BDAR

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Laboratorinė medicina

Sritis – Laboratorinė medicina

Reglamentuo-jantys teisės aktai

1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. kovo 4 d. įsakymas Nr. V-168 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 70:2018 „Laboratorinės medicinos gydytojas“ patvirtinimo“.

2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. kovo 4 d. įsakymas Nr. V-169 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 68:2018 „Medicinos biologas“ patvirtinimo“.

3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. sausio 6 d. įsakymas Nr. 5 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 157:2019 „Biomedicinos technologas“ patvirtinimo“.

4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. V-998 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijų veiklos vertinimo“.

6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 12 d. įsakymas Nr. V-17 „Dėl Klinikinių laboratorinių tyrimų kokybės gerinimo programos patvirtinimo“.

Paslaugų organizavimo aprašymas

Laboratorinė medicina, tai biomedicinos mokslo sritis, apimanti organizmo skysčių, ląstelių ir audinių analizę, gautų rezultatų klinikinį ir metodologinį interpretavimą ligų diagnostikos, gydymo ir profilaktikos tikslais.

Šeimos medicinos paslaugas teikiantis gydytojas ar gydytojas specialistas, siekdamas gauti duomenų, padedančių diagnozuoti, numatyti ir gydyti žmonių ligas, siunčia pacientą ar laboratorinį tyrimą į asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ) laboratoriją ištyrimui. Laboratorinis tyrimas yra iš žmogaus kūno gautų medžiagų ir aplinkos ėminių charakteristikų ir (arba) parametrų nustatymas biologiniais, cheminiais, fizikiniais, jusliniais ir kitokiais būdais, siekiant gauti duomenų, padedančių diagnozuoti, numatyti ir gydyti žmonių ligas arba įvertinti jų sveikatos būklę, įskaitant rezultatų interpretavimą ir patarimus dėl papildomų tyrimų, taip pat paciento ir visuomenės saugai užtikrinti skirtas aplinkos tyrimas.

ASPĮ laboratorija, tai laboratorija, esanti asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje licenciją, suteikiančią teisę teikti laboratorinės diagnostikos paslaugas, kur, siekiant gauti duomenų, padedančių įtarti, diagnozuoti, numatyti ir gydyti ligas arba įvertinti pacientų sveikatos būklę, atliekami visų arba bent vienos iš laboratorinės medicinos ir genetikos mokslo sričių – biochemijos, citologijos, imunologijos, genetikos, hematologijos, kraujo perpylimo, mikrobiologijos, virusologijos ir kitokie iš žmogaus kūno gautų medžiagų tyrimai, bei paciento saugai užtikrinti skirti aplinkos tyrimai, ir kuri gali teikti konsultavimo paslaugas, apimančias visus laboratorinių tyrimų aspektus, įskaitant rezultatų interpretavimą ir patarimus dėl papildomų tyrimų. ASPĮ privalo turėti įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, suteikiančią teisę teikti laboratorinės diagnostikos paslaugas, kurioje nurodomi leidžiami atlikti laboratoriniai tyrimai kartu su ėminiais.

Paslaugas teikiančios ASPĮ

Laboratorinės medicinos paslaugas teikiančios įstaigos

Aktuali medžiaga

 

LaboratorijŲ veikla 2016-2018 m.

 

Tyrimų pavadinimai

2016 m.

2017 m.

2018 m.

Iš viso atlikta tyrimų

Iš jų

Iš viso atlikta tyrimų

Iš jų

Iš viso atlikta tyrimų

Iš jų

tyrimai ambulatoriniams ligoniams

sutartiniai tyrimai (atliekami kitoms įstaigoms)

tyrimai ambulatoriniams ligoniams

sutartiniai tyrimai (atliekami kitoms įstaigoms)

tyrimai ambulatoriniams ligoniams

sutartiniai tyrimai (atliekami kitoms įstaigoms)

 

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Iš viso,

iš jų:

33141285

20008766

523839

37339533

24723606

415503

32238354

19808262

402864

hematologinių

6811411

4592788

49537

6466350

4530407

45215

6582368

4560846

49553

biocheminių

12842214

5510292

218609

12878178

6029070

164330

13359501

6206784

176441

kraujo krešėjimo

1117730

417165

48996

1087575

453137

42930

1115310

483341

40786

imunologinių

1254066

579750

45751

1216525

581018

30250

1111890

564830

22243

bendrosios mikrobiologijos

1176032

289421

115561

1069227

270324

93436

977476

215727

76540

infekcinės serologijos (įskaitant molekulinius, virusų ir kt. infekcinių žymenų)

442307

233494

13715

484871

286733

13892

540303

293715

24607

bendrosios citologijos (audinių ir organizmo skysčių, šlapimo, smegenų skysčio, punktatų, koprologinių ir vaisingumo)

2594235

1853933

31523

2750291

1974660

25435

2446923

1742790

12467

molekulinių

3461

1053

147

6135

2849

15

10161

8262

227

 

Kuruoja:

Arvydas Gabrilavičius

Asmens sveikatos departamento

Specializuotos sveikatos priežiūros skyriaus

vyriausiasis specialistas

Tel. (8 5) 2 60 47 14

arvydas.gabrilavicius@sam.lt

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-26