BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Programos aktualijos

Bendradarbiavimas su „Adaptuoto ir išplėsto jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio įdiegimas“ projektų vykdytojais

Sveikatos apsaugos ministerija ir Centrinė projektų valdymo agentūra organizuoja reguliarius susitikimus su projektų „Adaptuoto ir išplėsto Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (toliau – JPSPP) teikimo modelio įdiegimas“ vykdytojais.

Susitikimų tikslas - pasidalinti gerąja patirtimi, išspręsti iškilusias problemas ir aptarti, kas svarbu projektų įgyvendinimui.

2021 m. rugsėjo mėn., Vilniuje vykusiame susitikime Sveikatos apsaugos ministerijos specialistai kartu su Centrinės projektų valdymo agentūros komanda pasidalino savo patirtimi - ko reikia sėkmingam projekto įgyvendinimui. Buvo pristatyti projekto iššūkiai ir sėkmės elementai, projekto viešinimo galimybės arba kaip  pasidalinti savo sėkmės istorija, o projektų nacionalinis koordinatorius - Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras pristatė, kaip pasiekti gerų rezultatų savivaldybėse diegiant „žaliąjį koridorių“ ir taikant atvejo vadybos principus gauti jaunimui (14-29 m.) reikalingas asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Taip pat buvo išspręsta problema, kurią iškėlė JPSPP koordinatoriai dėl straipsnių teikimo Portalui www.sveikatostinklas.lt -  sumažintas teikiamų straipsnių skaičius, kad koordinatoriai galėtų kuo geriau vykdyti savo tiesioginę veiklą.

2021 m. gruodžio mėn. virtualaus susitikimo metu, Jaunimo reikalų departamento  direktorius  Jonas Laniauskas bei jo kolegos JPSPP koordinatoriams pristatė jaunimo reikalų koordinatoriaus darbą, taip pat papasakojo apie visapusišką bendradarbiavimą su JPSPP koordinatoriais ir kokias galimybes galima pasiekti dirbant kartu. Sveikatos apsaugos ministerijos specialistai kartu su Centrine projektų valdymo agentūra trumpai aptarė, kas pasikeitė nuo paskutinio susitikimo ir  paruošė 5 klausimų viktoriną, kuria buvo norima sužinoti, kaip sekasi JPSPP koordinatoriams siekti projekto rezultatų, vykdyti projekto veiklas savivaldybėse. Ir, žinoma, visi kartu dalinosi pasakojimais, kaip sekasi atskiruose projektuose.

Svarbu nuolat palaikyti ryšį, todėl sekantis susitikimas planuojamas 2022 m. pavasarį, kad pasidalinti patirtimi, kaip sekasi įgyvendinti projektus, kuo gyvena JPSPP koordinatoriai ir su kuo susiduria jaunimas bei  įkvėpti vieni kitus kasdienėms veikloms.

 


Kvietimas teikti paraiškas „Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos
paslaugas, modelio įdiegimas“

Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA) skelbia kvietimą teikti paraiškas 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ (toliau – Programa) priemonei „Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelio įdiegimas“

Programos tikslas  – psichikos sveikatos stiprinimas ir prevencijos gerinimas, ypatingą dėmesį skiriant vaikų, jaunimo bei jų šeimų gerovei.

Priemone „Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelio įdiegimas“ siekiama suteikti reikiamą pagalbą ir žinias moterims / šeimoms nėštumo metu, pagimdžius ir iki kol vaikui (-ams) sueis 2 metai.

Bendras kvietimui skirtas biudžetas 1.850.000,00 EUR

Galima prašyti mažiausia lėšų suma 60 000,00 eurų.

Galima prašyti didžiausia lėšų suma 185 000,00 eurų.

Galimi pareiškėjai:

 • Lietuvos Respublikos viešosios institucijos (nacionalinės, regionų ir vietos valdžios institucijos) – valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga.
 • Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigos – sveikatos priežiūros licencijas turinčios: 1) valstybės ir savivaldybių asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros biudžetinės ir viešosios įstaigos;  2) valstybės ir savivaldybių įmonės; 3) kitos įmonės bei įstaigos, įstatymų nustatyta tvarka sudariusios sutartis su Valstybine ar teritorinėmis ligonių kasomis arba kitais Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos veiklos užsakovais – šių sutarčių galiojimo laikotarpiu.

Jei projektas įgyvendinamas be partnerio (-ių), pareiškėjas privalo būti Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaiga, atitinkanti Gairių 3.6 papunktyje pateiktą sąvoką ir turinti galiojančią licenciją pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos - šeimos medicinos paslaugoms teikti.

Galimi projekto partneriai:

 • Lietuvos Respublikos ir Valstybių donorių (Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos) viešosios institucijos (nacionalinės, regionų ir vietos valdžios institucijos), atitinkančios Gairių 3.20 papunktyje pateiktą sąvoką.
 • Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigos, atitinkančios Gairių 3.6 papunktyje pateiktą sąvoką, ir Valstybių donorių nacionalinės sveikatos sistemos įstaigos.

Jei pareiškėjas yra Lietuvos Respublikos viešoji institucija (nacionalinė, regionų ar vietos valdžios institucija), atitinkanti Gairių 3.20 papunktyje pateiktą sąvoką, arba Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaiga, atitinkanti Gairių 3.6 papunktyje pateiktą sąvoką, bet neturinti galiojančios licencijos pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos - šeimos medicinos paslaugoms teikti, bent vienas projekto partneris privalo būti Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaiga, atitinkanti Gairių 3.6 papunktyje pateiktą sąvoką ir turinti galiojančią licenciją pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos - šeimos medicinos paslaugoms teikti.

Paraiškų vertinimą atliks CPVA.

Paraiškų pateikimo terminas:  2021 m. birželio 28 d. 16:00 Lietuvos laiku.

Visą informacija apie kvietimą ir Gaires pareiškėjams galite rasti Programos interneto svetainėje bei CPVA interneto svetainėje.

Kontaktai:

Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA)

El. paštas: [email protected], Tel. (+370) 653 652 65

Atsakymai į klausimus el. paštu arba faksu bus pateikti per 5 darbo dienas nuo užklausos gavimo CPVA dienos.


Kvietimas teikti paraiškas „Gerovės konsultantų modelio sukūrimas ir įdiegimas“

Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA) skelbia kvietimą teikti paraiškas 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Programos „Sveikata“ (toliau – Programa) priemonei Gerovės konsultantų modelio sukūrimas ir įdiegimas“.

Programos tikslas – prevencijos gerinimas ir sveikatos netolygumų mažinimas. Programa teiks paramą psichikos sveikatos stiprinimo ir prevencijos priemonėms, ypač daug dėmesio skiriant vaikų ir jaunimo bei jų šeimų gerovei.

Kvietimu bus siekiama sustiprinti bendruomenines psichikos sveikatos paslaugas ir skatinti  gerovės konsultantų modelio plėtrą Lietuvoje.

Bendras kvietimui skirtas biudžetas 1.420.000,00 EUR

Galima prašyti mažiausia lėšų suma 45 000,00 eurų.

Galima prašyti didžiausia lėšų suma 142 000,00 eurų.

Galimi pareiškėjai yra Lietuvos Respublikos viešosios institucijos (nacionalinės, regionų ir vietos valdžios institucijos, atitinkančios Gairių 3.22 papunktyje pateiktą sąvoką).

Galimi projekto partneriai yra Lietuvos Respublikos ir Valstybių donorių viešosios institucijos (nacionalinės, regionų ir vietos valdžios institucijos, atitinkančios Gairių 3.22 papunktyje pateiktą sąvoką), taip pat ne pelno siekiantys juridiniai asmenys ir nevyriausybinės organizacijos, kurios įneš realų indėlį vykdant projekto veiklas ir (arba) aktyviai naudosis projekto metu sukurtais rezultatais.

Paraiškų vertinimą atliks CPVA.

Paraiškų pateikimo terminas:  2021 m. birželio 21 d. 16:00 Lietuvos laiku.

Visą informacija apie kvietimą ir Gaires pareiškėjams galite rasti Programos interneto svetainėje bei CPVA interneto svetainėje

Kontaktai:

Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA)

El. paštas: [email protected], Tel. (+370) 653 652 65

Atsakymai į klausimus el. paštu arba faksu bus pateikti per 5 darbo dienas nuo užklausos gavimo CPVA dienos.


 „Neįtikėtini metai“ – jau net 13-oje Lietuvos savivaldybių!

„Neįtikėtini metai“ – tai pripažinimą pelnęs įrodymais pagrįstų programų rinkinys, skirtas stiprinti pozityvios tėvystės įgūdžius ir užkirsti kelią vaikų probleminiam elgesiui. JAV sukurtų programų efektyvumą grindžia daugiau nei 30 metų jų įgyvendinimo patirtis. Daugybė atliktų mokslinių tyrimų patvirtina, kad programos yra veiksmingos ir padeda sumažinti ar išvengti problemų, kylančių dėl vaikų elgesio ir emocijų sutrikimų, taip pat apsaugoti tokius vaikus nuo įsitraukimo į nusikalstamas veikas, smurto, psichoaktyvių medžiagų vartojimo. Šias programas jau daugelį metų sėkmingai diegia tokios šalys, kaip JAV, Kanada, Jungtinė Karalystė, Norvegija, Suomija, Rusija, Australija ir kt. Tikimasi, kad „Neįtikėtinų metų“ įgyvendinimas Lietuvoje padės sustiprinti pozityvios tėvystės įgūdžius, kurti tvarius tėvų ir vaikų santykius bei užtikrins šeimų gerovę

Rugsėjo 14–30 d. įvyko pirmieji tėvų grupių vadovų mokymai. Juos nuotoliniu būdu vedė programos „Neįtikėtini metai“ kūrėja prof. dr. Carolyn-Webster Stratton ir ilgametę patirtį turintys licencijuoti specialistai iš JAV. Mokymuose dalyvavo 20 tėvų grupių vadovų iš šešių pirmame Projekto etape dalyvaujančių savivaldybių: Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio miestų bei Marijampolės. Nuo spalio 14 d. savivaldybėse prasidėjo tėvų, auginančių 3–6 m. vaikus, kurie turi elgesio sunkumų, grupių mokymai. 2021 m. sausio mėn. bus apmokyti dar 20 grupių vadovų iš Alytaus miesto, Kėdainių, Kupiškio, Plungės, Tauragės, Telšių ir Utenos rajonų savivaldybių. Tėvai, norintys dalyvauti artimiausiu metu vyksiančiuose mokymuose, kviečiami kreiptis žemiau nurodytais kontaktais savo mieste.

SAVIVALDYBĖSE VYKSTANČIŲ TĖVŲ GRUPIŲ MOKYMŲ VIETOS IR KONTAKTAI:

Vilniaus miesto savivaldybė

 • Mokymų vieta: Vilniaus lopšelis-darželis „Pilaitukas“, I. Kanto al. 7A, Vilnius; Mokymų laikas: pradžia – nuo spalio 21 d., trečiadieniais 17:00–19:00; Grupės vadovės: Viltė Striūkienė (tel. 8 658 65 462) ir Dovilė Varkalienė (tel. 8 681 50 651).
 • Mokymų vieta: Santariškių lopšelis-darželis, Santariškių g. 27A, Vilnius; Mokymų laikas: pradžia – nuo spalio 21 d., trečiadieniais 18:00–20:00; Grupės vadovės: Aurelija Šiautkulienė (tel. 8 681 50 318) ir Marija Kudrevičiūtė (tel. 8 681 50 628).

Kauno miesto savivaldybė

 • Mokymų vieta: Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Vaidoto g. 115, Kaunas; Mokymų laikas: pradžia – nuo spalio 14 d., trečiadieniais 18:00–20:00; Grupės vadovės: Indrė Steponavičiūtė-Kupčinskė (tel. 8 699 09 560) ir Giedrė Macaitienė (tel. 8 681 38 598).

Klaipėdos miesto savivaldybė

 • Mokymų vieta: Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (3 aukštas, 19 kab.), Taikos pr. 76, Klaipėda; Mokymų laikas: pradžia – nuo spalio 21 d., trečiadieniais 18:00–20:00; Grupės vadovės: Bernutė Juškienė (tel. 8 656 52 543) ir Maria Burkovskaya (tel. 8 658 65 391).
 • Mokymų vieta: Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (3 aukštas, 19 kab.), Taikos pr. 76, Klaipėda; Mokymų laikas: pradžia – nuo spalio 16 d., penktadieniais 13:15–16:00 (per pietų pertrauką); Grupės vadovės: Liana Brazdeikienė (tel. 8 699 03 182) ir Jurgita Vainauskienė (tel. 8 658 67 346).

Šiaulių miesto savivaldybė

 • Mokymų vieta: Šiaulių „Rasos“ progimnazija, Tiesos g. 1, Šiauliai; Mokymų laikas: pradžia – nuo spalio 15 d., ketvirtadieniais 17:00–19:00; Grupės vadovės: Inga Maslauskienė (tel. 8 658 66 902) ir Raimonda Skerytė-Naginskienė (tel.  8 658 66 878).
 • Mokymų vieta: Šiaulių „Rasos“ progimnazija, Tiesos g. 1, Šiauliai; Mokymų laikas: pradžia – nuo spalio 21 d., trečiadieniais 17:00–19:00; Grupės vadovės: Inga Jankauskienė (tel. 8 658 65 474) ir Donata Šimkutė-Špėgienė (tel. 8 658 66 842).

Panevėžio miesto savivaldybė

 • Mokymų vieta: Panevėžio lopšelis-darželis „Sigutė”, Kanklių g. 8, Panevėžys; Mokymų laikas: pradžia – nuo spalio 21 d., trečiadieniais 17:15–19:15; Grupės vadovės: Renata Vasiliauskienė (tel. 8 685 70 436) ir Vijolė Miškinienė (tel. 8 685 71 792).
 • Mokymų vieta: Panevėžio lopšelis-darželis ,,Žvaigždutė“, Statybininkų g. 17, Panevėžys; Mokymų laikas: pradžia – nuo spalio 21 d., trečiadieniais 17:15–19:15; Grupės vadovės: Lina Motūzienė (tel. 8 685 73 281) ir Justina Buikauskienė (tel. 8 685 73 676).

Marijampolės savivaldybė

 • Mokymų vieta: Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Lietuvininkų g. 18–208, Marijampolė; Mokymų laikas: pradžia – nuo spalio 15 d., ketvirtadieniais 18:00–20:00; Grupės vadovės: Kristina Dulinskienė (tel. 8 658 67 202) ir Kristina Mickienė (tel. 8 658 66 962).

Atkreipiame dėmesį, kad dėl nepalankios COVID-19 situacijos, tėvų grupių mokymai gali būti vykdomi nuotoliniu būdu.

Daugiau informacijos teikia Projekto vadovė Neringa Pieslikaitė tel. (8 5) 261 6681, el. p. [email protected]


Kvietimas teikti paraiškas: „Adaptuoto ir išplėsto jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio įdiegimas“

 

Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA) skelbia kvietimą teikti paraiškas 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Programos „Sveikata“ (toliau – Programa) priemonei „Adaptuoto ir išplėsto jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio įdiegimas“.

Programos tikslas – prevencijos gerinimas ir sveikatos netolygumų mažinimas. Programa teiks paramą psichinės sveikatos stiprinimo ir prevencijos priemonėms, ypač daug dėmesio skiriant vaikų ir jaunimo bei jų šeimų gerovei, visų pirma stiprinant bendruomenės teikiamas psichinės sveikatos paslaugas ir gerinant vaikų ir jaunimo gerovę.

Kvietimu bus siekiama sustiprinti bendruomenines psichikos sveikatos paslaugas ir skatinti JPSPP modelio plėtrą Lietuvoje.

Bendras kvietimui skirtas biudžetas – 2.139.990,00 eurų

Galimi pareiškėjai yra Lietuvos Respublikos viešosios institucijos (nacionalinės, regionų ir vietos valdžios institucijos, atitinkančios Gairių 4.20 p. pateiktas sąvokas) ir savivaldybių visuomenės sveikatos biurai.

Galimi projekto partneriai yra Lietuvos Respublikos ir Valstybių donorių viešosios institucijos (nacionalinės, regionų ir vietos valdžios institucijos atitinkančios Gairių 4.20 p. pateiktas sąvokas) ir savivaldybių visuomenės sveikatos biurai.

Paraiškų vertinimą organizuos CPVA.

Paraiškų pateikimo terminas:  2020 m. spalio 1 d. 16:00 Lietuvos laiku.

Visą informacija apie kvietimą ir Gaires pareiškėjams galite rasti Programos interneto svetainėje bei CPVA interneto svetainėje.

Kontaktai:

Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA)

El. paštas: [email protected], Tel. (+370) 5 274 8747, +370 6631 3760, Fax (+370) 5 251 4401.

Atsakymai į klausimus el. paštu arba faksu bus pateikti per 5 darbo dienas nuo užklausos gavimo CPVA dienos.


Kvietimas teikti paraiškas: „Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis

Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA) skelbia kvietimą teikti paraiškas 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Programos „Sveikata“ (toliau – Programa) priemonei „Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis“.

Bendras Programos tikslas – prevencijos gerinimas ir sveikatos netolygumų mažinimas.

Programa teiks paramą psichinės sveikatos stiprinimo ir prevencijos priemonėms, ypač daug dėmesio skiriant vaikų ir jaunimo bei jų šeimų gerovei, visų pirma stiprinant bendruomenės teikiamas psichinės sveikatos paslaugas ir gerinant vaikų ir jaunimo gerovę.

Kvietimu bus siekiama pagerinti ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetuose teikiamas paslaugas vaikams.

Bendras kvietimui skirtas biudžetas – 2.000.000,00 eurų

Galimi pareiškėjai yra Lietuvos Respublikos viešosios institucijos (nacionalinės, regionų ir vietos valdžios institucijos, atitinkančios Gairių 4.20 p. pateiktas sąvokas) ir savivaldybių visuomenės sveikatos biurai.

Galimi projekto partneriai yra Lietuvos Respublikos ir Valstybių donorių viešosios institucijos (nacionalinės, regionų ir vietos valdžios institucijos atitinkančios Gairių 4.20 p. pateiktas sąvokas) ir savivaldybių visuomenės sveikatos biurai.

Paraiškų vertinimą organizuos CPVA.

Paraiškų pateikimo terminas: 2020 m. spalio 15 d. 16:00 Lietuvos laiku.

Visą informacija apie kvietimą ir Gaires pareiškėjams galite rasti Programos interneto svetainėje bei CPVA interneto svetainėje.

Kontaktai:

Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA)

El. paštas: [email protected], Tel. (+370) 5 274 8747, +370 6631 3760, Fax (+370) 5 251 4401.

Atsakymai į klausimus el. paštu arba faksu bus pateikti per 5 darbo dienas nuo užklausos gavimo CPVA dienos.

 Patvirtinta 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ koncepcija, kurioje numatytos priemonės, skirtos stiprinti psichikos sveikatą, ypatingą dėmesį skiriant vaikų, jaunimo ir jų šeimų gerovei. Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) inicijuojamų penkių priemonių įgyvendinimui, kurios buvo atrinktos viešosios konsultacijos būdu, iki 2024 m. bus skiriama daugiau nei 9 mln. eurų.

Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga džiaugiasi, kad jau netrukus savivaldybės ir su jomis bendradarbiaujančios organizacijos galės prisidėti prie šios programos įgyvendinimo ir visuomenės psichikos sveikatos gerinimo.

„Priemonės labai įvairios, plačios, tad organizacijos, dirbančios su tikslinėmis grupėmis savivaldybėse, ras joms tinkančią veiklą. Psichikos sveikatos gerinimas – aktuali ir svarbi sritis, kurioje veiklos ir įdirbio niekada nebus per daug. Juolab, kad šioje programoje orientuojamasi į paslaugas vaikams ir jaunimui – vienai labiausiai pažeidžiamų, jautriausių visuomenės grupių, į kurią turime maksimaliai investuoti, kad užsitikrintume sėkmingą visos šalies ateitį“, – sako ministras A. Veryga.

Pirmąja priemone bus siekiama padėti besilaukiančioms ir pagimdžiusioms moterims. Specialiai paruošti slaugos ir akušerijos specialistai lankys moteris jų namuose ir vizitų metu patars su nėštumu ir dviejų pirmųjų vaiko gyvenimo metų laikotarpiu susijusiais klausimais.

Jaunimui taps dar labiau prieinamos nemokamos konfidencialios paslaugos, padedančios spręsti socialines, psichologines ar kitas sveikatos problemas – antroji priemonė skirta savivaldybėse plėtoti ankstesnio periodo programos metu sukurtą „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį“.

Trečiąja priemone bus siekiama padėti vaikams, turintiems elgesio problemų, ir jų tėvams. Kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) yra inicijuojamas programos „Neįtikėtini metai“ (angl. Incredible Years), vienos efektyviausių ankstyvosios intervencijos programų, diegimas Lietuvoje.

Siekiant pagerinti prevencinių sveikatos paslaugų vaikams ir jaunimui teikimą, ketvirtąja priemone sveikatos kabinetai mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose bus aprūpinami metodologinėmis priemonėmis.

Penktąja priemone, Gerovės konsultantų modelio sukūrimu ir įdiegimu, bus siekiama plėtoti efektyvias emocinio konsultavimo paslaugas, skirtas žmonėms, susiduriantiems su pirmaisiais depresijos ir nerimo požymiais. Išaugęs paslaugų prieinamumas ne tik neleis įsisenėti emocinėms problemoms, bet ir mažins stigmą kreipiantis pagalbos su jomis susidūrus.

Priemonėms įgyvendinti š. m. pabaigoje bus vykdomi tiesioginio finansavimo projektai, o 2020 m. pradžioje bus skelbiami kvietimai teikti paraiškas pagal šias priemones. Tuo metu Centrinė projektų valdymo agentūra teiks reikalingas konsultacijas suinteresuotoms šalims. Daugiau informacijos apie 2014−2021 m. EEE finansinį mechanizmą, programą ir paraiškų teikimą (atvirus kvietimus) bus galima rasti interneto svetainėje www.eeagrants.lt, o aktualią informaciją apie priemones – šioje skiltyje.

Programa „Sveikata“ yra viena iš aštuonių programų, finansuojamų 2014–2021 m. EEE finansinio mechanizmo – Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos indėlio, mažinant ekonominius ir socialinius skirtumus bei stiprinant dvišalius santykius.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-23