BDAR
Close

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Asmens sveikatos departamento Specializuotos sveikatos priežiūros skyriaus vedėjos Ingos Cechanovičienės einamųjų metų užduotys

1. Organizuoti ir užtikrinti Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV-72, nuostatas priskirtas Asmens sveikatos departamento Specializuotos sveikatos priežiūros skyriaus kompetencijai, susijusias su projekto „Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas“ inciatyvomis 2023 metais įgyvendinimu.
2. Pagal kompetenciją rengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektą „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų, teikiančių stacionarines aktyviojo gydymo asmens sveikatos priežiūros paslaugas, išdėstymo reikalavimų ir išdėstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (įgyvendina naująjį Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 11 straipsnio 1, 2 ir  3 dalis).
3. Koordinuoti ir užtikrinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės priemonės „Išplėsti planinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų (onkologijos, kardiologijos, neurologijos ir kitų) teikimą „žaliųjų koridorių“ principu“ įgyvendinimą.
4. Koordinuoti ir užtikrinti teisės aktų parengimą ir patvirtinimą įgyvendinant Asmens sveikatos priežiūros įstaigų tinklo reformą.
5. Tobulinti vadovavimo kompetencijas įgyvendinant ugdymo priemones, nustatytas po vadovų bendrųjų ir vadovavimo kompetencijų vertinimo 360 grįžtamojo ryšio metodu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-05-22