BDAR

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Oftalmologija

 

Sritis – Oftalmologija

Sergamumas

 

AKIES IR JOS PRIEDINIŲ ORGANŲ LIGOS

 

Ligų kodai pagal TLK-10-AM ir pavadinimai

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

Sergančių asmenų skaičius - ligotumas

Sergančių asmenų skaičius 1000 gyventojų

Sergančių asmenų skaičius - ligotumas

Sergančių asmenų skaičius 1000 gyventojų

Sergančių asmenų skaičius - ligotumas

Sergančių asmenų skaičius 1000 gyventojų

Sergančių asmenų skaičius - ligotumas

Sergančių asmenų skaičius 1000 gyventojų

Sergančių asmenų skaičius - ligotumas

Sergančių asmenų skaičius 1000 gyventojų

H00-H59 AKIES IR JOS PRIEDINIŲ ORGANŲ LIGOS, iš jų:

466480

159,08

465254

160,16

459843

160,32

454123

160,56

455966

162,76

H00-H13 vokų, ašarų sistemos, akiduobės, junginės ligos

73550

25,08

74192

25,54

72371

25,23

74164

26,22

79436

28,35

H25-H26 senatvinė ir kitos kataraktos

77155

26,31

77571

26,7

76420

26,64

76156

26,93

79147

28,25

H28 katarakta ir kitos lęšiuko ligos sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur

89

0,03

99

0,03

84

0,03

67

0,02

85

0,03

H40-H42 glaukoma

72634

24,77

73001

25,13

74895

26,11

74989

26,51

75101

26,81

H49-H50 žvairumas

6433

2,19

6352

2,19

6131

2,14

6216

2,2

6452

2,3

H52.0 hipermetropija (toliaregystė)

89660

30,58

90247

31,07

88849

30,98

88823

31,4

90596

32,34

H52.1 miopija (trumparegystė)

79382

27,07

77149

26,56

75347

26,27

75714

26,77

76019

27,13

H53-H54 regėjimo sutrikimai ir aklumas, iš jų:

19170

6,54

19424

6,69

20602

7,18

21257

7,52

22885

8,17

H54.0 abiejų akių aklumas

643

0,22

633

0,22

590

0,21

536

0,19

542

0,19

H54.2 vidutinis abiejų akių regėjimas

548

0,19

473

0,16

518

0,18

475

0,17

387

0,14

H54.4 vienos akies aklumas

544

0,19

547

0,19

638

0,22

643

0,23

718

0,26

 

Reglamentuo-jantys teisės aktai

1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 1 d. įsakymas Nr. V-935 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 63:2005 „Gydytojas oftalmologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“.

2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 10 d. įsakymas Nr. V-265 „Dėl pacientų kreipimosi į gydytojus specialistus: dermatovenerologą, oftalmologą, otorinolaringologą“.

3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. spalio 14 d. įsakymas Nr. V-986 „Dėl oftalmologijos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. V-526 „Dėl oftalmologijos dienos stacionaro paslaugų teikimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. 624 „Dėl kataraktos operacijai (ambulatorinės oftalmologinės chirurgijos paslaugai) keliamų reikalavimų, bazinės kainos ir šios paslaugos išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. lapkričio 15 d. įsakymas Nr. V-985 „Dėl glaukomų ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašo patvirtinimo“.

7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. 136 „Dėl vaikų ir suaugusiųjų tretinio lygio plastinės ir rekonstrukcinės mikrochirurgijos bei oftalmologijos ir otorinolaringologijos mikrochirurgijos ir chirurgijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo“.

Paslaugų organizavimo aprašymas

Trumpas paslaugų organizavimo aprašymas

Sveikatos priežiūra pradedama pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Įtaręs akies ar jos priedinių organų ligą, šeimos gydytojas pacientą siunčia gydytojo oftalmologo konsultacijos į oftalmologinę pagalbą teikiančią įstaigą.

Oftalmologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugos (toliau – paslaugos) – tai paslaugos, teikiamos pagal gydytojo oftalmologo profesinę kvalifikaciją. Paslaugas teikia gydytojas oftalmologas kartu su bendrosios praktikos slaugytoja. Kiekvienam pacientui, kuriam pirmą kartą įtariama akies ar jos priedinių organų liga, gydytojas specialistas sudaro tyrimo ir gydymo planą. Jei įstaigoje, į kurią kreipėsi pacientas, dėl paciento būklės ar paslaugų sudėtingumo negalima suteikti paciento ištyrimui ir (ar) gydymui reikalingų paslaugų, gydytojas oftalmologas turi pacientą siųsti į tą asmens sveikatos priežiūros įstaigą, kur pacientui paslaugos gali būti suteiktos.

Paslaugas teikiančios ASPĮ

Paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose licenciją verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti antrinio ir / ar tretinio lygio oftalmologijos paslaugas.

Aktuali medžiaga

 

 

 

LIGONIŲ ILGALAIKIS STEBĖJIMAS 2016-2018 M.

(Akies ir jos priedinių organų ligos)

 

Ligų

pavadinimai

Ligų kodas pagal TLK-10

2016 m.

2017 m.

2018 m.

Stebimų asmenų skaičius metų pabaigoje

Stebimų asmenų skaičius metų pabaigoje

Stebimų asmenų skaičius metų pabaigoje

0-14 m.

vaikai

15-17 m. asmenys

Asmenys

nuo 18 m.

0-14 m.

vaikai

15-17 m. asmenys

Asmenys

nuo 18 m.

0-14 m.

vaikai

15-17 m. asmenys

Asmenys

nuo 18 m.

A

B

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Akies ir jos priedinių organų ligos

H00–H59

13961

5165

66841

16924

6151

72711

15280

5321

78113

 

 

OPERACINĖ AMBULATORINIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ (PADALINIŲ) VEIKLA 2016-2018 m.

(rodomos tik operacijos)

 

Operacijos pavadinimas

2016 m.

2017 m.

2018 m.

Atliktų operacijų skaičius

Atliktų operacijų skaičius

Atliktų operacijų skaičius

Iš viso

0-14 m. vaikams

Iš viso

0-14 m. vaikams

Iš viso

0-14 m. vaikams

A

1

2

1

2

1

2

Regėjimo organų

12879

682

15423

422

14053

380

 

STACIONARINĖ VEIKLA 2016-2018 m.

(LIGONINIŲ OFTALMOLOGIJOS PROFILIŲ LOVOS IR LIGONIAI)

 

 

Lovų profilis

2016 m.

2017 m.

2018 m.

Faktinis naudoja-mų lovų skaičius metų pabaigoje

Per metus

Lova-dienių skaičius

Faktinis naudoja-mų lovų skaičius metų pabaigoje

Per metus

Lova-dienių skaičius

Faktinis naudoja-mų lovų skaičius metų pabaigoje

Per metus

Lova-dienių skaičius

atvykusių ligonių skaičius

Išrašytų ir perkeltų į kitus staciona-rus ligonių skaičius

iš išrašytų-jų – dienos ligoniai*

atvykusių ligonių skaičius

Išrašytų ir perkeltų į kitus staciona-rus ligonių skaičius

iš išrašytų-jų – dienos ligoniai*

atvykusių ligonių skaičius

Išrašytų ir perkeltų į kitus staciona-rus ligonių skaičius

iš išrašytų-jų – dienos ligoniai*

iš viso

0-14 m. vaikai

iš viso

0-14 m. vaikai

iš viso

0-14 m. vaikai

 

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Oftalmo-logijos suaugu-siųjų

149

21131

4

21111

6761

36251

141

17693

2

17648

3796

35273

128

16939

1

16910

3705

32409

Oftalmo-logijos vaikų

29

2389

2077

2378

86

7809

27

2191

1815

2191

56

6771

28

2090

1653

2085

85

6271

* Dienos ligonis – tai ligonis hospitalizuotas į stacionarą  diagnostikai, gydymui, procedūroms ir/arba operacijai planuojant jį išrašyti į namus tą pačią dieną. Mirę, perkelti į kitą stacionarą ligoniai arba ligoniai išrašyti į namus tą pačią dieną, kai jų gydymo plane nebuvo numatytas vienos dienos gydymas, įtraukiami į bendrą stacionaro ligonių skaičių

(į dienos ligonių skaičių neįtraukiami).

 

 

Kuruoja:

Arvydas Gabrilavičius

Asmens sveikatos departamento

Specializuotos sveikatos priežiūros skyriaus

vyriausiasis specialistas

Tel. (8 5) 2 60 47 14

arvydas.gabrilavicius@sam.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-26