą teikti paraiškas dėl JPSPP modelio įdiegimo), o taip pat visu JPSPP modelio diegimo laiku. Išsamesnę informaciją apie kuriamą JPSPP modelį rasite paspaudę šią nuorodą.


Dvišalio fondo dokumentus galite atsisiųsti paspaudę žemiau esančias nuorodas:

Dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšų naudojimo tvarkos aprašas

Priedas Nr. 1 – Paraiškos forma

Priedas Nr. 2 – Paraiškos vertinimo lentelė

Priedas Nr. 3 – Veiklos ataskaita

Priedas Nr. 4 – Išlaidų sąrašas

Priedas Nr. 5 – Prašymas kompensuoti komandiruotės išlaidas

Priedas Nr. 6 – Sutarties forma

Dvišalio fondo dokumentai anglų kalba


Pareiškėjas, teikdamas paraišką Dvišaliam fondui, turi pateikti laisvos formos deklaraciją, patvirtinančią, kad:

  • nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pareiškėjo ar jo darbuotojų ūkinės komercinės veiklos;
  • paraiškoje arba jos prieduose pateikta informacija yra teisinga;
  • nėra įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl pareiškėjo kitos sutarties dėl paramos skyrimo iš Europos Sąjungos ar kitos tarptautinės paramos arba Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų pažeidimo;
  • pareiškėjas kompetentingoms institucijoms yra grąžinęs visas grąžintinas Europos Sąjungos ar kitos tarptautinės paramos arba Lietuvos Respublikos biudžeto lėšas, jei tokių yra.

Užpildyta ir pasirašyta Dvišalio fondo paraiška iki 2015 m. kovo 16 d. 10.00 val. pateikiama (registruotu paštu, per pasiuntinį ar pristatant) adresu: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Tarptautinių projektų valdymo skyrius (421 kab.), Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius.

Ant voko turi būti užrašyta ,,2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 ,,Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ Dvišalio bendradarbiavimo fondo paraiška“, taip pat turi būti nurodytas pareiškėjo pavadinimas ir adresas. Teikiant paraišką paraiškos skenuotą kopiją prašome atsiųsti el. p. norwaygrants@sam.lt.

Daugiau informacijos suteiks Tarptautinių projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Indrė Laurinčiukaitė tel. 205 3622, el. p. indre.laurinciukaite@sam.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-26