BDAR
Close

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Informacija apie e. sveikatos sistemos plėtros projektus

https://www.esinvesticijos.lt/uploads/main/documents/images/%C5%BEenklai/zenklas_2015%2004%2013.jpg

 

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projektas Nr. 02.3.1-CPVA-V-525-25-0001 „Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos plėtra“ 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija kartu su partneriais valstybės įmone Registrų centru, Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, viešąja įstaiga Vilniaus universiteto ligonine Santaros klinikomis, viešąja įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligonine Kauno klinikomis, viešąja įstaiga Klaipėdos universitetine ligonine, viešąja įstaiga Centro poliklinika ir viešąja įstaiga Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotimi įgyvendina  projektą Nr. Nr. 02.3.1-CPVA-V-525-25-0001 „Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos plėtra“ (toliau – Projektas).

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-525 priemonę „Elektroninės sveikatos paslaugos“.

Projekto tikslas – didinti ESPBI IS naudotojams sukurtų E. sveikatos sistemos priemonių naudojimo patrauklumą ir gebėjimus jomis naudotis, užtikrinant šių priemonių sklaidą, tinkamumą naudoti, integruoti E. sveikatos sistemos priemones į kasdienę specialistų veiklą.

Projekto įgyvendinimo metu bus modernizuotos šios el. paslaugos:

- saugi prieiga pacientams prie asmeninės elektroninės sveikatos istorijos;

- saugi prieiga paciento Elektroninės sveikatos istorijos tvarkyti ir prie kitų E. sveikatos paslaugų sveikatos specialistams, dirbantiems įstaigose, neturinčiose savo informacinių sistemų;

- saugi prieiga prie paciento Elektroninės sveikatos istorijos ir kitų E. sveikatos paslaugų sveikatos priežiūros įstaigoms, turinčioms savo informacines sistemas, per ESPBI IS duomenų mainų posistemę.

Įgyvendinus Projektą bus padidintas ESPBI IS naudojimo patrauklumas modernizuojant egzistuojančius komponentus, sukuriant naujus funkcionalumus ir padidinant ESPBI IS greitaveiką; modernizuota ESPBI IS, sukuriant naujus procesus, susijusius su nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos duomenų tvarkymu, ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimu ir e. recepto posistemės funkcionalumais; padidintas sveikatos priežiūros įstaigų hospitalinės informacinės sistemos integracijos su ESPBI IS ir asmens duomenų saugos brandos lygis.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo 2020 m. kovo 20 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d.
 
Projekto vertė 7 474 688,74 Eur.

 

https://www.esinvesticijos.lt/uploads/main/documents/images/%C5%BEenklai/zenklas_2015%2004%2013.jpg

 

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projektas Nr. 02.3.1-CPVA-V-525-25-0002 „Išankstinės pacientų registracijos informacinės sistemos vystymas“ 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija kartu su partneriais valstybės įmone Registrų centru ir Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos įgyvendina  projektą Nr. 02.3.1-CPVA-V-525-25-0002 „Išankstinės pacientų registracijos informacinės sistemos vystymas“.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-525 priemonę „Elektroninės sveikatos paslaugos“.

Projekto tikslas – efektyvinti apsilankymo pas sveikatos priežiūros specialistus procesus, padarant išankstinę registraciją patogesnę pacientui ir sudarant sąlygas aktyviai sistemos stebėsenai.

Įgyvendinus projektą:

-  bus patobulinta pacientų atvykimo kontrolė ir kiti eilių valdymo funkcionalumai, sumažės užsiregistravusių, tačiau neatvykusių pacientų kiekis bei dėl vėlyvo atšaukimo nepanaudotų laikų kiekis. Dėl to sutrumpės vidutinis sveikatos priežiūros paslaugų laukimo laikas bei sumažės paslaugų laukiančių pacientų eilės, daugiau pacientų gaus paslaugas laiku;

- Išankstinė pacientų registracijos informacinė sistema (toliau - IPR IS) taps patogesnė bei lengviau naudojama pacientams. Atnaujinus IPR IS pacientų portalą, taip pat praplėtus eSveikatos mobiliąją programėlę, išaugs IPR IS naudojamumas bei sutrumpės registracijos pas gydytoją laikas;

- papildomai sukurti bei patobulinti esami vizitų laikų generavimo funkcionalumai padės sutaupyti sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – SPĮ) darbuotojų laiką ir padidins jų darbo našumą;

-  pasitenkinimo suteikta paslauga vertinimo funkcionalumo sukūrimas bei naujai sukurti analitikos įrankiai leis SPĮ darbuotojams bei sveikatos apsaugos sektorių prižiūrinčių institucijų specialistams stebėti ir vertinti situaciją paslaugų teikime, numatyti reikalingus patobulinimus SPĮ veiklos procesuose, siekiant padidinti pacientų pasitenkinimą sveikatos apsauga šalyje.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo 2020 m. rugsėjo 29 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d.
 
Projekto vertė 966 445,14 Eur.

 

https://www.esinvesticijos.lt/uploads/main/documents/images/%C5%BEenklai/zenklas_2015%2004%2013.jpg

 

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projektas Nr. 02.3.1-CPVA-V-525-25-0003 „Laboratorinių tyrimų rezultatų ir užsakymų aprašymo naudojant tarptautines nomenklatūras, formuojant elektroninius sveikatos įrašus, elektroninės paslaugos sveikatos priežiūros specialistams sukūrimas“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija kartu su partneriais valstybės įmone Registrų centru, Lietuvos medicinos biblioteka, įgyvendina  projektą Nr. 02.3.1-CPVA-V-525-25-0003 „Laboratorinių tyrimų rezultatų ir užsakymų aprašymo naudojant tarptautines nomenklatūras, formuojant elektroninius sveikatos įrašus, elektroninės paslaugos sveikatos priežiūros specialistams sukūrimas“ (toliau – Projektas).

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-525 priemonę „Elektroninės sveikatos paslaugos“.

Projekto tikslas – sukurti el. paslaugą „Laboratorinių tyrimų rezultatų ir užsakymų aprašymo naudojant tarptautines nomenklatūras, formuojant elektroninius sveikatos įrašus, elektroninės paslaugos sveikatos priežiūros specialistams sukūrimas“, kuri užtikrintų efektyvų naudotojų darbą su laboratoriniais tyrimais užsakant laboratorinius tyrimus, peržiūrint jų rezultatus ir keičiantis jais tarp skirtingų įstaigų.

Numatoma, kad Projekto įgyvendinimo metu:

• bus sukurtas vieningas laboratorinių tyrimų duomenų apsikeitimo standartas - Medicinos nomenklatūrų ir klasifikatorių valdymo informacinė sistema su joje laikomomis ir valdomomis  medicinos nomenklatūromis ir klasifikatoriais;

• sukurta duomenų mainų sąsaja tarp Medicinos nomenklatūrų ir klasifikatorių valdymo informacinės sistemos ir ESPBI IS;

• ESPBI IS bus sukurta Laboratorinių tyrimų posistemė;

• bus modernizuotas ESPBI IS pacientų portalas, optimizuojant laboratorinių tyrimų atvaizdavimą;

• ESPBI IS bus realizuota duomenų mainų sąsaja laboratorinių tyrimų duomenų apsikeitimui tarp ESPBI IS, sveikatos priežiūros įstaigų informacinių sistemų ir laboratorijų informacinių sistemų.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2021-02-01 iki 2023-12-31.
 
Projekto vertė: 1 564 140, 84 Eur.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-02-17