BDAR
Close

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Darbo grupės ir komisijos

Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo komitetas savo veiklą pradėjo 2014 m. vasario 24 d., sveikatos apsaugos ministrui patvirtinus jo sudėtį, nuostatus ir darbo reglamentą.

Tarpinstitucinė derybų dėl vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainų nustatymo komisija vykdo derybas su vaistinio preparato  registruotoju ar lygiagretaus importo leidimo turėtoju, ar medicinos pagalbos priemonės  gamintoju, arba jų atstovu dėl  kompensuojamųjų vaistų ir MPP Lietuvai taikomos kainos ir (ar) vaistų ar MPP tiekimo užtikrinimo,  gydymo prieinamumo gerinimo ir rizikos pasidalijimo sutarčių sudarymo ir keitimo,  centralizuotai iš  PSDF biudžeto lėšų apmokamų vaistų ir MPP kainų bei tiekimo užtikrinimo

Triukšmo prevencijos taryba yra kolegiali patariamoji institucija, atskaitinga Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

Triukšmo prevencijos taryba dalyvauja įgyvendinant valstybinį triukšmo valdymą, nagrinėja triukšmo prevencijos plėtros klausimus ir teikia pasiūlymus valstybės politiką triukšmo prevencijos srityje įgyvendinančioms valstybės institucijoms.

Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisija teikia siūlymus dėl Ligų ir kompensuojamųjų vaistinių preparatų joms gydyti sąrašo (A sąrašas), Kompensuojamųjų vaistinių preparatų sąrašo (B sąrašas), Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašas), Rezervinio vaistų sąrašo ir Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų sąrašo sudarymo ir keitimo. Komisija nagrinėja gautas paraiškas ir priima sprendimus įrašyti ar neįrašyti ligą, vaistinį preparatą ar medicinos pagalbos priemonę į Sąrašus, išbraukti juos iš Sąrašų, įrašyti ar siūlyti išbraukti vaistinius preparatus iš Rezervinio vaistų sąrašo, siūlyti įrašyti ar neįrašyti vaistinį preparatą į Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų sąrašą ar išbraukti iš jo, nustatyti ar pakeisti nustatytas vaistinių preparatų ir (ar) medicinos pagalbos priemonių skyrimo sąlygas ir (ar) vaistinių preparatų kompensavimo lygį.

Įrašų
puslapyje