BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Visuomenės sveikatos departamento Sveikatos saugos skyriaus vedėjos Ritos Sketerskienės einamųjų metų užduotys

  1. Koordinuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymo Nr. IX-433 pakeitimo įstatymo projekto rengimą, suderinimą su suinteresuotomis institucijomis ir pateikimą  Lietuvos Respublikos Vyriausybei.
  2. Siekiant įvykdyti skyriui suformuotas užduotis teikti metodinę-konsultacinę pagalbą specialistams, esant poreikiui, inicijuoti sprendžiamo klausimo aptarimą su suinteresuotomis institucijomis, vadovybe ir/ar pavaldžiomis visuomenės sveikatos priežiūros įstaigomis, koordinuoti 7 Lietuvos higienos normų ir 5 Sveikatos apsaugos ministro įsakymų pakeitimų projektų rengimą.
  3. Koordinuoti Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo ir  lydimųjų teisės aktų projektų rengimą, siekiant pertvarkyti žinybinį Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registrą į valstybės registrą ir sudaryti teisinį pagrindą įteisinti visuomenės sveikatos specialistų kvalifikacines kategorijas.
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-20