BDAR
Close

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


header image

Aktuali informacija

Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų licencijavimo taisyklių bei tobulinimosi kursų apmokėjimo tvarkos

Informuojame, kad 2020 metų lapkričio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 „Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“ pakeitimas, kuris  aktualus visiems sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistams, nes papildo specialistų licencijavimo taisykles. Nuorodą į įsakymą čia.

Įsakymas papildytas specialistų profesinės kvalifikacijos privalomojo tobulinimosi tikslinių programų sąrašu, kuriame numatomos privalomos programos, įvardijamos tikslinės klausytojų grupės bei apibrėžiama minimali programos trukmė ir reikalavimai. Šių naujų privalomųjų tobulinimo programų trukmė yra  įsiskaičiuota į specialistų profesinės kvalifikacijos privalomojo tobulinimo trukmę, nustatytą specialistų licencijavimo taisyklėse.

Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2022 m. gegužės 1 dienos, teikiant Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos dokumentus licencijai pratęsti,  reikės pateikti pažymėjimus apie šių naujų tikslinių privalomų programų išklausymą. Teikiame  nuorodą į įsakymo pakeitimą.

Siekiant užtikrinti specialistų teikiamų paslaugų kokybę, į specialistų profesinės kvalifikacijos privalomojo tobulinimosi tikslinių programų sąrašą įrašytos šios dvi profesinės kvalifikacijos privalomojo tobulinimosi tikslinės programos.

1. „Pirmoji medicinos pagalba“

 Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme pateiktą apibrėžimą, pirmoji medicinos pagalba apima svarbiausius tikslingus veiksmus, skirtus padėti kitų asmenų ar savo sveikatai ir gyvybei panaudojant turimas medicinos, ir (ar) kitokias priemones iki tol, kol nukentėjusiajam ar pacientui bus pradėta teikti skubioji medicinos pagalba arba jo būklė taps normali, arba bus konstatuota jo mirtis.

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencija teikti pirmąją medicinos pagalbą asmenims, kurių gyvybei ar sveikatai dėl nelaimingo atsitikimo, avarijų, ekologinių ir gaivalinių nelaimių arba ūminės pavojingos ligos gresia pavojus, nustatyta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetenciją teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“.

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis aktualia minėto įsakymo redakcija, visi sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistai turi mokėti: 

1. įvertinti pagrindinius gyvybės požymius (sąmonę, kvėpavimą, širdies veiklą);

2. atlikti dirbtinį kvėpavimą ir išorinį širdies masažą;

3. gaivinti;

4. stabdyti kraujavimą, tvarstyti;

5. malšinti skausmą

6. imobilizuoti pažeistą sritį esant lūžimui ar išnirimui;

7. nešti traumuotus, sužalotus asmenis;

8. suteikti pirmąją pagalbą asmenims, patyrusiems elektros traumą, terminį ar cheminį nudegimą, anafilaksiją, paveiktiems žaibo, ištiktiems saulės ar šilumos smūgio, sušalusiems, skendusiems, užspringusiems, netekusiems sąmonės, įkąstiems vabzdžio ar gyvūno, suspaustiems, bandžiusiems pasikarti, apalpusiems, netekusiems sąmonės, įkąstiems vabzdžio ar gyvūno, apsinuodijusiems, ištiktiems miokardo infarkto, patyrusiems galvos kraujotakos sutrikimų, epilepsijos priepuolį, kuriems prasidėjo gimdymas, ant odos, į akis ar į kvėpavimo takus pateko nuodingųjų ir pavojingų medžiagų.

Pirmosios medicinos pagalbos programa, parengta pagal pasaulyje galiojančias rekomendacijas, turėtų būti ne mažiau kaip 8 val., iš jų ne mažiau kaip pusė kurso laiko trukmės turi būti skiriama praktiniams įgūdžiams tobulinti.

2. „Racionalus antimikrobinių vaistinių preparatų skyrimas ir  vartojimas“

Atsižvelgiant į nepalankią mikroorganizmų atsparumo antimikrobinėms medžiagoms epidemiologinę padėtį Lietuvoje, tam tikri sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistai turėtų nuolat tobulinti savo profesinę kvalifikaciją racionalaus antimikrobinių vaistinių preparatų skyrimo ir vartojimo srityje. Programos tikslas – stiprinti reikiamas gydytojų kompetencijas tinkamai teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas taikant gydymą ar profilaktiškai skiriant antimikrobines medžiagas tuo pačiu mažinti antimikrobinėms medžiagoms atsparių mikroorganizmų keliamą grėsmę visuomenės sveikatai. Farmacijos specialistai – paskutinė grandis tarp gyventojų ir sveikatos priežiūros specialistų, todėl šiems specialistams tenka didelė atsakomybė siekiant racionalaus vaistų, tarp jų ir antimikrobinių, vartojimo, sprendžiant su vaisto vartojimu susijusias sveikatos problemas, parenkant pacientui konkretų vaistą pagal recepte nurodytą vaisto bendrinį pavadinimą, kartu įvertinant pacientui paskirtų vaistų klinikinius aspektus, farmakologines vaistų savybes ir kitą susijusią informaciją.

Prie mikroorganizmų atsparumo atsiradimo ir plitimo prisideda ne tik gydytojų, bet ir kitų specialistų (slaugytojų, akušerių, burnos specialistų), veikla. Šių asmens sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimas infekcijų kontrolės srityje galėtų būti reguliuojamas ateityje.

Atkreipiame dėmesį, kad taip pat keičiasi tobulinimosi kursų apmokėjimo tvarka. Sveikatos apsaugos ministerija, atsižvelgdama į skiriamas valstybės biudžeto lėšas, specialistui kas penkerius metus pagal bazinę kainą apmoka iki 60 proc. minimalios trukmės specialistų profesinės kvalifikacijos privalomojo tobulinimosi pagal įsakyme išvardintas tikslines programas, išlaidų. Likusią išlaidų dalį padengia kitas juridinis ar fizinis asmuo arba pats specialistas  Privalomų programų kursas gali būti ir ilgesnės trukmės, tačiau jeigu kursų trukmė viršija įsakyme numatytą minimalią programos trukmę, už programos dalį, viršijančią minimalią trukmę, apmoka kitas juridinis ar fizinis asmuo arba pats specialistas

 

Kilus klausimams kreiptis į Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriaus vyriausiąją specialistę

Dianą Prochorovą  Tel. (8 5) 266 1433 el. paštas: [email protected]

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-02-17