copyright

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Pasvaliečiai lankėsi Norvegijos Drangedalo komunoje

2015 m. gegužės 31 d. – birželio 4 d. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos ir VšĮ Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro atstovai, įgyvendindami 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ Dvišalio bendradarbiavimo fondo paraiškos Nr. DF-A2-03 veiklą „Partnerių paieškos renginys – vizitas į Norvegijos karalystę, Drangedalo komuną“, lankėsi Drangedalo savivaldybėje. Vizito tikslas – partnerių, turinčių patirties jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo srityje, iš Norvegijos paieška, siekiant prisidėti prie Programos projekto įgyvendinimo dėl jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (toliau – JPSPP) modelio įdiegimo. Pasvalio rajono savivaldybė ketina teikti paraišką pagal Programos priemonę „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų savivaldybėse prieinamumo ir kokybės gerinimas įdiegiant jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį Lietuvoje“. Pirmieji kontaktai dėl projekto su galimais partneriais, Norvegijos Karalystės Drangedalo savivaldybe, buvo užmegzti bendraujant telefonu, elektroniniais laiškais. Į Drangedalą vyko Pasvalio rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus pavaduotojas Paulius Petkevičius, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja) Dalia Vasiliūnienė, Savivaldybės administracijos Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė (ryšiams su užsieniu) Viktorija Gaspariūnaitė bei VšĮ Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro atstovai: vyriausiasis gydytojas Vilius Povilionis, vyriausioji slaugos administratorė Irena Trinskienė ir vyriausioji finansininkė Regina Keršienė.

Drangedalo savivaldybė (komuna) turi patirties jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo srityje, todėl, prieš teikiant paraišką dėl JPSPP modelio įdiegimo, buvo tikslinga susipažinti su šių paslaugų teikimu Drangedalo savivaldybėje. Vizito dalyviai susitiko su Drangedalo politikais bei savivaldybės atstovais, atsakingais už sveikatos priežiūrą, apsilankė įstaigose, teikiančiose sveikatos priežiūros paslaugas, ypač atkreipiant dėmesį į paslaugų teikimo organizavimą jaunimui, aptarė bendradarbiavimo galimybes įgyvendinant modelį, pasikeitė patirtimi.

Pasvaliečių delegacija susitiko su Drangedalo savivaldybės mere Kariane S. Reiten, Administracijos vadovu Jorn Knutsen, Savivaldybės tarybos nare Marit Kolloen, Savivaldybės Sveikatos ir gerovės skyriaus darbuotojais, Vaiko gerovės tarnybos darbuotojomis. Drangedalo savivaldybės atstovai pristatė pagrindinius teisės aktus, reglamentuojančius Norvegijoje sveikatos priežiūrą ir rūpybą savivaldybėje, visuomenės sveikatos priežiūrą, Vaiko gerovės tarnybos veiklą, supažindino su savivaldybės Sveikatos ir gerovės skyriaus struktūra, sveikatos ir socialines paslaugas teikiančiomis įstaigomis. Susitikimų metų vyko diskusijos vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros klausimais, aptartos sveikatos priežiūros problemos, pasidalinta gerąja patirtimi.

Lankytasi Drangedalo Sveikatos centre, Jaunimo klube, Socialinėje įmonėje, kurioje dirba žmonės, turintys įvairių fizinių ar psichinių sveikatos sutrikimų. Darbo vieta įrengiama, atsižvelgiant į žmogaus galimybes.

Bendruomenės namai skirti žmonėms su daugiafunkcine negalia. Čia lankosi ir jaunuoliai nuo 18 m. turintys raidos sutrikimų ar priklausomybių. Šeimos namai apjungia kelias institucijas – tai Psichikos sveikatos, priklausomybių centras, Pirminės asmens sveikatos priežiūros centras, Vaikų gerovės tarnyba. Vykdant veiklą, įgyvendinami bendri projektai, paslaugos teikiamos bendradarbiaujant.

Vizito dalyviai lankėsi Šieno miesto Borgestado klinikoje, kur specialistai supažindino su įgyvendinama alkoholio ir narkomanijos prevencijos programa. Šioje klinikoje priverstinai gydomos nėščiosios moterys, turinčios priklausomybę psichotropinėms medžiagoms.

Lankytasi Šiene esančioje Amatea organizacijos būstinėje. Čia vizito dalyviai susipažino su Norvegijoje veikiančia Amatea programa, skirta jaunimo lytiniam švietimui. Įgyvendinant šią programą, užtikrinamas anonimiškumas, į specialistus gali kreiptis visi jaunuoliai, turintys klausimų lytinių santykių, reprodukcinės sveikatos temomis ir kt. Visoje Norvegijos Karalystėje veikianti sistema užtikrina pagalbą bet kuriuo paros metu.

Bendraujant su sveikatos priežiūros specialistais, pagrindinis dėmesys buvo kreipiamas į paslaugų teikimo organizavimą jaunimui, į prevencines priemones, užimtumą, tarpžinybinį bendradarbiavimą. Susitikimo metu buvo aptartas tolimesnis sveikatos ir socialinės apsaugos sričių specialistų bendradarbiavimo galimybės įgyvendinant projektą „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų savivaldybėse prieinamumo ir kokybės gerinimas, įdiegiant jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį“.

Pasvalio delegacija susitiko su Lietuvos garbės konsulu Telemarko grafystėje dr. Carl Tom Carlsten. Garbės konsulas pasidžiaugė, kad plėtojami ryšiai su Lietuva, įgyvendinami bendri projektai. Jis įteikė Drangedalo savivaldybei garbės raštą už bendradarbiavimą ir santykių su Lietuva ir Pasvalio rajono savivaldybe plėtrą.

Veikla finansuojama 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ Dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšomis.

Informaciją parengė

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja) Dalia Vasiliūnienė

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-26