copyright

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Pratęsti Dvišalio bendradarbiavimo fondo paraiškų teikimo ir veiklų vykdymo terminai bei supaprastinta paraiškų teikimo tvarka

Informuojame, kad pratęsti paraiškų pagal Dvišalio bendradarbiavimo fondo priemonę „B“ teikimo ir veiklų vykdymo terminai. Paraiškas kviečiame teikti iki 2017 m. kovo 1 d., o dvišalio bendradarbiavimo veiklas įgyvendinti iki 2017 m. kovo 30 d.

Teikti paraiškas pagal šį Dvišalio bendradarbiavimo fondo kvietimą gali tik projektų vykdytojai, su kuriais yra sudarytos projektų įgyvendinimo sutartys. Paraiškos gali būti teikiamos ir po projekto įgyvendinimo pabaigos (tačiau ne vėliau kaip iki 2017 m. kovo 1 d.), įgyvendinant su projektu susijusias veiklas.

Projekto vykdytojas Dvišalio fondo veiklas gali vykdyti kartu su projekto partneriais. Dvišalio fondo ,,B“ priemonės lėšos skiriamos projektų vykdytojų ir partnerių iš Norvegijos ryšiams plėtoti, keistis patirtimi ir gerąja praktika (renginiai, susitikimai su partneriais iš Norvegijos, tiksliniai vizitai į Norvegiją).

Siekiant supaprastinti Dvišalio bendradarbiavimo fondo paraiškų teikimo tvarką, atsisakyta popierinių paraiškų, t. y. skanuota paraiška kartu su pridedamais dokumentais teikiama tik el. paštu: norwaygrants@sam.lt


Dvišalio fondo dokumentus galite atsisiųsti paspaudę žemiau esančias nuorodas:

Dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšų naudojimo tvarkos aprašas

Priedas Nr. 1 – Paraiškos forma

Priedas Nr. 2 – Paraiškos vertinimo lentelė

Priedas Nr. 3 – Veiklos ataskaita

Priedas Nr. 4 – Išlaidų sąrašas

Priedas Nr. 5 – Prašymas kompensuoti komandiruotės išlaidas

Priedas Nr. 6 – Sutarties forma

Dvišalio fondo dokumentai anglų kalba

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-26