BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


header image

Aktualijos

Sveikatos apsaugos ministerija kviečia rezidentus, norinčius studijuoti pulmonologijos, kardiologijos, neurologijos ar šeimos krypties rezidentūros studijas, dalyvauti  projekte

2017 m. pradėtas įgyvendinti pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto ,,Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-V-617 "Specialistų pritraukimas sveikatos netolygumams mažinti“ projektas (toliau – projektas), kuriuo siekiama mažinti sveikatos netolygumus tarp Lietuvos regionų bei gerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą gyventojams.

Projekto esmė – pritraukti jaunus specialistus į tas asmens sveikatos priežiūros įstaigas, esančias tikslinėse teritorijose, kuriose atitinkamos srities specialistų trūksta labiausiai. Projekto lėšomis: Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis (80 proc.) ir savivaldybių ir/ar sveikatos priežiūros įstaigų (20 proc.) bus apmokamos gydytojo rezidento studijų įmokos ar  gydytojo rezidento studijų sutartyje nurodyta studijų kaina. Pagrindinės finansuojamos rezidentūros (įskaitant rezidentūros studijų įmokų kompensavimą nuo 2014 m. sausio 1 d.) – šeimos gydytojų, gydytojų kardiologų, gydytojų  neurologų, gydytojų pulmonologų.

 Su rezidentų bus pasirašoma sutartis, projekte dalyvavęs ir rezidentūros studijas baigęs specialistas, sveikatos priežiūros įstaigoje, privalės dirbti ne trumpiau kaip dvejus metus.

Projekto tikslinės teritorijos. Teritorijos, regionai, kuriuose itin aukštas sergamumas širdies ir kraujagyslių ligomis, cerebrovaskulinėmis ligomis, tuberkulioze.

Gydytojų pulmonologų rezidentūros studijos finansuojamos šioms sveikatos priežiūros įstaigoms  – Tauragės ligoninė, Respublikinė Šiaulių ligoninė, Pakruojo ligoninė, Kelmės ligoninė, Mažeikių ligoninė, Kretingos ligoninė, Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninė.

Gydytojų  kardiologų rezidentūros studijos finansuojamos šioms sveikatos priežiūros įstaigoms – N. Akmenės ligoninė, Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė, Anykščių ligoninė, Joniškio ligoninė, Kalvarijos ligoninė, Lazdijų ligoninė, Molėtų ligoninė, Pasvalio ligoninė, Pakruojo ligoninė, Radviliškio ligoninė, Raseinių ligoninė, Rokiškio ligoninė, Šalčininkų ligoninė, Šakių ligoninė, Švenčionių ligoninė, Trakų ligoninė, Ukmergės ligoninė, Varėnos ligoninė, Zarasų ligoninė.

Šeimos gydytojų rezidentūros studijos finansuojamos šioms savivaldybėms – Akmenės raj. savivaldybė, Birštono savivaldybė, Joniškio raj. savivaldybė, Kalvarijos savivaldybė, Kelmės raj. savivaldybė, Molėtų raj. savivaldybė, Pagėgių savivaldybė, Pasvalio raj. savivaldybė, Pakruojo raj. savivaldybė, Rokiškio raj. savivaldybė, Šalčininkų raj. savivaldybė, Šilutės raj. savivaldybė, Trakų raj. savivaldybė, Vilkaviškio raj. savivaldybė.

Gydytojų neurologų rezidentūros studijos finansuojamos šioms sveikatos priežiūros įstaigoms – N. Akmenės ligoninė, Anykščių ligoninė, Biržų ligoninė, Elektrėnų ligoninė, Joniškio ligoninė, Kaišiadorių ligoninė, Kalvarijos ligoninė, Kelmės ligoninė, Molėtų ligoninė, Pasvalio ligoninė, Pakruojo ligoninė, Rokiškio ligoninė, Šalčininkų ligoninė, Šilutės ligoninė, Švenčionių ligoninė, Tauragės ligoninė, Trakų ligoninė, Vilkaviškio ligoninė, Zarasų ligoninė.

Šią iniciatyvą, kaip projekto vykdytojas, įgyvendina Sveikatos apsaugos ministerija. Projekto įgyvendinimui numatytos lėšos – 668 839 eurų, iš kurių 133 769 eurų – partnerių lėšos (partneriai savo lėšomis prisidės prie projekto įgyvendinimo ne mažiau nei 20 proc. visai priemonei numatytų lėšų dalimi). Iš viso numatomas 36 partnerių (savivaldybių administracijų ir/arba sveikatos priežiūros įstaigų) dalyvavimas.

Išsamesnė informacija teikiama telefonais (8 5) 266 1434, [email protected]

 

 

Maloniai kviečiame dalyvauti sveikatinimo projekte

Kviečiame šeštadienius pradėti  aktyviai! Dalyvaukite radijo viktorinose „Kryptis – sveikata“, sužinokite naudingų patarimų ir laimėkite praktiškų prizų.

Pradedame sveikatinimo projektą, kuriame gali dalyvauti visi, kas rūpinasi savo ir artimųjų sveikata, yra pasiryžę keisti gyvenimo įpročius ir atidžiai klausytis sveikatos specialistų patarimų.

Viktorinos transliuojamos radijo kanalais: Rusradio  LT nuo 10 valandos; Relax Fm nuo 11 valandos; Radiocentro nuo 12 valandos.

Būti sveikam – gera. Puiki vidinė savijauta, žvali nuotaika, teigiamos emocijos ir pozityvios mintys yra sveiko žmogaus savybės. Kviečiame formuoti sveikos gyvensenos pamatus kartu!

Radijo viktorinų sveikatinimo temomis kampanija vykdoma 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 12 prioriteto „Techninė parama, skirta informuoti apie veiksmų programą ir jai vertinti“ priemonės Nr. 12.0.1-CPVA-V-202-01-0010 „Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija – informavimas apie veiksmų programą“ lėšomis.

 

Skirtas finansavimas leis personalizuoti onkologine liga sergančiojo paslaugas

Europos Sąjungos fondų finansuojamais projektais skatinamas sveikatos priežiūros įstaigų ir įvairių nevyriausybinio sektoriaus organizacijų bendradarbiavimas, teikiant psichosocialinę pagalbą onkologine liga sergančiajam. Projektais skatinama ypatingą dėmesį skirti kaimo vietovėse gyvenančio žmogaus bei vietinių bendruomenių, gydymo įstaigų bendrai veiklai, teikiant paslaugas.

Lietuvoje antra pagal dažnį žmonių mirtingumo priežastis yra piktybiniai navikai, o pastaraisiais metais diagnozuojama apie 18 000 naujų susirgimo onkologine liga atvejų. Onkologiniams ligoniams gydymo laikotarpiu ir jam pasibaigus, dažniausia kyla plataus spektro problemų: finansinių, emocinių, psichologinių, praktinių ir, žinoma, fiziologinių, todėl atsiranda psichosocialinių paslaugų ir subjektyvios pagalbos poreikis.

Pastaraisiais metais pradėti inicijuoti pokyčiai sveikatos priežiūros sistemoje viešųjų paslaugų teikimo ir NVO bendradarbiavimo srityse, kurių esminis tikslas – paslaugas teikti taip, kad jos tenkintų visuomenės narių individualius poreikius. Pabrėžtina, kad ypatingas dėmesys skiriamas onkologiniams ligoniams.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintas finansavimo skyrimas projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-R-629 „Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumų mažinimo srityje“ ir atitinkantiems trečio kvietimo – psichologinės ir socialinės pagalbos teikimas onkologinėmis ligomis sergantiems asmenims – reikalavimus. Šiems projektams skiriama 1 011 970 eurų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

2019 m. kovo 12 d.

ES paramos skyrius, Sveikatos apsaugos ministerija

 

ES fondų lėšomis remiamais projektais bus siekiama mažinti su alkoholio, narkotikų, kitomis psichoaktyviosiomis medžiagomis vartojimu susijusią žalą ir gelbėti gyvybes

Startuoja 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonė Nr. 08.4.2-ESFA-V-621 „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas“

Europos Sąjungos fondų lėšomis remiami projektai leis padidinti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros bei socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę asmenims, piktnaudžiaujantiems alkoholiu ir kitomis psichoaktyviosiomis medžiagomis ir priklausomiems nuo jų, socialinės rizikos šeimoms, mažinant jų socialinę atskirtį, gerinti ankstyvosios intervencijos, specializuoto priklausomybių gydymo, socialinės integracijos bei žemo slenksčio paslaugų prieinamumą ir kokybę suaugusiesiems ir vaikams. Prevencinių priemonių projektams numatoma skirti  virš 2 mln. eurų.

Be specializuotos sistemos įdiegimo ir priklausomybės ligų ankstyvos diagnostikos ir ambulatorinio gydymo metodikų parengimo ir įgyvendinimo bei mokymo programų, skirtų su socialinės rizikos grupių asmenimis dirbančių specialistų kvalifikacijai tobulinti, bus remiamas projektų, skirtų žemo slenksčio paslaugų kokybės ir prieinamumo asmenims, piktnaudžiaujantiems psichoaktyviosiomis medžiagomis ir priklausomiems nuo jų, įgyvendinimas.

Sprendžiant su priklausomybėmis susijusias problemas, žemo slenksčio paslaugos dažnai yra vienintelė pagalbos vieta itin socialiai apleistoms visuomenės grupėms ir tampa pirmuoju laipteliu į priklausomybių gydymą ir socialinę integraciją. Paskaičiuota, kad vienas žemo slenksčio pacientas per metus „kainuoja“ apie 150 Eur, tuo tarpu ŽIV užsikrėtusio paciento gydymas valstybei per metus kainuoja apie 5 000–7 000 Eur.

2018 m rugsėjo 25 d.

ES paramos skyrius, Sveikatos apsaugos ministerija

 

Sveikos gyvensenos projektams – 11, 3 mln. eurų ES investicijų

Sveikatos apsaugos ministerija kviečia savivaldybes ir Visuomenės sveikatos biurus teikti projektinius pasiūlymus projektų, skirtų skatinti sveiką gyvenseną, finansavimui gauti. Tam iš Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų skiriama 11,3 mln. eurų.          

Pasak sveikatos apsaugos viceministrės Gintarės Šakalytės, pagrindinė remiama veikla – sveikatos ugdymo priemonių įgyvendinimas regionuose: tikslinių grupių asmenims organizuojami informaciniai ir šviečiamieji renginiai, mokymai, seminarai, konkursai  ir pan. Kitaip tariant, bus remiama veikla, kuri yra skirta tiesiogiai informuoti, šviesti tikslinių grupių asmenis sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo, ligų prevencijos bei kontrolės temomis, formuoti jų sveikos gyvensenos vertybines nuostatas, sveikatos raštingumo įgūdžius ir pan. Finansuojami projektai turi būti orientuoti į tam tikras tikslines asmenų grupes, t. y. dideliais sveikatos netolygumais pasižyminčių savivaldybių gyventojus, neįgaliuosius ir jų šeimos narius, vaikus bei vyresnio amžiaus asmenis.

„Regionuose įgyvendinant į sveikos gyvensenos skatinimą bei ligų prevenciją orientuotas priemones ir iniciatyvas tikimės didelio savivaldybių aktyvumo. ES investicijomis finansuojami projektai padės užtikrinti savivaldybių gyventojams efektyvią prieigą prie viešųjų kokybiškų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų, skatins vietos bendruomenes įsitraukti į sveikatos išsaugojimo ir ligų prevencijos veiklą, prisidės prie jų gyvenimo kokybės pagerinimo. Šiems šalies savivaldybėse planuojamiems įgyvendinti sveikos gyvensenos ugdymo projektams numatomas beveik 11, 3 mln. eurų finansavimas iš 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų“, – teigia sveikatos apsaugos viceministrė Gintarė Šakalytė.

2017 m rugpjūčio 23 d.

ES paramos skyrius, Sveikatos apsaugos ministerija

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-22