copyright

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Pasvaliečiai susipažino su Drangedalo komunos (Norvegija) sveikatos priežiūros paslaugų teikimo patirtimi

2015 m. gruodžio 8-12 dienomis Pasvalio komanda, kurią sudarė Pasvalio rajono moksleivių parlamento pirmininkas Simonas Petkevičius, savivaldybės gydytoja Dalia Vasiliūnienė, Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktorė Vilma Jankevičienė, vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistė Simona Pyragytė, VšĮ Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro slaugytojos Virginija Antanavičienė ir Vida Zabėlienė, savivaldybės administracijos apskaitos skyriaus buhalterė apskaitininkė Giedrė Vaičekonienė, Pasvalio rajono Jaunimo organizacijos „Apskritas stalas“ vadovas Gediminas Andrašūnas, vyko į vizitą Drangedalo komunoje (Norvegijos Karalystė).

Vizitas organizuotas įgyvendinant 2009-2014 m. Norvegijos financinio mechanizmo programos Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ projektą “Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimo Pasvalio rajono savivaldybės jaunimui”. Šio projekto tikslas – apjungti į vieningą tinklą jau egzistuojančius sveikatos priežiūros paslaugų teikėjus ir gerinant jų bendradarbiavimą teikti efektyvesnes jaunimui pritaikytas sveikatos priežiūros paslaugas taip užtikrinant sveikatos netolygumų mažinimą. Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelis apima koordinuojančio centro įkūrimą ir Sumaniomis inovacijomis paremto Nacionalinio jaunimo sveikatos interneto portalo sukūrimą, kuriame jaunuoliai galėtų surasti ekspertų parengtą patikimą, sistemingą, lengvai prieinamą ir patrauklia forma pateiktą informaciją, skirtą sveikatos stiprinimui ir jaunimo įgalinimui rinktis sveiką gyvenimo būdą. Į šią iniciatyvą įsitraukė Pasvalio rajono savivaldybės atstovai su tikslu pagerinti rajono jaunimo sveikatos priežiūrą. Pasvalyje koordinacinis centras jau veikia. Jo koordinatorė – VšĮ Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro, Psichikos centro vedėja Virginija Ramanauskienė. Jaunimo sveikatos portalo http://www.sveikatostinklas.lt informacija rūpinasi portalo koordinatorė Simona Pyragytė, dirbanti Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biure.

Dauguma lietuvaičių keliauja į svetingą Norvegiją užsidirbti pragyvenimui. Šį kartą pasvaliečiai keliavo į tikrai dėmesio vertą šalį visiškai kitu tikslu. Vizito metu Pasvalio komanda susipažino su Drangedalo komunos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo patirtimi tiek jaunimui, tiek žmonėms su priklausomybėmis, tiek turintiems psichinę negalią ar ištiektiems gyvenimo krizės.

Pirmas susitikimas vyko Skieno miesto Šeimos centre AMATHEA, kurio pavadinimas simbolizuoja drugelį, kuris plazda pilve ir neduoda ramybės, neleidžia priimti sprendimo. Ši organizacija didelį dėmesį skiria moters sveikatai nuo pat paauglystės. Teikia informaciją apie lytinį švietimą, lytiškai plintančias ligas, taip pat teikia psichologinę pagalbą esant ankstyvam, neplanuotam nėštumui, esant busimų tėvų konfliktui dėl nėštumo nutraukimo. Taip pat skiriamas dėmesys imigrantams, tarp kurių išplitęs moterų apipjaustymas, galintis sukelti didelę žalą moters sveikatai. Esant problemai, asmuo nukreipiamas pas tuo metu reikiamą specialistą (psichologą, seksologą, ginekologą, šeimos gydytoją ir kt.). Labiausiai žavi teikiamas dėmesys žmogui, tiek kiek jo jam reikia, paslaugų kokybė ir besąlyginė pagalba.

Vėliau buvo supažindinta su Drangedalo komunoje nepriekaištingai veikiančiu Koordinaciniu centru, kurio paskirtis - vykdyti sveikatos priežiūrą, bendradarbiaujant su kitomis institucijomis. Centras teikia pagalbą tiek vaikams, tiek suaugusiems žmonėms, turintiems įvairių priklausomybių, protinę negalią, seniems žmonėms ir pan. Taip pat nemažai dėmesio skiriama pabėgėlių integravimui. Suteikiama plataus spektro pagalba, apimanti sveikatos priežiūrą, reabilitaciją, namų tvarkymą, apsaugą, finansinę paramą, užimtumą. Kiekvienas žmogus yra brangus, vertas geriausio, nesvarbu kokia gyvenimo istorija jį belydėtų. Toks geras pavyzdys ir požiūris į žmogų skatina padėti vieni kitiems.

Ne mažesnį įspūdį paliko ir Drangedalo Sporto namai, kurių paskirtis - skatinti įvairaus amžiaus gyventojų fizinį aktyvumą. Didelis dėmesys skiriamas fiziniam aktyvumui, kaip priemonei gerinančiai žmogaus sveikatą ir gyvenimo kokybę. Čia žmonės atlieka reabilitaciją esant sveikatos sutrikimams ar sveikstant po traumų. Taip pat vyksta bendradarbiavimas su įvairiomis institucijomis. Ateina pacientai atsiųsti įvairių specialistų, gydytojų. Kineziterapeutas kartu su dietologu gali sudaryti programą norintiems mažinti svorį ar sveikiau maitintis. Šioje įstaigoje neseniai pradėtas vykdyti projektas, skirtas vaikų depresijos prevencijai. Vaikai mokomi pozityviai galvoti ir pažinti save įvairiose situacijose. Su vaikais dirba kompetentinga komanda: psichologas, socialinis darbuotojas, dietologas ir kineziterapiautas.

Pasvaliečiai turėjo progą aplankyti nedidelę reabilitacijos kompaniją „Drangedalo produktai“, kuri siūlo darbą neįgaliems žmonėms. Jų pagaminta produkcija ir paslaugos teikiamos Drangedalo gyventojams. Įmonės tikslas - sudaryti sąlygas dirbti neįgaliesiems, kas jie reabilituotųsi, integruotųsi į visuomenę, ugdytų savo gebėjimus. Šalia kompanijos įsteigtas Psichikos ir priklausomybių centras, į kurį pagalbos kreipiasi maisto ar finansinių nepriteklių turintys asmenys, sergantys priklausomybėmis, psichinę negalią turintys žmonės, taip pat žmonės išėję iš įkalinimo įstaigų ir kt. Psichikos ir priklausomybių centro darbuotojai remia maistu, padeda susirasti darbą, būstą. Dauguma žmonių nedrįsta paprašyti reikiamos pagalbos, todėl darbuotojai maistą ir būtinas priemones nuveža minėtiems asmenims į namus.

Lietuviai lankėsi ir Atvirame jaunimo centre. Specialiai jaunimui skirtose patalpose vaikai patys kuria jaukią aplinką, yra įsirengę šokių salę, stalo žaidimo kambarį, užkandžių parduotuvėlę. Jaunimas glaudžiai bendradarbiauja su policija ir net vietine radijo stotimi, kurioje turi savo programą. Centre nuolat dirba 6 savanoriai, kurie skatina jaunimą tobulėti ir įtraukia jaunimą į įdomias veiklas.

Pasvaliečius sužavėjo Drangedalo mokykla, kurioje mokytojai, tėvai, vaikai, psichologai, socialiniai pedagogai, sveikatos specialistai glaudžiai bendradarbiauja, esant problemai, ją sprendžia kartu. Jau nuo pirmų klasių visi vaikai mokomi asmens higienos įgūdžių, su sveikatos specialistu individualiai konsultuojasi įvairiomis sveikatos temomis. Norvegijoje taip pat, kaip ir Lietuvoje nemažai vaikų turi netaisyklingą laikysena, skeleto ir raumenų sistemos, regėjimo, emocinių sutrikimų. Šioje mokykloje ypatingai skatinamas vaikų fizinis aktyvumas. Norvegijoje vaikai yra patys svarbiausi, todėl jiems užtikrinta saugi ir sveika aplinka.

Paskutiniąją vizito dieną pasvaliečiai lankėsi Vaikų gerovės tarnyboje, apie kurios veiklą daug rašo ir Lietuvos spauda. Pasak tarnybos specialistų vaikai skubiai paimami iš šeimos ar globėjų tik esant grėsmei pilnavertiškam vaiko vystymuisi ir sveikatai. Šiuo atveju vėl bendradarbiaujama su įvairiomis institucijomis, kurios padeda tėvams, suteikia informaciją. Esant tam tikroms aplinkybėms, vaikas ginamas ir apsaugomas.

Pabuvus svetingoje Norvegijoje labiausiai turime mokytis tarpinstitucinio bendradarbiavimo ir skleisti naudingą informaciją gerinant visuomenės, ypatingai jaunimo sveikatos priežiūrą.

Jaunimo portalo koordinatorė Simona Pyragytė

Vizito akimirkos (spauskite čia)

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-26