BDAR

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


2019 m. parengti ir rengiami teisės aktai/projektai

RENGIAMI TEISĖS AKTAI

Pavadinimas

Ligų ir būklių, kurioms esant atliekami Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis finansuojami pozitronų emisijos tomografijos tyrimai su fluorodeoksigliukoze, ir šių tyrimų atlikimo indikacijų sąrašas (nauja redakcija)

Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis finansuojamo pozitronų emisijos tomografijos tyrimo reikalavimų aprašas (pakeitimas)

Ultragarsinių tyrimų, atliekamų teikiant ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, reikalavimų aprašas (pakeitimas)

Medicininės radiologijos klinikinių auditų atlikimo tvarkos aprašas (su RSC) (nauja redakcija)

Kriterijai Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimo įstatymui Nr. XIII-1764 įgyvendinti (su VLK)

Tuberkuliozės  diagnostikos ir gydymo reikalavimų aprašas (nauja redakcija)

Specialiųjų reikalavimų stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos priėmimo-skubiosios pagalbos skyriui aprašas (nauja redakcija)

Lietuvos medicinos norma MN 117:2019 „Infekcinių ligų gydytojas“ (nauja redakcija)

Plazmos panaudojimo ir kontrolės 2016–2020 metais strateginių krypčių aprašas  

Skubiosios telemedicinos nuotolinių paslaugų teikimo tvarkos aprašas (nauja redakcija)

Lietuvos medicinos norma MN 168:2019 „Gydytojas vaikų reumatologas“ (nauja redakcija)

Lietuvos medicinos norma MN 164:2019 „Vaikų infekcinių ligų gydytojas“ (nauja redakcija)

Lietuvos medicinos norma MN 88:2019 „Gydytojas vaikų endokrinologas“ (nauja redakcija)

Intervencinės radiologijos paslaugų teikimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose reikalavimų aprašas ir Ligų ir būklių, kurioms esant taikomos intervencinės radiologijos procedūros, ir šių procedūrų taikymo indikacijų sąrašas (nauja redakcija)

Lietuvos medicinos norma MN 146:2019 „Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas“ (nauja redakcija)

Estetinės ambulatorinės chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimai (nauja redakcija)

Estetinės dienos chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimai (nauja redakcija)

Minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašas (nauja redakcija) (su SSSIS)

Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo pakeitimas (su VASPVT)

Sveikatos priežiūros paslaugų sunkių traumų atvejais teikimo kokybės vertinimo  kriterijų sąrašas

Lietuvos medicinos norma MN 55:2005 „Gydytojas kardiologas“ (nauja redakcija)

Skubios pagalbos reikalavimų pakeitimas (Mobilios ekstrakorporinės membraninės oksigenacijos paslaugos teikimo reikalavimai) 

Arterinės hipertenzijos, hipertenzinės širdies ir inkstų ligos gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis, tvarkos aprašas (nauja redakcija)

Cukrinio diabeto ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašas (nauja redakcija)

Epilepsijos diagnostikos ir gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašas (nauja redakcija)

Lietuvos medicinos norma MN 89:2006 „Gydytojas alergologas ir klinikinis imunologas“ (nauja redakcija)

Išsėtinės sklerozės gydymo ligą modifikuojančiais vaistais, kompensuojamais iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, skyrimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimas

Lietuvos medicinos norma MN 54:2019 „Gydytojas otorinolaringologas“ (nauja redakcija)

Lietuvos medicinos norma MN 68:2019 „Medicinos biologas“ (nauja redakcija)

Lietuvos medicinos normos MN 157:2019 „Biomedicinos technologas“ (nauja redakcija)

Lietuvos medicinos norma MN 63:2019 „Gydytojas oftalmologas“ (nauja redakcija)

Lietuvos medicinos norma MN 67:2019 „Gydytojas patologas“ (nauja redakcija)

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-998 ,,Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijų veiklos vertinimo“ pakeitimas (nauja redakcija)

Vaikų alergologijos stacionarinių paslaugų teikimo specialieji reikalavimai (nauja redakcija)

Pacientų siuntimo konsultuotis, išsitirti ir (ar) gydytis Europos ekonominei erdvei priklausančiose valstybėse ir Šveicarijoje tvarkos aprašas (nauja redakcija)

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 „Dėl Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimas

Lietuvos medicinos norma MN „Gydytojas urologas“ (nauja redakcija)

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. V-110 „Dėl Pacientų siuntimo į atitinkamo lygmens   asmens sveikatos  priežiūros  įstaigas  dėl  stacionarinių  skubių  ir planinių  asmens  sveikatos priežiūros paslaugų  tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas (su VASPVT)

Inksto piktybinio naviko ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašo pakeitimas

Lietuvos medicinos norma MN 79:2017 „Gydytojas neurochirurgas“ (nauja redakcija)

Onkologijos chemoterapijos stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų aprašas (nauja redakcija)

Atrankinės patikros dėl gimdos kaklelio patologijos programos atlikimo metodika (nauja redakcija)

Dienos stacionaro paslaugų suaugusiems teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašas (nauja redakcija)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. vasario 10 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimas

Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos darbo reglamento pakeitimas

2019 M. RENGIAMI TEISĖS AKTAI

Pavadinimas

Teisės aktai, reglamentuojantys diagnostikos ir gydymo metodikų rengimą (SAM 2018-11-20 įsakymas Nr. V-1323, (1.1 p.);

 

Įvertinti rizikingiausias ligų gydymo ir diagnostikos sritis ir nustatyti metodikų rengimo planą (SAM 2018-11-20 įsakymas Nr. V-1323, (1.2 p.)

Lietuvos medicinos norma „Gydytojas endoskopuotojas“ (nauja redakcija)

Neurologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialieji reikalavimai (nauja redakcija)

Gastroenterologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialieji  reikalavimai (nauja redakcija)

Insulino pompų, taikomų ambulatoriniam gydymui nuolatine poodine insulino injekcija, keičiamųjų dalių skyrimo ir jų įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo pakeitimas

Krono (Crohn) ligos (sritinio enterito) diagnostikos ir gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašo pakeitimas

Dienos chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimų ir dienos chirurgijos paslaugų sąrašo pakeitimas (SAM 2019-02-22 įsakymas Nr. V-245 (1.11 p.)

Ankilozinio spondilito ir kitos patikslintos uždegiminės spondilopatijos (neradiografinio ašinio spondiloartrito) gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašas

Skubiosios pagalbos skyrių veiklos kokybės ir efektyvumo  vertinimo  rodiklių sąrašas

Lietuvos Respublikos  sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr.  V-1111 ,,Dėl Stebėjimo paslaugos teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimas

Visuotinio naujagimių tikrinimo dėl įgimtų medžiagų apykaitos ligų tvarkos aprašas (pakeitimas / nauja redakcija)

Lietuvos medicinos norma MN 31:2019 „Gydytojas vaikų onkohematologas“ (nauja redakcija)

Ilgalaikio pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimo tvarkos aprašo, įtraukiant sergančiųjų retomis ligomis stebėjimą, pakeitimas

Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės 2014-2025 metų programos įgyvendinimo 2020-2022 metais priemonių planas

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-08-18