BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


header image

Išmintingasis vaistų sąrašas

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija kartu su Valstybine vaistų kontrolės tarnyba, Valstybine ligonių kasa ir teritorinėmis ligonių kasomis, Higienos institutu, Vilniaus ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetais (projekto partneriai), įgyvendina 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V-613 „Sveiko senėjimo skatinimo iniciatyvos“ projektą „Išmintingasis vaistų sąrašas“ (Nr. 08.4.2-ESFA-V-613-01-0001) (toliau – Projektas). Projektas yra finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Projekto esmė

Siekiant užtikrinti sveikatos išsaugojimą ir stiprinimą svarbu skatinti racionalų vaistų skyrimą ir jų vartojimą. Tuo tikslu numatoma parengti „Išmintingąjį vaistų sąrašą“, kurio tikslas plėsti sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų žinias apie racionalų vaistų skyrimą bei suteikti patogų įrankį, suteikiantį informaciją apie optimalų vaistų pasirinkimą tam tikroms ligoms gydyti. Dažnai konkrečiai ligai gydyti gydytojas gali rinktis iš kelių ar net keliolikos tos pačios farmakoterapinės grupės vaistų, kurie pasižymi labai panašiu veiksmingumu, saugumu, tačiau kaina reikšmingai skiriasi.

Sudarytas „Išmintingasis vaistų sąrašas“ suteiks gydytojui nešališką, moksliniais įrodymais pagrįstą informaciją apie vaistus ir leis pacientui paskirti tą vaistinį preparatą, kurio saugumo, veiksmingumo ir kainos santykis yra optimalus. Leidinyje „Išmintingasis vaistų sąrašas“ bus nurodytos ligos ir kokie vaistai joms gydyti turėtų būti pasirenkami kaip pirmo pasirinkimo vaistai, remiantis įrodymais pagrįstos medicinos, vaistų saugumo, veiksmingumo, ekonomiškumo santykio vertinimo principais. Tai pat projekto metu bus parengtas į pacientus orientuotas leidinys apie racionalų vaistų vartojimą, kuris  pacientams leis geriau suprasti, koks vaistas ir kodėl yra tinkamiausias jų ligai gydyti.

Taip pat numatoma „Išmintingojo vaistų sąrašo” pristatymui rengti mokymus, kurie prisidės prie sveikatos priežiūros specialistų, farmacijos specialistų ir pacientų informavimo apie gydymo vaistais naujoves ir kaip būtina gydymo procese vadovautis racionalaus vaistų vartojimo principais.

Projekto vykdymo laikas

2019-09 mėn. –2021-09 mėn.

Bendra projekto vertė

389 485,96 Eur

Projekto tikslas

Gerinti žmonių sveikatą, skatinant racionalų vaistų vartojimą, remiantis įrodymais pagrįstos medicinos, vaistų saugumo, veiksmingumo, ekonomiškumo santykio vertinimo principais.

Projekto uždavinys

Parengti ir išleisti informacinius leidinius apie racionalų vaistų vartojimą, skleisti šią informaciją sveikatos priežiūros, farmacijos specialistams ir pacientams, siekiant, kad pacientai, ypač vyresnio amžiaus ir (ar) sergantys lėtinėmis ligomis, vaistus vartotų racionaliai.

Projekto veiklos:

1. Leidinio „Išmintingasis vaistų sąrašas“ sveikatos priežiūros, farmacijos specialistams ir leidinio pacientams apie racionalų vaistų vartojimą parengimas.

2. Informacijos apie racionalų vaistų vartojimą skleidimas organizuojant mokymus sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistams bei seminarus pacientams.

Projekto dokumentai

Projekto administravimo darbo grupė:

Projekto administravimo grupės įsakymas

Įsakymo pakeitimas 2019-12-17

Įsakymo pakeitimas 2020-06-12

Projekto vykdymo valdymo grupė:

Projekto vykdymo priežiūros grupės įsakymas

Įsakymo pakeitimas 2020-02-06

Kontaktai:

Ieva Greičiūtė-Kuprijanov, projekto administratorius, Sveikatos apsaugos ministerija
tel. (8 5) 264 8757, ieva.greiciute-kuprijanov@sam.lt 
Justas Mačinskas, projekto koordinatorius, Sveikatos apsaugos ministerija
tel. (8 5) 219 3302, justas.macinskas@sam.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-26