BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


header image

Naujienos

Mieli projektų vykdytojai, ES investicijų sistemos dalyviai,

Lietuvą ir visą pasaulį veikianti COVID-19 pandemija kuria neeilinę situaciją, reikalaujančią išskirtinio atsako. Tikime, kad bendromis jėgomis mums ne tik pavyks išvengti investicijų tempo sulėtėjimo, bet pavyks jį ir paspartinti. O tam reikia lankstumo, nestandartinių sprendimų ir visų mūsų susitelkimo.

Europos Sąjungos fondų lėšų administravimo sistema, reaguodama į COVID-19 ir įgyvendindama Vyriausybės priimtą Ekonomikos skatinimo ir COVID-19 sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planą ruošiasi sparčiam lėšų panaudojimui ir lankstesniam procedūrų taikymui. Šiuo metu:

- Finansų ministerija rengia Laikinąją tvarką, apibrėšiančią palengvinimus projektų įgyvendinimui tol, kol šalyje bus sudėtinga situacija dėl COVID-19. Ši tvarka artimiausią savaitę bus paskelbta ir www.esinvesticijos.lt svetainėje;
- Vyriausybės nutarimu ketinama skirti daugiau finansavimo COVID-19 labiausiai paveiktoms sritims – sveikatos ir socialinei apsaugai bei verslo likvidumui užtikrinti;
- Europos Komisija rengia teisės aktų pakeitimus, kuriais vadovaujantis šalims narėms bus užtikrintas lankstumas perskirstyti lėšas bei suteiktos platesnės galimybės naudoti Europos regioninės plėtros fondo investicijas.

Suprantame, kad turite klausimų dėl projektų vykdymo, todėl jiems kilus bendrų sprendimų pirmiausia ieškokite kreipdamiesi į Jūsų projektą prižiūrinčios agentūros projektų vadovą. Apie tai, kokie dokumentai ir sprendimai bus priimti Jus nuolat informuosime.

Būkite sveiki ir saugūs!        
        
LR finansų ministerijos Investicijų departamentas

 

 

Sveikatinimo projektų tarpiniai pasiekimai rodo augantį gyventojų sąmoningumą  ir nuteikia siekti išskirtinių rezultatų

Įsibėgėjo 58 projektų, įgyvendinamų pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“, veiklos. Projektų tikslas – pagerinti gyventojų sveikatos raštingumą, suformuoti asmeninius pozityvius sveikos gyvensenos principus. Ugdyti informuotą ir sveiką visuomenę panaudojant tikslines priemones ir iniciatyvas. Įgyvendinus projektus, tikėtina sumažės priešlaikinių mirčių skaičius, padidės vidutinės gyvenimo trukmės rodiklis.

Realizuojant projektus vykdytojai organizuoja šviečiamuosius renginius, mokymus sveikatos tausojimo ir stiprinimo, fizinio aktyvumo, ligų prevencijos bei kontrolės temomis, traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencijos, psichikos sveikatos ir kitose sveikatinimo srityse. Ieško kuo patrauklesnių temų ir formų, bendradarbiavimo galimybių,  pritraukiant kuo didesnį unikalių dalyvių skaičių.

Projektų vykdytojai – savivaldybių visuomenės sveikatos biurų darbuotojai – aptarė 2018 metų veiklų rezultatus, iššūkius ir galimybes įtraukiant unikalius dalyvius, drauge aiškinosi iškylančių problemų sprendimo būdus, dalijosi gerąja patirtimi siekiant numatytų rodiklių. Europos socialinio fondo agentūros atstovės konsultavo projektų išlaidų tinkamumo užtikrinimo klausimais. Projektų veiklos vyks iki 2021 metų, joms įgyvendinti iš ES struktūrinių fondų skirta beveik 10 mln. Eur.

Projektų vykdytojams: Danguolei Avižiuvienei, Kėdainių rajono visuomenės sveikatos biuras; Linai Balčiūnienei, Kelmės visuomenės sveikatos biuras; Jūratei Grubliauskienei, Klaipėdos visuomenės sveikatos biuras; Vilmai Jankevičienei, Pasvalio rajono visuomenės sveikatos biuras; Daliai Kitavičienei, Alytaus rajono visuomenės sveikatos biuras; Gerdai Kuzmarskienei, Kauno visuomenės sveikatos biuras; Agnei Šapokaitei, Rokiškio rajono visuomenės sveikatos biuras; Neringai Tarvydienei, Klaipėdos rajono visuomenės sveikatos biuras,pasiekusiems puikių rezultatų, sveikatos apsaugos ministras A. Veryga pareiškė padėkas už vaisingą veiklą puoselėjant sveikos gyvensenos tradicijas, aktyvų sveikatos stiprinimo idėjų propagavimą bendruomenėse, nuoširdų dalijimąsi gerąja darbo patirtimi.

 

 

 

Šalies gydymo įstaigas pasiekė nauji GMP automobiliai

 

Sveikatos apsaugos ministerija įgyvendindama projektą „Greitosios medicinos pagalbos ir pacientų transportavimo paslaugų prieinamumo pagerinimas sveikatos netolygumais pasižyminčiuose Lietuvos rajonuose“ ES struktūrinių fondų lėšomis nupirko A tipo (24), B tipo (59) ir C tipo (11) GMP automobilius, kuriuos paskirstė 63 sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms įstaigoms. Įsigyti automobiliai padės:

  • suteikti aukštos kokybės pirmąją medicinos pagalbą pacientams, patyrusiems pirmuosius kraujotakos sistemos ligų, galvos smegenų kraujotakos ligų požymius ir išorinių veiksnių poveikį (traumos, tyčiniai susižalojimai, pasikėsinimai ir pan.);
  • greitai transportuoti pacientus iš iškvietimo vietos į atitinkamas funkcijas vykdančią sveikatos priežiūros įstaigą bei transportuoti tarp gydymo įstaigų, norint suteikti visą būtinąją medicinos pagalbą.

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo.

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-22