BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Vidaus audito skyriaus vedėjo Vytenio Gudelio einamųjų metų užduotys

  1. Pagal suderintą su Sveikatos apsaugos ministru Vidaus audito skyriaus 2022 m. veiklos planą organizuoti Sveikatos apsaugos ministerijos, jos pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų vidaus auditus.
  2. Užtikrinti vidaus audito pažangos stebėjimą.
  3. Atlikti Vidaus audito skyriaus veiklos efektyvumo (veiklos, gebėjimų ir išteklių) vertinimą, siekiant nustatyti vidaus audito pažangą, veiklos tobulinimo poreikį, veiklos gerinimo priemones ir vidaus auditorių kvalifikacijos tobulinimo kryptis (vadovaujantis Finansų ministerijos Vidaus audito ir kontrolės metodologijos grupė parengtu „Vidaus audito tarnybos veiklos efektyvumo vertinimo klausimyno rekomendaciniu pavyzdžiu" (2021 m. gruodžio 28 d. redakcija)).
  4. Efektyvinti veiklos organizavimą.
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-20