BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Konferencijos, seminarai ir kiti renginiai

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija organizavo informacinius seminarus būsiemiems pareiškėjams, ketinantiems teikti paraiškas pagal priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-K-616 „Sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėms gyventojų grupėms įgyvendinant inovatyvius ir efektyvius sveikatos priežiūros modelius“. Renginiai vyko 2020 m. vasario 6 d. Klaipėdoje, viešbutyje „Amberton Klaipėda“ ir 2020 m. vasario 11 d.  Vilniuje, LR Sveikatos apsaugos ministerijoje bei 2020 m. kovo 10 d. Kaune, viešbutyje „Park Inn by Radisson Kaunas Hotel". Priemonės tikslas – atrinkti ir išbandyti inovatyvius ir efektyvius paslaugų teikimo modelius, sudarančius prielaidas pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą pacientams, sergantiems dviem ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, bei kuriuos ateityje galima būtų įdiegti nacionaliniu mastu. Paraiškų teikimo terminas -  2020 m. gegužės 18 d.

Seminarų pranešimų medžiagą rasite čia:

Modeliai poliligotumui (pranešimas)

Paraiška ir jos pildymas (pranešimas)

Paraiškų vertinimo ir atrankos procesas (pranešimas)

Poliligotų pacientų priežiūros modelio komponentai (pranešimas)

Europoje testuojami poliligotų pacientų priežiūros komponentai (pranešimas)

Numatomo išbandyti modelio aprašymo forma (pranešimas)

2020 m. kovo 10 d. renginio  pranešimai:

Poliligotų pacientų priežiūros modelio komponentai. Pagrindinės įžvalgos (pranešimas)

Poliligotų pacientų priežiūros modelio testavimas Europoje (pranešimas)

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija organizavo informacinį renginį būsimiems pareiškėjams, ketinantiems teikti projektinius pasiūlymus pagal priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-V-601 „Sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimas“, skirtą geriatrijos dienos stacionaro ir geriatrijos konsultacinių kabinetų įkūrimui.

Renginys vyko 2019 m. gruodžio 16 d. viešbučio NOVOTEL konferencijų salėje, Gedimino pr. 16, Vilniuje.

Pranešimus skaitė Sveikatos apsaugos ministerijos Europos Sąjungos paramos skyriaus vedėja Edita Laurinavičienė ir Sveikatos apsaugos ministerijos Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriaus vyr. specialistė Elita Radkevič.

Renginio pranešimų medžiagą rasite čia:

Priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-601 "Sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimas" PFSA Nr. 3 pristatymas (pranešimas)

Geriatrijos paslaugų prieinamumo gerinimas (pranešimas)

 

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija organizavo seminarą-diskusiją projektų vykdytojams pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“. Seminaras vyko 2018 m. gruodžio 4 d. Vieta: Valstybinė ligonių kasa, Europos aikštė 1, Vilnius.

Seminare buvo pasidalinta geraja praktika vykdant projektų veiklas, diskutuota bendradarbiavimo, iššūkių ir galimybių temomis. Pranešimus skaitė Danguolė Avižiuvienė, Kėdainių rajono visuomenės sveikatos biuro direktorė, Lina Balčiūnienė, Kelmės visuomenės sveikatos biuro direktorė, Gerda Kuzminskienė, Kauno visuomenės sveikatos biuro direktorė ir Neringa Tarvydienė, Klaipėdos rajono visuomenės sveikatos biuro direktorė. ESFA atstovės konsultavo projektų išlaidų tinkamumo užtikrinimo tema ir teikė projektų vykdytojams individualias konsultacijas.

Renginio pranešimus ir projektų pristatymų video medžiagą rasite čia:

Sveikos gyvensenos skatinimas Kauno mieste (pranešimas)

Sveikos gyvensenos skatinimas Kėdainių rajone (pranešimas)

Geroji patirtis Kelmėje (pranešimas)

https://www.facebook.com/Kauno.sveikatos.biuras/videos/647217085676550/

https://www.facebook.com/Kauno.sveikatos.biuras/videos/241138769934896/

https://www.youtube.com/watch?v=YgpcD3YZNHM

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija organizavo informacinį seminarą būsimiems pareiškėjams, ketinantiems teikti projektinius pasiūlymus bei paraiškas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę 08.4.2-ESFA-V-621 „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“.

Priemonės remiamos veiklos: 1. integruotos ankstyvosios intervencijos, priklausomybių gydymo, socialinės integracijos ir žemo slenksčio paslaugų teikimo sistemos Lietuvoje kūrimas ir diegimas; 2. mokymo programų, skirtų su socialinės rizikos grupių asmenimis dirbančių specialistų kvalifikacijai tobulinti, parengimas, su socialinės rizikos grupių asmenimis dirbančių specialistų kvalifikacijos tobulinimas, priklausomybės ligų ankstyvos diagnostikos ir ambulatorinio gydymo metodikų parengimas ir įgyvendinimas; 3. priemonių, skirtų žemo slenksčio paslaugų kokybės ir prieinamumo asmenims, piktnaudžiaujantiems psichoaktyviosiomis medžiagomis ir priklausomiems nuo jų, įgyvendinimas.

Seminaras vyko 2018 m. spalio 4 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje, (Vilniaus g. 16) Vilniuje.

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija organizavo informacinį seminarą būsimiems pareiškėjams, ketinantiems teikti projektinius pasiūlymus dėl konkursinių projektų įgyvendinimo bei paraiškas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-K-629 "Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumų mažinimo srityje".

Priemonės tikslas –  stiprinti bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų narių gebėjimus teikti priežiūros ir pagalbos paslaugas neįgaliesiems, skatinti vaikų ir paauglių iki 18 m. amžiaus sveiką ir aktyvų gyvenimo būdą, teikti psichologinę ir socialinę pagalbą sergantiems onkologinėmis ligomis bei informaciją asmenims kraujotakos sistemos ligų antrinės prevencijos srityje. Projektų atrankos būdas – konkurso projektų planavimas. Seminaras vyko 2018 m. rugpjūčio 7 d. Lietuvos Sveikatos mokslų universitete, Sukilėlių pr. 13 (buv. Eivenių g. 4), Kaune.

Seminaro pranešimų medžiagą rasite čia:

Paraiškos pildymas (pranešimas)

Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumų mažinimo srityje (pranešimas)

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija organizavo informacinius seminarus būsimiems pareiškėjams (savivaldybių visuomenės sveikatos biurai, savivaldybių administracijos), ketinantiems teikti projektinius pasiūlymus dėl regiono projektų įgyvendinimo bei paraiškas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-R-615 ,,Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas(pridedama informacija apie priemonę ir remiamas veiklas). Priemonės tikslas –  padidinti tikslinių grupių asmenų sveikatos raštingumo lygį bei suformuoti pozityvius jų sveikatos elgsenos pokyčius. Projektų atrankos būdas – regiono projektų planavimas.

Seminarai vyko 2017 m. lapkričio 8 d. Kaune, lapkričio 10 d. Vilniuje, lapkričio 14 d.  Klaipėdoje.

Seminarų pranešimų medžiagą rasite čia:

Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas (pranešimas)

Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas Nr. 08.4.2-ESFA-R-615 (pranešimas)

 

2017 m. spalio 5 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje vyko nevyriausybinių organizacijų ir sveikatos priežiūros specialistų asociacijų  diskusija dėl priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-K-629 „Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumų mažinimo ir sveiko senėjimo srityje“ įgyvendinimo, priemonės veiklų ir turinio. Aptartas priemonei skirto finansavimo sumažinimas, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gegužės 29 d. pasitarimo protokolo Nr. 21 „Dėl Europos Sąjungos fondo lėšų, numatytų 2014–2020 m. Europos Sąjungos investicijų veiksmų programai įgyvendinti, investavimo“ sprendimą perskirstyti 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų lėšas.

 

2017 m. rugpjūčio 10 d. Kaune, Klaipėdoje – rugpjūčio 25 d., Vilniuje – rugpjūčio 29 d. vyko informacinių seminarų ciklas, skirtas būsimiems priemonės „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“ pareiškėjams. Informacinių seminarų metu susirinkusiems regionų savivaldybių visuomenės sveikatos biurų, savivaldybių administracijos atstovams buvo išsamiai pristatyti projektams, pareiškėjams ir partneriams taikomi reikalavimai, metodinės rekomendacijos planuojamoms įgyvendinti projektų veikloms, išlaidų tinkamumo ir finansavimo reikalavimai. Pranešimus skaitė Sveikatos apsaugos ministerijos viceministrė Gintarė Šakalytė, Sveikatos apsaugos ministerijos specialistai Almantas Kranauskas ir Edita Laurinavičienė, Europos socialinio fondo agentūros darbuotojai.

 

2016 m. gegužės 26 d.  Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko Sveikatos apsaugos ministerijos administruojamų 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonių aptarimas su socialiniais-ekonominiais partneriais. Posėdžio metu buvo pristatytos Sveikatos apsaugos ministerijos administruojamos veiksmų programos priemonės, kuriose galimais pareiškėjais ir partneriais numatomos nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, religinės bendruomenės ir pan.

 

2016 m. gegužės 5 d. Sveikatos apsaugos ministerijos Europos Sąjungos paramos skyriaus vyr. specialistė Joana Kulingauskaitė renginyje, skirtame  projektų pareiškėjams pristatė pranešimą, tema: "Priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-612 "Vaikų sveikatos priežiūros infrastruktūros tobulinimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 tikslas, remiamos veiklos ir siektini rezultatai".

 

2015 m. lapkričio 24 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko pasitarimas-diskusija, tema "Nevyriausybinių organizacijų dalyvavimas įgyvendinant 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą kartu su Sveikatos apsaugos ministerijos ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais". Renginio tikslas buvo aptarti pažangą planuojant konkrečias 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemones bei plėtojant bendradarbiavimą su NVO.

 

2014 m. gruodžio 18 d. Sveikatos apsaugos ministerija organizavo viešą diskusiją, tema ,,2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų sveikatos srities priemonių ir projektų įgyvendinimo planų aptarimas“, kurios metu supažindino dalyvius (nevyriausybines organizacijas, savivaldybių, valdžios, sveikatos sektoriaus atstovus ir kt.) su jau parengtomis ir šiuo metu rengiamomis sveikatos srities priemonėmis.

 

2014 m. gegužės 12 d. Sveikatos apsaugos ministerija organizavo konferenciją ,,Prioritetinės sveikatos srities plėtros kryptys ir 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų panaudojimo planai“, kurios metu supažindino konferencijos dalyvius (nevyriausybines organizacijas, savivaldybių, valdžios, sveikatos sektoriaus atstovus ir kt.) su jau parengtais ir šiuo metu rengiamais sveikatos sektoriaus plėtros iki 2022 m. pabaigos dokumentais, juose numatytomis prioritetinėmis plėtros kryptimis, keliamais tikslais, uždaviniais ir numatomais veiksmais bei priemonėmis prioritetinėse srityse. Taip pat buvo aptarti minėtuose dokumentuose numatomų tikslų, uždavinių ir siekiamų rezultatų įgyvendinimo planai panaudojant 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas. Buvo pristatytos Lietuvos Respublikos Seime svarstomos Lietuvos sveikatos 2014–2023 m. programos projekte esančios esminės nuostatos, Nacionalinės pažangos programos prioriteto ,,Sveikata visiems“ tarpinstitucinio veiklos plano, patvirtinto 2014 m. kovo 26 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 293, priemonės, atsakingi jų vykdytojai pagal visus ūkio sektorius ir kt., taip pat detaliai pristatytas šiuo metu rengiamų Lietuvos gyventojų sveikatos ir sveikatos priežiūros netolygumų mažinimo iki 2022 m. veiksmų plano ir Sveiko ir nepriklausomo senėjimo iki 2022 m. veiksmų plano turinys. Finansų ministerijos atstovas pristatė esminius pokyčius ir principus, numatomus 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų lėšų finansavimo sąlygose lyginant su 2007–2013 m. programavimo periodo patirtimi.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-22