BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Kardiologijos, širdies chirurgijos, kraujagyslių chirurgijos, reanimacijos ir intensyviosios terapijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų reglamentavimas

Kardiologijos, širdies chirurgijos, kraujagyslių chirurgijos, reanimacijos ir intensyviosios terapijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų reglamentavimas

Paslaugas teikiančios ASPĮ (sąrašas, lentelė -jeigu patvirtintos, arba bendrinė nuostata, jeigu konkrečios ASPĮ nepatvirtintos)

Kardiologijos, širdies chirurgijos, kraujagyslių chirurgijos, reanimacijos ir intensyviosios terapijos asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos

Jeigu yra algoritmas – paciento kelias

Sritį reglamentuojančių teisės aktų sąrašas

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. 664 „Dėl kardiologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“;

 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. V-975 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 55:2005 "Gydytojas kardiologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymas Nr. V-244 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų įtariant ar diagnozavus ūminį miokardo infarktą, kai ST segmentas pakilęs, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. V-1078 „Dėl Ūminio miokardo infarkto su ST segmento pakilimu (TLK-10 I 21, I 22) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugpjūčio 3 d. įsakymas Nr. V-940 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų įtariant ar diagnozavus ūminį miokardo infarktą, kai ST segmentas nepakilęs, teikimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. V-615 „Dėl Ūmių išeminių (koronarinių) sindromų, nesant ST segmento pakilimo (nestabilios krūtinės anginos (TLK-10-AM I20.0) ir miokardo infarkto (TLK-10-AM I21, I22), diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-506 „Dėl Krūtinės anginos, suaugusiųjų ir vaikų pneumonijos, širdies ritmo sutrikimų diagnostikos ir ambulatorinio gydymo, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, metodikų patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. V-913 „Dėl Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programos patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apaugos ministro 2015 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. V-1330 „Dėl Gydytojo kardiologo ir slaugytojo konsultacijos, į kurią įeina ir paciento mokymas, teikimo asmenims, sergantiems širdies nepakankamumu, reikalavimų aprašo patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. liepos 7 d. įsakymas Nr. V-833 „Dėl Kardiologinių intervencinės radiologijos paslaugų teikimo dienos stacionare tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 23 d. įsakymas Nr. V-1067 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 150:2021 „Gydytojas širdies chirurgas“ patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 651 „Dėl širdies chirurgijos stacionarinių vaikų ir suaugusiųjų paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 27 d. įsakymas Nr. V-663 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 139:2020 „Gydytojas kraujagyslių chirurgas“ patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 758 „Dėl Kraujagyslių chirurgijos stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymas Nr. V-827 „Dėl reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugų teikimo vaikams ir suaugusiesiems sąlygų ir tvarkos aprašų patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. V-822 „Dėl gaivinimo standartų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apaugos ministro 2016 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. V - 834 „Dėl neabejotinų mirties požymių sąrašo nustatymo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 27 d. įsakymą Nr. V-644 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 60:2019 „Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojas“ patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 21 d. įsakymą Nr. V-1054 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 25:2019 „Gydytojas anesteziologas reanimatologas“ patvirtinimo.

Teisės aktas, kuriuo patvirtinti paslaugų kokybės rodikliai ir, jeigu yra, Komitetas ir SAM puslapio nuoroda, kur skelbiami rodiklių analizių informacija

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymas Nr. V-244 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų įtariant ar diagnozavus ūminį miokardo infarktą, kai ST segmentas pakilęs, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugpjūčio 3 d. įsakymas Nr. V-940 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų įtariant ar diagnozavus ūminį miokardo infarktą, kai ST segmentas nepakilęs, teikimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Rodiklius vertina Kardiologijos integruotos sveikatos priežiūros valdymo komitetas.

Lietuvos Respublikos sveikatos apaugos ministro 2015 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. V-1330 „Dėl Gydytojo kardiologo ir slaugytojo konsultacijos, į kurią įeina ir paciento mokymas, teikimo asmenims, sergantiems širdies nepakankamumu, reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

Rodiklius vertina Gydytojo kardiologo ir slaugytojo konsultacinių paslaugų pacientams, sergantiems širdies nepakankamumu, prieinamumo ir kokybės stebėsenos taryba

Kuruojantis specialistas, kontaktai

Vilija Kondrotienė, tel. (8 5) 205 5287, el. paštas [email protected]

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-02-08