BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Šakos kolektyvinės sutartys

Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinės sutarties aktuali suvestinė redakcija

2021 m. lapkričio 15 d. Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinė sutartis Nr. S-234

2021 m. gruodžio 15 d. Susitarimas dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinės sutarties pakeitimo Nr. S-261

2019 m. lapkričio 13 d. Susitarimas dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinės sutarties pakeitimo Nr. S-241

2019 m. liepos 26 d. Susitarimas dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinės sutarties pakeitimo Nr. S-116

2019 m. kovo 25 d. Susitarimas dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinės sutarties pakeitimo Nr. S-34

2018 m. gruodžio 12 d. Susitarimas dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinės sutarties pakeitimo Nr. S-313

2018 m. rugsėjo 6 d. Susitarimas dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinės sutarties pakeitimo Nr. S-142

2018 m. rugpjūčio 31 d. Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinė sutartis Nr. 2/S-133

2021 m. kovo 19 d. Susitarimas dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos biudžetinio sektoriaus šakos kolektyvinės sutarties pakeitimo Nr. S-31

2020 m. liepos 14 d.Susitarimas dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos biudžetinio sektoriaus šakos kolektyvinės sutarties pakeitimo Nr. S-205

2018 m. gruodžio 14 d. Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos biudžetinio sektoriaus šakos kolektyvinė sutartis Nr. S-323

1. Nuo kada įsigaliojo Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinė sutartis Nr. 2/S-133 ir kiek laiko ji galios?

Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinė sutartis Nr. 2/S-133 įsigaliojo 2019 m. sausio 1 d. Ši sutartis yra terminuota - galioja 3 metus nuo įsigaliojimo datos, t.y. iki 2021 m. gruodžio 31 d.

 

2. Kam taikoma Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinė sutartis Nr. 2/S-133?

Kolektyvinės sutarties nuostatos, taikomos visiems  šios sutarties priede Nr. 1 nurodytų LNSS įstaigų darbuotojams nepriklausomai nuo jų narystės profesinėse sąjungose:

1. 5.5 punktas (priedo mokėjimas už nustatytus nukrypimus nuo normalių darbo sąlygų);

2. 5.12 punktas (kvalifikacijos tobulinimo išlaidų apmokėjimas);

2. 6.1 - 6.2 punktai (saugių darbo slygų užtikrinimas);

3. Kolektyvinės sutarties priedas Nr. 2 (darbo apmokėjimo nuostatai, kurie taikomi tik sveikatos priežiūros specialistams, teikiantiems sveikatos priežiūros paslaugas).

Visos likusios Kolektyvinės sutarties nuostatos taikomos tik profesinių sąjungų, pasirašiusių šią sutartį, nariams.

 

3. Kam taikomos Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinėje sutartyje Nr. 2/S-133 numatytos trukmės atostogos?

Teisę į Kolektyvinėje sutartyje numatytos trukmės kasmetines atostogas turi profesinių sąjungų, pasirašiusių šią sutartį, nariai.

 

4. Su kuo privalo būti suderinti LNSS įstaigos darbo apmokėjimo sistema pagal Lietuvos nacionalinę sveikatos sistemos šakos kolektyvinę sutartį Nr. 2/S-133?

Kolektyvinėje sutartyje numatyta, kad LNSS įstaigos darbo apmokėjimo nuostatai turi būti suderinti su LNSS įstaigos stebėtojų taryba ir įstaigoje veikiančia profesine sąjunga (Kolektyvinės sutarties 5.11 p.). Taigi, Kolektyvinėje sutartyje įtvirtintas imperatyvus konsultavimo ir informavimo atvejis. Darbo apmokėjimo nuostatus darbdavys be suderinimo su profesine sąjunga gali tvirtinti tik šiais Kolektyvinėje sutartyje numatytais atvejais: i) profesinėms sąjungoms nesudarius jungtinės atstovybės, ii) profesinėms sąjungoms neišrinkus atstovaujančios profesinės sąjungos.

 

5. Ar LNSS įstaigos medicinos auditoriui, kuris yra profesinės sąjungos, pasirašiusios Lietuvos nacionalinę sveikatos sistemos šakos kolektyvinę sutartį Nr. 2/S-133, narys, priklauso Kolektyvinės sutarties 4.2 punkte numatytos trukmės kasmetinės atostogos?

Sutartyje vartojama sąvoka „teikiantys sveikatos priežiūros paslaugas, kartu su jais dirbantys darbuotojai, kurie tiesiogiai aptarnauja pacientus arba dirba tomis pačiomis sąlygomis“ siejama su tiesioginiu bendravimu su pacientu sveikatos priežiūros paslaugos teikimo momentu.

Sveikatos apsaugos ministerijos nuomone, įstaigos auditorius, kaip ir kiti įstaigos administracijos darbuotojai, neturi būti priskiriami prie darbuotojų, kuriems atsiranda teisė į pailgintas atostogas ir trumpesnį darbo laiką. Medicinos auditoriai neteikia sveikatos priežiūros paslaugų, tiesiogiai neaptarnauja pacientų ir negali būti laikomi dirbančiais tomis pačiomis sąlygomis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-26