Valstybės turto valdymo skyriaus valstybės tarnautojų einamųjų metų užduotys

Valstybės turto valdymo skyriaus vedėjo Andriejaus Bielinskio einamųjų metų užduotys​

  • Vykdant greitosios medicinos pagalbos automobilių parko atnaujinimą, koordinuoti ir kontroliuoti Skyriaus darbuotojų veiklą, kad būtų perduoti nauji greitosios medicinos pagalbos automobilius su medicinos įranga sveikatos priežiūros įstaigoms.
  • Siekiant turto naudojimo efektyvumo, atlikti nuomojamojo turto inventorizaciją (patikrą) nuomojamo turto vietoje. Tikslas nustatyti, ar turtas, nuomojamas pagal nuomos sutartis, sudarytas tarp Ministerijos ir nuomotojo, neperduotas naudotis tretiesiems asmenims ir kt.

Valstybės turto valdymo skyriaus patarėjos Neringos Gerasimavičienės einamųjų metų užduotys

  • Imtis priemonių, kad Kauno rajono savivaldybei teisės aktų nustatyta tvarka, valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) funkcijai įgyvendinti, būtų perduotas valstybei nuosavybės teise priklausantis ir šiuo metu Sveikatos apsaugos ministerijos patikėjimo teise valdomas nekilnojamas turtas, esantis Kauno r. sav., Kulautuvoje, Akacijų al. 20 ir L. Ivinskio g. 3, valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
  • Imtis priemonių, kad vykdant greitosios medicinos pagalbos automobilių parko atnaujinimą, sveikatos priežiūros įstaigoms būtų perduoti greitosios medicinos pagalbos automobiliai su medicinos įranga.
  • Imtis priemonių, kad vykdant Valstybės kontrolės 2017 m. balandžio 20 d. valstybinio audito ataskaitos Nr. VA-2017-P-10-2-8 „Viešosioms sveikatos priežiūros įstaigoms perduoto valstybės turto valdymas“ 2 rekomendacijos 2 priemonę būtų peržiūrėtos su VšĮ Respublikine psichiatrijos ligonine ir VšĮ Respublikine Klaipėdos ligonine sudarytos nekilnojamojo turto neterminuotos panaudos sutartys ir nustatyti panaudos sutarčių galiojimo terminai, panaudos gavėjo prievolė apdrausti turtą ir kiti duomenys. 
  • Imtis priemonių, kad pagal Koncesijos sutartį „Automobilių stovėjimo aikštelių infrastruktūros plėtra Santariškių medicinos įstaigų miestelyje“ Projekto bendrovė „Santaros parkavimo paslaugos“ atliktus reikalingus veiksmus dėl daugiaaukštės automobilių stovėjimo aikštelės (vietų skaičius 1196) pastatymo Santaros klinikų teritorijoje.
 
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-08-26