BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Specialistų rengimas

 

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistai Lietuvoje rengiami Lietuvos sveikatos mokslų universitete, Vilniaus ir Klaipėdos universitetuose, Lietuvos sporto universitete bei septyniose kolegijose. Universitetinės pagrindinės medicinos studijos trunka 6 metus, odontologijos ir farmacijos – 5 metus, visuomenės sveikatos, slaugos ir reabilitacijos – 4 metus. Visuomenės sveikatos, slaugos ir reabilitacijos magistrantūros studijos tęsiasi 2 metus. Doktorantūros studijos trunka 4 metus. Neuniversitetinės studijos tęsiasi 2–3,5 metų (priklausomai nuo studijų programos).

Medicinos rezidentūros studijos (priklausomai nuo specialybės) trunka 3–7 metus, odontologijos – 3 metus. Rezidentūros studijų trukmė patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 144 „Dėl Medicinos rezidentūros studijų ir odontologijos rezidentūros studijų programų vykdymo reikalavimų ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Atsižvelgdama į sveikatos priežiūros specialistų poreikį bei trūkumą asmens sveikatos priežiūros įstaigose, Sveikatos apsaugos ministerija (toliau – Ministerija) siūlo asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – įstaigos) vadovams, bendradarbiaujant su savivaldybių administracijomis, pasinaudoti teisės aktais, kurie įgalina jaunų gydytojų specialistų pritraukimą atvykti dirbti jų savivaldybės įstaigose, siūlant jiems įvairius lengvatinius svertus (studijų apmokėjimą, būsto suteikimo bei kitas socialines garantijas). Šiuo klausimu Ministerija rekomenduoja vadovautis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. V-1080 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų apmokėjimo už studentų ir gydytojų rezidentų studijas ir Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų paskolų sutarčių sudarymo su gydytojais rezidentais ir kredito įstaigomis gydytojų rezidentų gerovei užtikrinti tvarkos aprašų patvirtinimo“ patvirtintų aprašų nuostatomis.

Įstaigų vadovai, vadovaudamiesi  Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų apmokėjimo už studentų ir gydytojų rezidentų studijas tvarkos aprašo (toliau – Tvarka), patvirtinto Sveikatos apsaugos ministro Nr. V-1080, 4 punktu, privalo parengti sveikatos priežiūros paslaugų ir jas teikiančių specialistų poreikio prognozes, jas suderinti su steigėju bei teritorine ligonių kasa ir pateikti Sveikatos apsaugos ministerijai, kuri, vadovaudamasi minėtos Tvarkos 5.2 punktu pateikia savo nuomonę dėl numatomų rengti specialistų poreikio bei studijų apmokėjimo.

Vadovaujantis minėtos Tvarkos 9 punktu, kiekvienos pasirašytos sutarties tarp gydytoją rezidentą rengiančio universiteto, gydytojo rezidento ir sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – Sutartis), kuri įsipareigoja mokėti už rezidento studijas, kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka, per 1 mėnesį nuo jos pasirašymo dienos privalo būti pateikta Sveikatos apsaugos ministerijai ir vėliau įtraukta į Įstaigų sutarčių dėl studentų, gydytojų rezidentų studijų apmokėjimo SĄVADĄ, kurį veda ir duomenis skelbia Sveikatos apsaugos ministerija.

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų sutarčių dėl studentų ar gydytojų rezidentų studijų apmokėjimo SĄVADAS.

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-29