BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Informacija visuomenės sveikatos specialistams

Siekiant pagerinti visuomenės sveikatos priežiūros specialistų profesinio tobulinimo kokybę, supaprastinti ir užtikrinti efektyvesnę programų suderinimo su Sveikatos apsaugos ministerija tvarką, sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinti visuomenės sveikatos priežiūros specialistų profesinio tobulinimo kursų programų turinio reikalavimų bei profesinio tobulinimo kursų organizavimo tvarkos aprašai. Įstaigos galės rengti ir vykdyti visuomenės sveikatos priežiūros specialistų profesinio tobulinimo kursus.

Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinti savivaldybių visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos priežiūros specialistų (visuomenės sveikatos stebėsenos, visuomenės sveikatos stiprinimo bei vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistų) bei asmenų, siekiančių gauti bei turinčių ir norinčių išlaikyti licenciją verstis licencijuojama visuomenės sveikatos priežiūros veikla (privalomuoju pirmosios pagalbos mokymu, privalomuoju higienos įgūdžių mokymu, privalomuoju mokymu apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai, poveikio visuomenės sveikatai vertinimu, privalomuoju profilaktiniu aplinkos kenksmingumo pašalinimu ir visuomenės sveikatos saugos ekspertize) profesinio tobulinimo kursų programų turinio reikalavimų aprašai. Vadovaujantis šiais aprašais įtaigos galės rengti atitinkamų visuomenės sveikatos priežiūros specialistų profesinio tobulinimo kursų programas.

Sveikatos apsaugos ministro įsakymu taip pat patvirtintas Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų profesinio tobulinimo organizavimo tvarkos aprašas ir profesinio tobulinimo kursų programos modulio forma, kuriais vadovaujantis įstaigos, suderinusios parengtas profesinio tobulinimo kursų programas, galės vykdyti atitinkamų visuomenės sveikatos priežiūros specialistų profesinio tobulinimo kursus.

Kviečiame įstaigas rengti visuomenės sveikatos priežiūros specialistų profesinio tobulinimo kursų programas, teikti jas Sveikatos apsaugos ministerijai derinti bei organizuoti šiuos kursus.

Daugiau informacijos:

Visuomenes sveikatos strategijos skyrius
Visuomenes sveikatos departamentas
Sveikatos apsaugos ministerija
Tel. +370 5 219 3320
El.p. [email protected]
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-02-08