copyright

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Pasirašyta projekto „Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos, skirtos sistemingam vaikų sveikatos būklės stebėjimui ir kryptingam sveikatos politikos formavimui, sukūrimas ir įgyvendinimas“ įgyvendinimo sutartis

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija praneša, kad 2014 m. birželio 9 d. įsigaliojo trišalė projekto „Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos, skirtos sistemingam vaikų sveikatos būklės stebėjimui ir kryptingam sveikatos politikos formavimui, sukūrimas ir įgyvendinimas“ įgyvendinimo sutartis.

Projekto kodas – NOR-LT11-SAM-01-TF-01-001.

Tiesioginio finansavimo projekto vykdytojas – Higienos institutas.

Projekto įgyvendinimui numatoma skirti 1770 540,00 Eur (6 113 320,51 Lt).

Projekto tikslas – sukurti ir įdiegti bendrą Lietuvoje vaikų sveikatos stebėsenos informacinę sistemą (toliau – VSS IS), skirtą sistemingam vaikų sveikatos būklės stebėjimui ir kryptingam sveikatos politikos formavimui. VSS IS skirta vaikų profilaktinių sveikatos patikrinimų, sergamumo duomenų rinkimui, sisteminimui, analizei nacionaliniu ir savivaldybių lygiu, užtikrinant asmens duomenų apsaugą. Sukurtoje ir įdiegtoje VSS IS kaupiami duomenys bus naudingi formuojant sveikatos politiką ir vaikų sveikatos būklės gerinimo prioritetus, planuojant ir įgyvendinat efektyvias sveikatos stiprinimo ir prevencines priemones, gerinant visuomenės sveikatos paslaugų kokybę. Įgyvendinus projektą sukurta ir įdiegta VSS IS leis stebėti šalies mokyklinio amžiaus asmenų sveikatos būklės kitimą ir su vaikų sveikatos gerinimu susijusius sprendimus priimti remiantis objektyvia ir išsamia informacija.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-26