BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


header image

Efektyvių ambulatorinės slaugos modelių plėtojimas

Projektu siekiama prisidėti prie ilgalaikės priežiūros koncepcijos įgyvendinimo, kurio metu bus mokomi sveikatos priežiūrą kuruojantys savivaldybių administracijos darbuotojai, ASPN teikėjai kaip efektyviai šalies regionuose/savivaldybėse organizuoti slaugos paslaugas namuose teikiančių tarnybų veiklą. Siekiant didinti visuomenės informuotumą, žinias šioje srityje - bus parengta interaktyvi mokomoji medžiaga, informaciniai/mokomieji filmukai apie ilgalaikės priežiūros paslaugų organizavimo principus, teisės aktus bei slaugos namuose teikimą.

 

Sveikatos apsaugos ministerija įgyvendina projektą Nr. 08.4.2-ESFA-V-614-01-0001  „Efektyvių ambulatorinės slaugos modelių plėtojimas“, finansuojamą iš Europos socialinio fondo lėšų.

 

Projekto tikslas: Prisidėti prie ilgalaikės priežiūros koncepcijos įgyvendinimo, plėtojant ambulatorinės slaugos paslaugas namuose (toliau – ASPN).

 

Trumpas projekto aprašymas

Lietuvoje pradėta kurti vieningos ilgalaikės priežiūros paslaugų koncepcija, kurios tikslas – nustatyti bendrus socialinės globos ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo, teikimo ir finansavimo principus. Siekiant prisidėti prie koncepcijos įgyvendinimo, projekto įgyvendinimo metu bus informuojami bei mokomi sveikatos priežiūrą kuruojantys savivaldybių administracijos darbuotojai, ASPN teikėjai, kaip efektyviai šalies regionuose / savivaldybėse organizuoti slaugos paslaugas namuose teikiančių tarnybų veiklą, kaip vykdyti tarpinstitucinį bendradarbiavimą tarp sveikatos apsaugos ir socialinės priežiūros įstaigų, kaip užtikrinti nenutrūkstamą pirminės sveikatos priežiūros grandinę pacientui. Kartu numatyta parengti ir interaktyvią mokomąją medžiagą, informacinius / mokomuosius filmukus apie ilgalaikės priežiūros paslaugų organizavimo principus, teisės aktus, slaugos namuose teikimą, siekiant didinti visuomenės informuotumą, žinias šioje srityje.

 

Numatomi projekto rezultatai: bus organizuojami mokymai ir renginiai Lietuvos miestų ir rajonų savivaldybių teritorijose, kurių metu bus  apmokyta 2400 sveikatos priežiūros ir kitų specialistų. ASPN teikimo tema sukurti informaciniai/ mokomieji filmukai, transliuojami per televiziją, viešajame transporte esančiuose LCD vaizdo ekranuose, parengti ir publikuoti straipsniai nacionalinėje spaudoje ir interneto portaluose padidins visuomenės informuotumą ir raštingumą šioje srityje.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-V-614 "Efektyvių ambulatorinės slaugos modelių plėtojimas“.

 

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2020-12-18

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2021-12-18

Bendra projekto vertė: 989.207,49 Eur

 

Kontaktai: Odeta Vitkūnienė, projekto vadovė, Asmens sveikatos departamento direktorė, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, tel. (8 5) 266 1460, el. paštas: odeta.vitkuniene@sam.lt
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-31