Vidaus audito skyriaus vedėjo Vytenio Gudelio einamųjų metų užduotys

  • Parengti ir pateikti derinti Sveikatos apsaugos ministrui Vidaus audito skyriaus 2019 m. veiklos planą.
  • Pagal suderintą su Sveikatos apsaugos ministru Vidaus audito skyriaus 2019 m. veiklos planą organizuoti Sveikatos apsaugos ministerijos, jos pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vidaus auditą.
  • Užtikrinti vidaus audito pažangos stebėjimą.
  • Vykdyti vidaus audito ataskaitų, ataskaitų projektų ir darbo dokumentų kokybės kontrolę.
  • Parengti vidaus audito pavyzdinius dokumentus, vadovaujantis 2018-08-27 įsakymu Nr. V-937 „Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos Vidaus audito metodikos patvirtinimo“ patvirtinta nauja audito metodika.
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-04-08