BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Gydytojo kardiologo ir slaugytojo konsultacijos asmenims, sergantiems širdies nepakankamumu, paslaugų prieinamumo gerinimas

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, kartu su Viešąja įstaiga Vilniaus universiteto ligonine Santaros klinikomis ir Viešąja įstaiga Alytaus apskrities S. Kudirkos ligonine (projekto partneriai), įgyvendina 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-610 „Kraujotakos sistemos ligų gydymo ir diagnostikos paslaugų infrastruktūros gerinimas“  projektą „Gydytojo kardiologo ir slaugytojo konsultacijos, asmenims, sergantiems širdies nepakankamumu, paslaugų prieinamumo gerinimas“(projekto Nr. 08.1.3-CPVA-V-610-02-0001).

Apie projektą:

Siekiant mažinti sergamumą ir priešlaikinį mirtingumą dėl širdies ir kraujagyslių ligų, būtina skirti didesnį dėmesį šių ligų profilaktikai. Diagnozuojant ir gydant širdies nepakankamumą (toliau – ŠN), reikalingas kvalifikuotas gydytojų ir slaugytojų dėmesys. Specialistų duomenimis, šia liga sergančius pacientus nuolat stebint, gydant, konsultuojant, sumažėja pacientų pakartotinė hospitalizacija ir mirštamumas, pacientas įgalinamas stebėti ir rūpintis savo liga. Svarbiausias dėmesys turi būti skiriamas paciento ir jo šeimos narių mokymui, siekiant suteikti specialiųjų žinių apie ŠN ligą, jos eigą ir  būklės kontrolės metodus, prevencines priemones, formuoti gyvensenos ir savirūpos įgūdžius.

Gerinant ŠN paslaugų teikimą bus plėtojama asmens sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūra tikslinėse teritorijose, aprūpinant reikiama medicinos įranga ir keliant ŠN kabinetuose dirbančių specialistų kvalifikaciją. Taip ŠN kabinetuose pacientai gaus savalaikę ir kokybišką gydytojo kardiologo ir slaugytojo konsultacijos, į kurią įeina ir paciento mokymas, asmenims, paslaugą, sumažės mirtingumas ir pakartotinė pacientų hospitalizacija.

Projekto vykdymo laikas:

 2016–2023 m.

 Bendra projekto vertė:

 2.767.221,00 Eur

 Projekto tikslas:

Gydytojo kardiologo ir slaugytojo konsultacijos, į kurią įeina ir paciento mokymas, asmenims, sergantiems širdies nepakankamumu, paslaugų prieinamumo gerinimas, siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir ankstyvą mirtingumą.

Projekto uždavinys:

Užtikrinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų antrinio ir (ar) tretinio lygio ambulatorinių kardiologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą asmenims, sergantiems širdies nepakankamumu, aprūpinant ASPĮ reikiama infrastruktūra bei sudarant galimybę paslaugas teikiantiems kardiologams ir bendrosios praktikos slaugytojams tobulinti kvalifikaciją

Projekto veiklos:

1.1. Įrangos, reikalingos ŠN gydyti ir diagnozuoti įsigijimas.

1.2. Gydytojų kardiologų ir slaugytojų kompetencijos kėlimas.

Projekto dokumentai:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/980f9db0d91d11e99681cd81dcdca52c

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6bd3efe0ab2611eab9d9cd0c85e0b745

Kontaktai

Vilija Kondrotienė
Asmens sveikatos departamentas
Specializuotos sveikatos priežiūros skyrius
Patarėja


Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Tel. +370 5 205 5287
sam.lrv.lt | [email protected]
Pasitikėjimo telefonas 8 800 66 004

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-03-29