BDAR
Close

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Visuomenės sveikatos departamento Sveikatos saugos skyriaus vedėjos Ritos Sketerskienės einamųjų metų užduotys

1. Siekiant įvykdyti skyriui suformuotas užduotis teikti metodinę-konsultacinę pagalbą specialistams, esant poreikiui, inicijuoti sprendžiamo klausimo aptarimą su suinteresuotomis institucijomis, vadovybe ir/ar pavaldžiomis visuomenės sveikatos priežiūros įstaigomis, koordinuoti  Geriamojo vandens įstatymo 7 įgyvendinamųjų teisės aktų, 3 Lietuvos higienos normų ir 1 Sveikatos apsaugos ministro įsakymo pakeitimų projektų rengimą.
2. Koordinuoti Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo Nr. IX-2499 pakeitimo įstatymo ir pagal poreikį lydimųjų įstatymų projektų rengimą, suderinimą su suinteresuotomis institucijomis ir pateikimą Lietuvos Respublikos Vyriausybei.
3. Tobulinti vadovavimo kompetencijas įgyvendinant ugdymo priemones, nustatytas po vadovų bendrųjų ir vadovavimo kompetencijų vertinimo 360 grįžtamojo ryšio metodu.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-05-22