BDAR
Close

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


header image

Rekomendacijos asmens sveikatos priežiūros įstaigoms dėl paslaugų prieinamumo pacientams, kalbantiems tik užsienio kalba

1. Sudaryti sąrašą gydytojų, galinčių teikti  asmens sveikatos priežiūros paslaugas anglų kalba, kitomis užsienio kalbomis (pvz., rusų, lenkų, vokiečių, prancūzų), su šiuo sąrašu supažindinti registratūros darbuotojus, skelbti šį sąrašą, nurodant kontaktinius duomenis (pvz., tel., el. pašto adresą) asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ) interneto svetainėje.

2. Sudaryti sąrašą registratūros darbuotojų, galinčių aptarnauti pacientus anglų kalba, kitomis užsienio kalbomis (pvz., rusų, lenkų, vokiečių, prancūzų), šį sąrašą, nurodant kontaktinius duomenis, skelbti anglų kalba (esant poreikiui, ir kitomis užsienio kalbomis) informaciniuose stenduose registratūroje (pacientų laukiamajame).

3. Įdiegti registratūros telefono meniu anglų kalba.

4. ASPĮ interneto svetainėje (anglų kalba) pateikti šią informaciją:

4.1. ASPĮ struktūrą ir kontaktus;

4.2. ASPĮ teikiamų licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą;

4.3.  gydytojų sąrašą, nurodytą rekomendacijų 1 punkte;

4.4. ASPĮ vadovo patvirtintą asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo skubiosios  medicinos pagalbos skyriuje tvarkos aprašą anglų kalbą arba šio tvarkos aprašo santrauką anglų kalba;

4.5. vidaus tvarkos taisykles anglų kalbą arba šių taisyklių santrauką anglų kalba.

5. Parengti sutikimo dėl chirurginės operacijos, invazinės ir (ar) intervencinės procedūros atlikimo formas anglų kalba (esant poreikiui, ir kitomis užsienio kalbomis) ir užtikrinti šių sutikimų prieinamumą pacientams, kalbantiems tik užsienio kalba.

 

Rekomendacijos Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo pacientams, kalbantiems tik užsienio kalba, užtikrinimo

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-05-18