BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Informacija vaistinėms dėl iš gyventojų priimtų naikintinų vaistų tvarkymo

2023-2024 m. naikintinų vaistų surinkimo iš vaistinių grafikas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 42 straipsniu visuomenės vaistinės ir gamybinės visuomenės vaistinės privalo iš gyventojų nemokamai priimti naikintinus vaistinius preparatus.

Vaistinė iš gyventojų priimamus naikintinus vaistinius preparatus ne vėliau kaip kitą darbo dieną po jų priėmimo turi registruoti apskaitos žurnale – nurodyti datą, priimtų atliekų rūšį, kodą (nurodomas atsižvelgiant į Atliekų tvarkymo taisykles) ir svorį (kg). Pažymėtina, kad svarstyklėms, kuriomis nustatomas iš gyventojų priimtų naikintinų vaistinių preparatų svoris (kg), nėra būtina atlikti metrologinės patikros, nes Farmacijos įstatyme, Atliekų tvarkymo įstatyme ir Apraše nėra reikalavimo šioms svarstyklėms atlikti metrologinės patikros. Primename, kad atsižvelgiant į Metrologijos įstatymo 15 straipsnio nuostatas, svarstyklėms, pagal kurių rodmenis atsiskaitoma, turi būti atlikta metrologinė patikra.

Pažymėtina, kad vadovaujantis Naikintinų vaistinių preparatų priėmimo iš gyventojų ir apmokėjimo už jų tvarkymą tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 670 „Dėl Naikintinų vaistinių preparatų priėmimo iš gyventojų ir apmokėjimo už jų tvarkymą tvarkos aprašo patvirtinimo“ 24 punktu iš gyventojų priimtus naikintinus vaistinius preparatus vaistinė privalo perduoti tik Sveikatos apsaugos ministerijos parinktam pavojingų atliekų tvarkytojui – UAB „Tekasta“ (kontaktinis asmuo Benigna Gražulevičienė, tel. +370 37 341 375, mob. tel. +370 686 47530, el. p. [email protected]), ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo jų priėmimo dienos.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-06