BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


header image

Padėkos

Sveikatos apsaugos ministerijos padėkos raštais apdovanojami asmens ar visuomenės sveikatos priežiūros srityje dirbantys specialistai ir organizacijos, farmacijos specialistai, už ilgametį ir nepriekaištingą ir pasiaukojamą darbą Lietuvos žmonių sveikatos labui profesinių švenčių, asmeninių (išėjimo į pensiją progą; išdirbus įstaigoje ilgą laiką; skubių, svarbių ar sudėtingų darbų (užduočių) vykdymą) ir įstaigų jubiliejų progomis, ypač didelį indėlį plėtojant sveikatos apsaugą, sveikos gyvensenos propagavimą, plėtojant farmacijos pramonę, Lietuvos Respublikos, kaip sveikos valstybės, prestižo kėlimą bei aukštos kvalifikacijos sveikatos priežiūros specialistų rengimą, už pasiaukojimą ir drąsą gelbstint žmonių gyvybę.

Sveikatos apsaugos ministerijos padėkos/sveikinimo raštu gali būti apdovanojami ir kitų įstaigų darbuotojai, ypač pasižymėję plėtojant ir modernizuojant Lietuvos sveikatos apsaugą, už įdiegtus naujausius mokslo ir technikos pasiekimus naudojant pažangiausias technologijas sveikatos priežiūros srityje.

Siūlymus dėl Sveikatos apsaugos ministerijos padėkos/sveikinimo rašto gavimo teikėjas turi pateikti sveikatos apsaugos ministerijai ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki bus įteiktas padėkos/sveikinimo raštas, o jei siūloma įteikti Lietuvos medicinos darbuotojo ar Tarptautinės slaugytojo dienos proga Sveikatos apsaugos ministerijos organizuojamame renginyje – ne vėliau kaip iki kovo 1 d. 

Teikimai, pateikti praleidus terminą, nenagrinėjami. Teikime turi būti aprašyti nuopelnai ir darbai, pateikta charakteristika.

Asmenys, turintys galiojančių drausminių nuobaudų ar šiuo metu yra vykdomas tyrimas dėl drausminių pažeidimų, taip pat nesantys nepriekaištingos reputacijos, ar oficialiai nedeklaravę viešųjų ir privačių interesų, negali būti teikiami apdovanoti padėkos raštu.

Už padėkos/sveikinimo raštui teikiamų asmenų duomenų tikrumą atsako teikėjas.

 

Kilus klausimams kreiptis į Apdovanojimo komisijos sekretorę V. Karaliūtę Žulienę tel. 8 5 266 14 34, el.paštas [email protected]

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-02-08