BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Vidaus audito skyriaus valstybės tarnautojų einamųjų metų užduotys

Vytenis Gudelis Vedėjas

1. Pagal suderintą su Sveikatos apsaugos ministru Vidaus audito skyriaus 2020 m. veiklos planą organizuoti Sveikatos apsaugos ministerijos, jos pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų vidaus auditą.

2. Užtikrinti vidaus audito pažangos stebėjimą.

3. Parengti vidaus auditą reglamentuojančius dokumentus (atsižvelgiant į teisės aktų pasikeitimus) – naujus Vidaus audito skyriaus nuostatus ir skyriaus darbuotojų pareigybių aprašus, vidaus audito metodikos pakeitimus ir papildymus.

4. Efektyvinti veiklos organizavimą.

Regina Čepulienė Patarėja

1. Atlikti Vidaus audito skyriaus 2020 metų veiklos plane nurodytus vidaus auditus, pateikiant išvadas ir rekomendacijas.

2. Vykdyti vidaus audito ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo kontrolę.

3. Parengti ir pateikti audituojamų subjektų vidaus auditų programas, planus, klausimynus (įvertinant rizikos veiksnius), vidaus auditų ataskaitų projektus, darbo dokumentus ir ataskaitas.

4. Atlikti pažangos stebėjimą.

5. Nustatytais terminais atlikti kitus, nenuolatinio pobūdžio, ministerijos vadovybės, skyriaus vedėjo pavedimus žodžiu ir raštu.

Ina Komarova Vyriausioji specialistė

1. Atlikti Vidaus audito skyriaus 2020 metų veiklos plane nurodytus vidaus auditus, pateikiant išvadas ir rekomendacijas.

2. Vykdyti vidaus audito ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo kontrolę.

3. Parengti ir pateikti audituojamų subjektų vidaus auditų programas, klausimynus (įvertinant rizikos veiksnius), vidaus auditų ataskaitų projektus, darbo dokumentus, pažangos stebėsenos pažymas  ir ataskaitas.

4. Atlikti pažangos stebėjimą.

5. Nustatytais terminais atlikti kitus, nenuolatinio pobūdžio, ministerijos vadovybės, skyriaus vedėjo pavedimus žodžiu ir raštu.
Rimanta Jurkevičienė Vyriausioji specialistė

1. Atlikti Vidaus audito skyriaus 2020 metų veiklos plane nurodytus vidaus auditus, pateikiant išvadas ir rekomendacijas.

2. Vykdyti vidaus audito ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo kontrolę.

3. Parengti ir pateikti audituojamų subjektų vidaus auditų programas, planus, klausimynus (įvertinant rizikos veiksnius), vidaus auditų ataskaitų projektus, darbo dokumentus, pažangos stebėsenos pažymas  ir ataskaitas;

4. Atlikti pažangos stebėjimą.

5. Nustatytais terminais atlikti kitus, nenuolatinio pobūdžio, ministerijos vadovybės, skyriaus vedėjo pavedimus žodžiu ir raštu.

Ingrida Palijanskienė Vyriausioji specialistė

1. 2020 metais atlikti Vidaus audito skyriaus metiniame veiklos plane nurodytus vidaus auditus, pateikiant išvadas ir rekomendacijas.

2. Skyriaus vedėjo pavedimuose nustatytais terminais parengti audituojamų subjektų vidaus auditų planus, programas, klausimynus, įvertinant rizikos veiksnius. Vidaus audito ataskaitų projektus ir darbo dokumentus skyriaus vedėjui pateikti pagal vidaus audito programose ir pavedimuose nustatytus terminus.

3. Suderinus vidaus auditų rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planus, užpildyti rekomendacijų įgyvendinimo kontrolės žurnalą, stebėti rekomendacijų įgyvendinimui numatytų priemonių vykdymą laiku ir apie tai pažymėti rekomendacijų įgyvendinimo kontrolės žurnale.

4. Atlikus rekomendacijų įgyvendinimo kontrolę, surašyti pažangos stebėjimo ataskaitą arba pažymą.

5. Nustatytais terminais atlikti kitus, nenuolatinio pobūdžio, ministerijos vadovybės, skyriaus vedėjo pavedimus žodžiu ir raštu.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-03