BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Dažniausiai užduodami klausimai

Klausimas: Dėl VĮ Registrų centro komunikacijos sistemos JIRA naudojimo tvarkos.
Atsakymas: Į per VĮ Registrų centro komunikacijos priemonę JIRA pateiktus klausimus / problemas / informaciją apie klaidas/ netikslumus ir kt. VĮ Registrų centro, UAB Nortal, Sveikatos apsaugos ministerijos atsakingi darbuotojai reaguoja nedelsiant. Jei problemos sprendimas reikalauja daugiau laiko resursų, JIRA‘oje fiksuojama situacija („Sprendžiama“ / „Bus atlikta iki...“ / „To padaryti neįmanoma“ ir pan.), o išsprendus problemą ar pataisius klaidą, informuojama apie rezultatą. Į problemas ir trikius reaguojame nedelsiant.

Klausimas: Koks Encounter resurso tipas turi būti naudojamas Priėmimo-skubiosios pagalbos skyriaus atveju?
Atsakymas: Priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuose teikiant skubiosios pagalbos ir stebėjimo paslaugas, ESPBI IS registruojamas su įvykiu „Atvykimas į SPĮ gauti ambulatorinių paslaugų“ susietas Atvykimo duomenų rinkinys (Encounter). Pavyzdžiui, registravus šį atvykimo duomenų rinkinį, SPĮ gali teikti į ESPBI IS E025 medicininį dokumentą ir su juo susietus medicininius dokumentus (E027, E200, E200-ats, kt.), aprašančius paslaugas, kurios buvo suteiktos pacientui priėmimo skyriuje.

Klausimas: Koks Encounter resurso tipas turi būti naudojamas Dienos stacionaro atveju?
Atsakymas: Teikiant Dienos stacionaro paslaugas, ESPBI IS registruojamas su įvykiu „Atvykimas į SPĮ gauti stacionarinių paslaugų“ susietas Atvykimo duomenų rinkinys (Encounter). Pavyzdžiui, registravus šį atvykimo duomenų rinkinį, SPĮ gali teikti į ESPBI IS E003 medicininį dokumentą ir su juo susietus medicininius dokumentus (E027, E200, E200-ats, kt.), aprašančius paslaugas, kurios buvo suteiktos.

Klausimas: Kur yra pateikta dokumentų pasirašymo el. parašu komponento dokumentacija? Ar šis komponentas prieinamas tuo pačiu VPN tarp įstaigos ir ESPBI IS ryšiu? Ar dabartinėje integracijų dokumentacijoje yra aprašyta galimybė įstaigoms pasirašyti į ESPBI IS teikiamus dokumentus savo pasirinktomis (ne VĮ Registrų centro) priemonėmis?
Atsakymas: Informaciją apie VĮ Registrų centro teikiamas el. pasirašymo paslaugas galima rasti VĮ Registrų centro svetainėje www.elektroninis.lt. Dokumentacija, kuri gali būti reikalinga SPĮ IS diegėjams, patalpinta 2014-11-03 į VĮ Registrų centro komunikacijos sistemą JIRA. VĮ Registrų centro el. pasirašymo komponentas prieinamas per viešąjį interneto tinklą, ne per VPN. SPĮ el. dokumentų pasirašymui gali naudoti ne tik VĮ Registrų centro el. pasirašymo priemones, svarbu, kad būtų kvalifikuotas el. parašas. ESPBI IS integracijų dokumentacijoje aprašyta galimybė įstaigoms pasirašyti į ESPBI IS teikiamus el. dokumentus savo pasirinktomis (ne VĮ Registrų centro) priemonėmis.

Klausimas: Dėl Adresų registro duomenų teikimo per ESPBI IS.
Atsakymas: Neatlygintinam Adresų registro duomenų naudojimui suformuoti ir esant poreikiui išsisaugoti lokalioje informacinėje sistemoje konkretaus objekto adresą bus galima naudoti ESPBI IS realizuotą integracinį komponentą. Tiesioginis Adresų registro duomenų perdavimas per ESPBI IS nenumatytas. Išorinių informacinių sistemų valdytojai / tvarkytojai, norintys turėti Adresų registro duomenis savo informacinėse sistemose, turėtų kreiptis į Adresų registro tvarkytoją dėl sutarties Adresų registro duomenų gavimui pasirašymo.

Klausimas: Dėl duomenų teikimo į ESPBI IS iš regioninių SPĮ IS. Kaip identifikuojamos informacinės sistemos, įstaigos, specialistai?
Atsakymas: Informacinės sistemos identifikuojamos pagal VĮ Registrų centro išduotą identifikatorių, kuris tarnauja kaip vartotojo vardas ir perduodamas kaip oauth_consumer_key reikšmė.
Įstaigos identifikuojamos išskaičiuojant šią informaciją pagal Practitioner resurso (specialisto) identifikatorių, kadangi jis ESPBI IS yra susietas su konkrečia įstaiga.
Specialistai identifikuojami pagal Practitioner resurso identifikatorių, kuris perduodamas kaip requestor_id HTTP header parametro reikšmė.
Detalesnė informacija apie duomenų perdavimo saugą pateikiama ESPBI IS duomenų mainų ir integracijos projektavimo dokumentacijos 2.5.1.1 skyriuje.

Klausimus, pastabas ir pasiūlymus galite pateikti šiais būdais:
Elektroniniu paštu esveikata@sam.lt arba e.sveikata@registrucentras.lt 
Paskambinus į Sveikatos apsaugos ministerijos Elektroninės sveikatos sistemos ir informacinių išteklių skyrių telefonu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-26