BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Viešųjų konsultacijų metinis planas

 

Nr. Sprendžiamas klausimas / problema Preliminarus konsultacijos tikslas Data (iki kada reikalingi konsultacijos rezultatai) Atsakingas asmuo

I. Reikšmingo poveikio teisėkūros iniciatyvos

1

Kuriamas ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimo modelis*

Pristatyti preliminarų IPP veikimo modelį paslaugos organizatoriams (savivaldybėms) ir aptarti savivaldybių dalyvavimo apimtį procese: paslaugų organizavimo tvarką, savivaldybių funkcijas, bendradarbiavimą su IPP teikėjais, IPP finansavimo sąlygų alternatyvas 2022 m. gegužės 5 d. – liepos 15 d.

Specializuotos sveikatos priežiūros skyrius

Vilma Srogė

Solveiga Inokaitytė-Šmagarienė

Ilona Šakienė

Artūras Šimkus

Marius Čiurlionis

Sulaukti pasiūlymų dėl IPP teikimo modelio projekto, paslaugų teikimo tvarkos, socialinių ir sveikatos paslaugų integravimo mechanizmų
Pristatyti IPP teikimo modelio projektą (tikslus, paslaugų tipus, paslaugų gavėjų grupes, teikiamas paslaugas), sulaukti pasiūlymų dėl mokėjimo tvarkos
Sulaukti pasiūlymų dėl IPP  finansavimo mechanizmo
Sulaukti pasiūlymų dėl tarpinstitucinio bendradarbiavimo, skaitmeninės sveikatos duomenų mainų užtikrinimo, E-sveikatos sistemos pritaikymo
Sulaukti pasiūlymų dėl ilgalaikės priežiūros specialistų mokymo, perkvalifikavimo ir kvalifikacijos tobulinimo klausimų
 

II. Kitos teisėkūros iniciatyvos

1 Dėl asmens sveikatos priežiūros specialistų savivaldos stiprinimo

Įvertinti poreikį, ar licencijavimo, kontrolės ir kvalifikacijos tobulinimo funkcijų vykdymas visa apimtimi ar iš dalies turėtų būti perduotas asmens sveikatos priežiūros specialistų profesinėms organizacijoms; asmens sveikatos priežiūros profesinių organizacijų pasirengimą užtikrinti nurodytų funkcijų tinkamą įgyvendinimą;

Nustatyti, kokio poveikio galima tikėtis licencijavimo, kontrolės ir kvalifikacijos tobulinimo funkcijas vykdant asmens sveikatos priežiūros profesinėms organizacijoms.

2022 m. kovo 28 d. – balandžio 21 d.

Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyrius

Diana Prochorova

Artūras Šimkus

Vilma Srogė

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-06