Vidaus audito skyriaus valstybės tarnautojų einamųjų metų užduotys

Vidaus audito skyriaus vedėjo Vytenio Gudelio einamųjų metų užduotys

 • Parengti ir pateikti derinti Sveikatos apsaugos ministrui Vidaus audito skyriaus 2019 m. veiklos planą.
 • Pagal suderintą su Sveikatos apsaugos ministru Vidaus audito skyriaus 2019 m. veiklos planą organizuoti Sveikatos apsaugos ministerijos, jos pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vidaus auditą.
 • Užtikrinti vidaus audito pažangos stebėjimą.
 • Vykdyti vidaus audito ataskaitų, ataskaitų projektų ir darbo dokumentų kokybės kontrolę.
 • Parengti vidaus audito pavyzdinius dokumentus, vadovaujantis 2018-08-27 įsakymu Nr. V-937 „Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos Vidaus audito metodikos patvirtinimo“ patvirtinta nauja audito metodika.

Vidaus audito skyriaus patarėjos Reginos Čepulienės einamųjų metų užduotys​

 • Atlikti Vidaus audito skyriaus 2019 metų veiklos plane nurodytus vidaus auditus, pateikiant išvadas ir rekomendacijas.
 • Vykdyti vidaus audito ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo kontrolę.
 • Parengti ir pateikti audituojamų subjektų vidaus auditų programas, planus, klausimynus (įvertinant rizikos veiksnius), vidaus auditų ataskaitų projektus, darbo dokumentus, pažangos stebėsenos pažymas ir ataskaitas.
 • Atlikti pažangos stebėjimą.
 • Nustatytatais terminais atlikti kitus, nenuolatinio pobūdžio, ministerijos vadovybės, skyriaus vedėjo pavedimus žodžiu ir raštu.
Vidaus audito skyriaus vyriausiosios specialistės Rimantos Jurkevičienės einamųjų metų užduotys
 • Atlikti Vidaus audito skyriaus 2019 metų veiklos plane nurodytus vidaus auditus, pateikiant išvadas ir rekomendacijas.
 • Vykdyti vidaus audito ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo kontrolę.
 • Parengti ir pateikti audituojamų subjektų vidaus auditų programas, planus, klausimynus (įvertinant rizikos veiksnius), vidaus auditų ataskaitų projektus, darbo dokumentus, pažangos stebėsenos pažymas  ir ataskaitas;
 • Atlikti pažangos stebėjimą.
 • Nustatytais terminais atlikti kitus, nenuolatinio pobūdžio, ministerijos vadovybės, skyriaus vedėjo pavedimus žodžiu ir raštu.

Vidaus audito skyriaus vyriausiosios specialistės Inos Komarovos einamųjų metų užduotys

 • Atlikti Vidaus audito skyriaus 2019 metų veiklos plane nurodytus vidaus auditus, pateikiant išvadas ir rekomendacijas.
 • Vykdyti vidaus audito ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo kontrolę.
 • Parengti ir pateikti audituojamų subjektų vidaus auditų programas, planus, klausimynus (įvertinant rizikos veiksnius), vidaus auditų ataskaitų projektus, darbo dokumentus, pažangos stebėsenos pažymas ir ataskaitas.
 • Atlikti pažangos stebėjimą.
 • Nustatytatais terminais atlikti kitus, nenuolatinio pobūdžio, ministerijos vadovybės, skyriaus vedėjo pavedimus žodžiu ir raštu.

Vidaus audito skyriaus vyriausiojo specialisto Vingaudo Motiejūno einamųjų metų užduotys​

 • Atlikti Vidaus audito skyriaus 2019 metų veiklos plane nurodytus vidaus auditus, pateikiant išvadas ir rekomendacijas.
 • Vykdyti vidaus audito ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo kontrolę.
 • Parengti ir pateikti audituojamų subjektų vidaus auditų programas, planus, klausimynus (įvertinant rizikos veiksnius), vidaus auditų ataskaitų projektus, darbo dokumentus, pažangos stebėsenos pažymas  ir ataskaitas;
 • Atlikti pažangos stebėjimą.
 • Nustatytais terminais atlikti kitus, nenuolatinio pobūdžio, ministerijos vadovybės, skyriaus vedėjo pavedimus žodžiu ir raštu.

Vidaus audito skyriaus vyriausiosios specialistės Ingridos Palijanskienės einamųjų metų užduotys​

 • 2019 metais atlikti Vidaus audito skyriaus metiniame veiklos plane nurodytus vidaus auditus, pateikiant išvadas ir rekomendacijas.
 • Skyriaus vedėjo pavedimuose nustatytais terminais parengti audituojamų subjektų vidaus auditų planus, programas, klausimynus, įvertinant rizikos veiksnius. Vidaus audito ataskaitų projektus ir darbo dokumentus skyriaus vedėjui pateikti pagal vidaus audito programose ir pavedimuose nustatytus terminus.
 • Suderinus vidaus auditų rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planus, užpildyti rekomendacijų įgyvendinimo kontrolės žurnalą, stebėti rekomendacijų įgyvendinimui numatytų priemonių vykdymą laiku ir apie tai pažymėti rekomendacijų įgyvendinimo kontrolės žurnale.
 • Atlikus rekomendacijų įgyvendinimo kontrolę, surašyti pažangos stebėjimo ataskaitą arba pažymą.
 • Nustatytais terminais atlikti kitus, nenuolatinio pobūdžio, ministerijos vadovybės, skyriaus vedėjo pavedimus žodžiu ir raštu.
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-08-26