Valstybės lėšomis apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašas ir jų bazinės kainos

Sveikatos apsaugos ministerija, siekdama gerinti piliečių informuotumą, rengia ir skelbia interneto svetainėje asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazinių kainų sąvadą. Jame pateikiami duomenys ne tik apie tai, kokios asmens sveikatos priežiūros paslaugos apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, bet ir jų bazinės kainos.

Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, sąrašai ir bazinės kainos tvirtinamos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais. Kadangi patvirtinti visas paslaugas ir jų kainas prireikė kelių dešimčių įsakymų, piliečiai, ieškodami informacijos, turėdavo sugaišti nemažai laiko.

Šią susistemintą, apibendrintą informaciją pateikdami vienoje vietoje siekiame, kad žmonės negaištų laiko vartydami gausybės teisės aktų, o rastų ją greitai, patogiai.

Tikimės, kad pakankamai informacijos turinčius pacientus bus sunkiau priversti dar kartą mokėti už tai, už ką jau sumokėjo valstybė, taip pašalinant korupcijos prielaidas.

Su Valstybės lėšomis (iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto) apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašu ir jų bazinėmis kainomis galima susipažinti, atidarius žemiau esančias nuorodas. Lentelėse asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazinės kainos pateikiamos balais. Norint sužinoti, kiek pinigų už pacientams suteiktas paslaugas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto gydymo įstaigoms sumoka Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, reikia lentelėje nurodytą kainą balais padauginti iš atitinkamos šiuo metu galiojančios balo vertės.

Asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazinių kainų balo vertė (eurais), taikoma atsiskaitant už paslaugas, suteiktas nuo 2022 m. sausio 1 d.

Atnaujinimo data: 2024-01-18