BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


header image

Teisės aktų projektai

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. V-490 „Dėl darbo grupės išanalizuoti esamą paliatyviosios pagalbos teikimo sistemą ir teikti siūlymus dėl paliatyviosios pagalbos sistemos tobulinimo sudarymo“ sudaryta darbo grupė parengė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. V-14 „Dėl Paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo reikalavimų aprašo  patvirtinimo“ pakeitimo projektą (toliau - Projektas). Aprašo projektu siekiama aiškiau suformuluoti paliatyviosios pagalbos teikimo tvarkos nuostatas, teikimo indikacijas, praplėsti paliatyviosios pagalbos paslaugų bei jas teikiančių specialistų sąrašą, aiškiau apibrėžti paliatyviosios pagalbos specialistų komandos funkcijas, įteisinti hospisų (ASPĮ, teikiančių kompleksinę paliatyviąją pagalbą, apimančią stacionarines ir ambulatorines paliatyviosios pagalbos paslaugas) veiklą.

Maloniai prašome, susipažinus su Projektu (Teisės aktų informacinėje sistemoje www.tais.lt priskirtas Nr. 18-10155), iki 2018 m. rugsėjo 12 d. teikti pastabas ir siūlymus Projektui tobulinti.

Įsakymo projektas

Ambulatorinių paslaugų reikalavimai

Stacionarinių paslaugų reikalavimai

Ambulatorinių paslaugų priedas Nr. 1

Stacionarinių paslaugų priedas Nr. 1

Stacionarinių paslaugų priedas Nr.2

Detalesnės informacijos apie Projektą gali suteikti Slaugos koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė Ilona Šakienė, tel. (8 5) 205 3368, el. p. [email protected]

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija kartu su Radiologinės pagalbos optimizavimo koordinavimo taryba, sudaryta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. V-221 „Dėl Radiologinės pagalbos optimizavimo koordinavimo tarybos sudarymo ir Radiologinės pagalbos optimizavimo koordinavimo tarybos darbo reglamento patvirtinimo“, parengė Rentgeno diagnostikos paslaugų kokybės gerinimo 2018–2025 metų programos projektą (toliau – Projektas).

Maloniai prašome iki 2018 m. rugpjūčio 3 d. teikti siūlymus Projektui tobulinti. 

Projektas

Projekto priedas

Daugiau informacijos: Inga Cechanovičienė, tel. (8 5) 266 1478, el. p. [email protected]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministro  2018 m.  vasario 20 d. įsakymu Nr. V-203 sudaryta darbo grupė parengė Lietuvos medicinos normos MN 121:2018 „Gydytojas onkologas chemoterapeutas“ projektą (toliau – Projektas).

Projektas raštu teiktas pastaboms Vilniaus universiteto Medicinos fakultetui, Lietuvos sveikatos mokslų universitetui, onkologijos chemoterapijos asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, Lietuvos onkologų chemoterapeutų draugijai, asmens sveikatos priežiūros paslaugų kontrolę atliekančioms institucijoms. Į visus gautus siūlymus atsižvelgta.

Maloniai prašome iki 2018 m. liepos 15 d. teikti siūlymus Projektui tobulinti.

Teisės akto projektas

Daugiau informacijos: Inga Cechanovičienė, tel. (8 5) 266 1478, el. p.  [email protected]


Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija kartu su specializuotą onkologinę pagalbą teikiančių, pacientų teises atstovaujančių ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų kontrolės funkcijas atliekančių įstaigų atstovais parengė Onkologijos dienos stacionaro paslaugų teikimo ir šių išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. V-660 „Dėl Dienos stacionaro paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas Nr. V-660) pakeitimo projektus (toliau kartu vadinami Projektais).

Tvarkos aprašas nustato reikalavimus asmens sveikatos priežiūros specialistams ir asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, teikiančioms onkologijos dienos stacionaro paslaugas (planinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos dienos stacionare suaugusiems pacientams sergantiems onkologine liga, kai gydoma antinavikiniais vaistiniais preparatais ir užtikrinama paciento sveikatos būklės stebėsena ne ilgiau kaip 12 valandų), taip pat šių paslaugų teikimo ir išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarką. Specifinės onkologijos dienos stacionaro paslaugos yra dviejų rūšių: Onkologijos dienos stacionaro paslauga I (dienos stacionaro paslauga, kai gydoma specifiniais vaistiniais preparatais ir užtikrinama paciento sveikatos būklės stebėsena) ir Onkologijos dienos stacionaro paslauga II (dienos stacionaro paslauga, kai gydoma adjuvantine intravezikine imunoterapija).

 Kitos, bendro pobūdžio dienos stacionaro paslaugos „kai gydoma vaistiniais preparatais infuziniu būdu“ arba „kai atliekama kraujo komponentų transfuzija (ne mažiau kaip vienos terapinės dozės, t. y. 1 eritrocitų masės vieneto ir (ar) 200 x 109 trombocitų, ir (ar) 10–20 ml/kg kūno masės šviežiai šaldytos plazmos, transfuzija)“ bus teikiamos visomis ligomis (tame tarpe ir onkologinėmis) sergantiems pacientams vadovaujantis Įsakymu Nr. V-660.

Maloniai prašome iki 2018 m. liepos 15 d. teikti siūlymus Projektams tobulinti. Projekto dokumentai: 1, 2, 3, 4

Daugiau informacijos: 
Inga Cechanovičienė
Tel. (8 5) 266 1478
El. p. [email protected]


Teisės aktų projektų, kuriuos Vyriausybė siūlo įtraukti į Seimo VI (pavasario) sesijos darbų programą, sąrašas

Teisės aktų projektai (LR Teisės aktų informacinės sistemos teisės aktų projektų posistemėje):

Išvadų teikimas (LR Teisės aktų informacinės sistemos teisės aktų projektų posistemėje)

Teisės aktų projektų archyvas (LR Teisės aktų informacinės sistemos teisės aktų projektų archyvas posistemėje)

Nevieši teisės aktų projektai (LR Teisės aktų informacinės sistemos teisės aktų projektų posistemėje)

Neviešas teisės aktų projektų archyvas (LR Teisės aktų informacinės sistemos teisės aktų projektų posistemėje)


Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-26