BDAR

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Otorinolaringologija

                          

 

Sritis – Otorinolaringologija

Sergamumas

 

AUSIES IR SPENINĖS ATAUGOS LIGOS

 

Ligų kodai pagal TLK-10-AM ir pavadinimai

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

Sergančių asmenų skaičius - ligotumas

Sergančių asmenų skaičius 1000 gyventojų

Sergančių asmenų skaičius - ligotumas

Sergančių asmenų skaičius 1000 gyventojų

Sergančių asmenų skaičius - ligotumas

Sergančių asmenų skaičius 1000 gyventojų

Sergančių asmenų skaičius - ligotumas

Sergančių asmenų skaičius 1000 gyventojų

Sergančių asmenų skaičius - ligotumas

Sergančių asmenų skaičius 1000 gyventojų

H60-H95 AUSIES IR SPENINĖS ATAUGOS LIGOS, iš jų:

176142

60,07

175799

60,52

175552

61,21

182213

64,42

184998

66,03

H60-H62 išorinės ausies ligos

44448

15,16

43032

14,81

44487

15,51

46272

16,36

47789

17,06

H65-H75 vidurinės ausies ir speninės ataugos ligos, iš jų:

72379

24,68

70782

24,37

67715

23,61

69596

24,61

69286

24,73

H65.2-H65.9, H66.1-H66.9 lėtinis otitas

32362

11,04

32698

11,26

32929

11,48

34175

12,08

35656

12,73

H66.1-H66.4 lėtiniai pūlingi otitai

5186

1,77

4981

1,71

4917

1,71

4906

1,73

5054

1,8

H80-H83 vidinės ausies ligos

24253

8,27

25469

8,77

26331

9,18

29429

10,4

32569

11,63

H90-H91 kurtumas ir prikurtimai

34940

11,92

34830

11,99

35410

12,35

38155

13,49

41231

14,72

H93.3 klausos nervo pažeidimai

20842

7,11

21000

7,23

20736

7,23

20118

7,11

16831

6,01

 

 

VIRŠUTINIŲ KVĖPAVIMO TAKŲ LIGOS

 

Ligų kodai pagal TLK-10-AM ir pavadinimai

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

Sergančių asmenų skaičius - ligotumas

Sergančių asmenų skaičius 1000 gyventojų

Sergančių asmenų skaičius - ligotumas

Sergančių asmenų skaičius 1000 gyventojų

Sergančių asmenų skaičius - ligotumas

Sergančių asmenų skaičius 1000 gyventojų

Sergančių asmenų skaičius - ligotumas

Sergančių asmenų skaičius 1000 gyventojų

Sergančių asmenų skaičius - ligotumas

Sergančių asmenų skaičius 1000 gyventojų

J00-J06 ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos

552377

188,37

579814

199,6

579399

202,01

597909

211,39

613916

219,13

J30-J39 kitos viršutinių kvėpavimo takų ligos, iš jų:

132551

45,2

129755

44,67

128675

44,86

129451

45,77

128313

45,8

J30.1-J30.4 alerginis rinitas

36736

12,53

34076

11,73

34471

12,02

35555

12,57

37150

13,26

J31-J32 lėtinis rinitas, nazofaringitas, faringitas ir lėtinis sinusitas, iš jų:

35795

12,21

35387

12,18

36268

12,64

36479

12,9

36007

12,85

J32 lėtinis sinusitas

8166

2,78

8379

2,88

8769

3,06

8771

3,1

8800

3,14

J35 tonzilių ir adenoidų lėtinės ligos, iš jų:

38169

13,02

37581

12,94

36191

12,62

36273

12,82

33507

11,96

J35.0 lėtinis tonzilitas

17310

5,9

16810

5,79

16642

5,8

16072

5,68

14909

5,32

J39 kitos viršutinių kvėpavimo takų ligos

1549

0,53

1359

0,47

1626

0,57

1762

0,62

2259

0,81

 

Reglamentuo-jantys teisės aktai

1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. kovo 23 d. įsakymas Nr. V-146 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 54:2004 „Gydytojas otorinolaringologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“.

2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 10 d. įsakymas Nr. V-265 „Dėl pacientų kreipimosi į gydytojus specialistus: dermatovenerologą, oftalmologą, otorinolaringologą“.

3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. 136 „Dėl vaikų ir suaugusiųjų tretinio lygio plastinės ir rekonstrukcinės mikrochirurgijos bei oftalmologijos ir otorinolaringologijos mikrochirurgijos ir chirurgijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo“.

Paslaugų organizavimo aprašymas

Trumpas paslaugų organizavimo aprašymas

Sveikatos priežiūra pradedama pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Įtaręs ausų, nosies ar gerklės ligą, šeimos gydytojas pacientą siunčia gydytojo otorinolaringologo konsultacijos į otorinolaringologinę pagalbą teikiančią įstaigą.

Otorinolaringologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugos (toliau – paslaugos) – tai paslaugos, teikiamos pagal gydytojo otorinolaringologo profesinę kvalifikaciją. Paslaugas teikia gydytojas otorinolaringologas kartu su bendrosios praktikos slaugytoja. Kiekvienam pacientui, kuriam pirmą kartą įtariama ausų, nosies ar gerklės liga, gydytojas specialistas sudaro tyrimo ir gydymo planą. Jei įstaigoje, į kurią kreipėsi pacientas, dėl paciento būklės ar paslaugų sudėtingumo negalima suteikti paciento ištyrimui ir (ar) gydymui reikalingų paslaugų, gydytojas otorinolaringologas turi pacientą siųsti į tą asmens sveikatos priežiūros įstaigą, kur pacientui paslaugos gali būti suteiktos.

Paslaugas teikiančios ASPĮ

Paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose licenciją verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti antrinio ir / ar tretinio lygio otorinolaringologijos paslaugas.

Aktuali medžiaga

 

LIGONIŲ ILGALAIKIS STEBĖJIMAS 2016-2018 M.

(Ausies ir speninės ataugos ligos)

 

Ligų pavadinimai

Ligų kodas pagal TLK-10-AM

2016 m.

2017 m.

2018 m.

Stebimų asmenų skaičius metų pabaigoje

Stebimų asmenų skaičius metų pabaigoje

Stebimų asmenų skaičius metų pabaigoje

0-14 m.

vaikai

15-17 m. asmenys

Asmenys

nuo 18 m.

0-14 m.

vaikai

15-17 m. asmenys

Asmenys

nuo 18 m.

0-14 m.

vaikai

15-17 m. asmenys

Asmenys

nuo 18 m.

A

B

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Ausies ir speninės ataugos ligos

H60–H95

2690

623

12156

2843

897

12873

2784

800

15729

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERACINĖ AMBULATORINIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ (PADALINIŲ) VEIKLA 2016-2018 m.

(rodomos tik operacijos)

 

Operacijos pavadinimas

2016 m.

2017 m.

2018 m.

Atliktų operacijų skaičius

Atliktų operacijų skaičius

Atliktų operacijų skaičius

Iš viso

0-14 m. vaikams

Iš viso

0-14 m. vaikams

Iš viso

0-14 m. vaikams

A

1

2

1

2

1

2

Ausų, nosies, gerklės

1498

260

3523

322

2514

316

 

 

STACIONARINĖ VEIKLA 2016-2018 m.

(LIGONINIŲ OTORINOLARINGOLOGIJOS PROFILIŲ LOVOS IR LIGONIAI)

 

Lovų profilis

2016 m.

2017 m.

2018 m.

Fakti-nis naudo-jamų lovų skai-čius metų pabai-goje

Per metus

Lova-dienių skai-čius

Fakti-nis naudo-jamų lovų skai-čius metų pabai-goje

Per metus

Lova-dienių skaičius

Fakti-nis naudo-jamų lovų skai-čius metų pabai-goje

Per metus

Lova-dienių skai-čius

atvykusių ligonių skaičius

Išrašy-tų ir perkel-tų į kitus stacio-narus ligonių skai-čius

iš išrašy-tųjų – dienos ligoniai*

atvykusių ligonių skaičius

Išrašy-tų ir perkel-tų į kitus stacio-narus ligonių skai-čius

iš išrašy-tųjų – dienos ligoniai*

atvykusių ligonių skaičius

Išrašy-tų ir perkel-tų į kitus stacio-narus ligonių skai-čius

iš išrašy-tųjų – dienos ligoniai*

iš viso

0-14 m. vaikai

iš viso

0-14 m. vaikai

Iš viso

0-14 m. vaikai

 

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Otorinolaringo

logijos suaugusiųjų

183

13438

1876

13429

985

44634

172

13191

1939

13235

1188

43058

160

13360

2115

13358

1520

41945

Otorinolaringo

logijos vaikų

31

3040

2634

3052

1008

8110

33

2937

2609

2954

1274

7910

27

2899

2571

2906

1144

7795

* Dienos ligonis – tai ligonis hospitalizuotas į stacionarą  diagnostikai, gydymui, procedūroms ir/arba operacijai planuojant jį išrašyti į namus tą pačią dieną. Mirę, perkelti į kitą stacionarą ligoniai arba ligoniai išrašyti į namus tą pačią dieną, kai jų gydymo plane nebuvo numatytas vienos dienos gydymas, įtraukiami į bendrą stacionaro ligonių skaičių (į dienos ligonių skaičių neįtraukiami).

Kuruoja:

Arvydas Gabrilavičius

Asmens sveikatos departamento

Specializuotos sveikatos priežiūros skyriaus

vyriausiasis specialistas

Tel. (8 5) 2 60 47 14

arvydas.gabrilavicius@sam.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-26