BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


header image

Asmens sveikatos priežiūros kokybės gerinimas reglamentuojant rizikingiausius pacientų saugai diagnostikos ir gydymo protokolus

2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonė VP1-4.3-VRM-02-V „Viešųjų politikų reformų skatinimas“

Projektas „Asmens sveikatos priežiūros kokybės gerinimas reglamentuojant rizikingiausius pacientų saugai diagnostikos ir gydymo protokolus“

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų

Projekto esmė:

Lietuvoje vykdant sveikatos priežiūros sistemos reformą prioritetas skiriamas sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimui. Todėl tęsiant šią reformą, užtikrinant konstitucinę Lietuvos Respublikos piliečių teisę į nemokamą gydymą, būtina parengti sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarką, kuri užtikrintų ES kokybę atitinkančios praktikos taikymą Lietuvoje. Parengus minėtą tvarką ir sukūrus ligos diagnostikos ir gydymo protokolus, atitinkančius ES geros medicinos bei laboratorinės praktikos reikalavimus, PSO, Europos ir / ar kitų šalių profesinių gydytojų draugijų rekomendacijas ir naujausias įrodymais pagrįstos medicinos pagrindu sukurtas metodikas, bus sudarytos prielaidos mažinti Lietuvoje socialinę atskirtį, užtikrinti vieningą visoje Lietuvoje minėtų protokolų taikymą, kad nepriklausomai nuo to, kur būtų teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos − respublikos, regiono ar rajono lygmens ASPĮ, būtų užtikrinama galimybė gauti vienodai kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas. Strateginis projekto tikslas – gerinti Lietuvoje asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo kokybę ir efektyvumą, reglamentuojant rizikingiausius pacientų saugai ligų diagnostikos ir gydymo protokolus. Įgyvendinus projektą, sukurti pavyzdinių ligų diagnostikos ir gydymo protokolai (dokumentų paketai) bei kiti projekto metu gauti rezultatai prisidės prie asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimo, geresnio gyventojų sveikatos priežiūros poreikių tenkinimo ir racionalesnio sveikatos sektoriaus išteklių naudojimo.

Projekto įgyvendinimas:

2013 m. gruodžio 18 d. buvo pasirašyta projekto „Asmens sveikatos priežiūros kokybės gerinimas reglamentuojant rizikingiausius pacientų saugai diagnostikos ir gydymo protokolus“ Nr. VP1-4.3-VRM-02-V-05-015 finansavimo ir administravimo sutartis Nr. VP1-4.3-VRM-02-V-05-015 / S-467. Įgyvendinant projektą iki jo pabaigos, t. y. 2015 m. rugsėjo 1 d. numatyta įvykdyti 4 veiklas: nustatyti rizikingiausių pacientų saugai ASPĮ atliekamų tyrimų ir taikomo gydymo metodus, sukurti rekomenduojamo diagnostikos ir gydymo protokolų rengimo ir taikymo algoritmą, taip pat pagal atliktą analizę ir sukurtą algoritmą suplanuota sukurti 123 pavyzdinius diagnostikos ir gydymo protokolus (kardiologijos, onkologijos, neurologijos, traumatologijos ir vaikų ligų srityse) bei juos įdiegti 2 pilotinėse ASPĮ, apmokant asmens sveikatos priežiūros specialistus naudotis šiais protokolais.

Projekto rezultatai:

Minėtų veiklų rezultatai prisidės prie įrodymais pagrįstų sprendimų dėl asmens sveikatos technologijų taikymo ir diegimo, įrodymais pagrįstos asmens sveikatos priežiūros formavimo nacionaliniu lygiu, tokiu būdu gerinant Lietuvoje asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo kokybę ir efektyvumą.

Atsižvelgiant į sėkmingą Europos šalių patirtį, pirmą kartą Lietuvoje buvo sukurti bei įdiegti ir specialistai apmokyti 2 pilotinėse ligoninėse (VšĮ Respublikinėje Šiaulių ir VšĮ Marijampolės ligoninėse) iš viso 123 vieningi rekomenduojami diagnostikos ir gydymo protokolai kardiologijos, onkologijos, neurologijos, traumatologijos ir vaikų ligų srityse.

Čia pateikiamas jau sukurtų 123 protokolų sąrašas kartu su detalia informacija.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-03-29