BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Valstybės turto valdymo skyriaus valstybės tarnautojų einamųjų metų užduotys

Andriejus Bielinskis Vedėjas

1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. T-93 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymo įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo“ patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymo įgyvendinimo veiksmų plano pagal kompetenciją vykdymas. 

2. LRV programos priemonės ,,Sveikatos priežiūros įstaigų tinklo konsolidavimas – perteklinės infrastruktūros atsisakymas, antrinio lygio stacionarinių paslaugų regioninio planavimo ir valdymo modelio sukūrimas ir įdiegimas, vykdant antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugų teikimo pertvarką“.

3. Kontroliuoti Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – SAM) viešųjų pirkimų plano vykdymą, atliekant pavestus viešuosius pirkimus. 

4. Įgyvendinus gydymo paskirties pastato Santariškių g. 14, Vilniuje, rekonstravimo rangos 2017-11-08 sutartį Nr. S-264, atlikti veiksmus ir parengti dokumentus, reikalingus Viešajai įstaigai Vilniaus universiteto ligoninei Santaros klinikoms perduoti naujai sukurtą / rekonstruotą nekilnojamąjį turtą.

Neringa Gerasimavičienė Patarėja

1. Dokumentų, reikalingų įvykdyti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. T-93 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymo įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo“ patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymo įgyvendinimo veiksmų planą, rengimas.

2. Imtis priemonių, kad VĮ Turto bankui būtų perduotas valstybei nuosavybės teise priklausantis ir šiuo metu Sveikatos apsaugos ministerijos patikėjimo teise valdomas nekilnojamas turtas, esantis Birutės g. 1, Vilniuje, kuris nuo 2020 m. sausio 20 d. nereikalingas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų veiklai vykdyti, nes infekcinių ligų ir tuberkuliozės gydymas perkeltas į pastatytą ligoninę, esančią Santariškių g. 14, Vilniuje.

3. Imtis priemonių, kad VĮ Turto bankui būtų perduotas valstybei nuosavybės teise priklausantis ir šiuo metu Sveikatos apsaugos ministerijos patikėjimo teise valdomas nekilnojamas turtas, esantis Kauno r., Kulautuvoje, Akacijų al. 2, kuris nereikalingas VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės vykdomai veiklai.

 

Jūratė Jakutienė Vyriausioji specialistė

1. Užtikrinti pavestų atlikti viešųjų pirkimų procedūrų vykdymą, dokumentų rengimą ir skelbimą, ataskaitų (pagal Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintą formą) rengimą ir teikimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų su pirkimais susijusių teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

2. Užtikrinti Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – SAM) viešųjų pirkimų plano vykdymą, atliekant pavestus viešuosius pirkimus.

3. Parengti ir pateikti SAM mažos vertės pirkimų ataskaitą (Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtinta forma) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

4. Vykdyti SAM perkamų prekių, paslaugų ir darbų verčių skaičiavimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Atlikti SAM perkamų prekių, paslaugų ir darbų verčių skaičiavimo kontrolę.

Gediminas Širvinskas Vyriausiasis specialistas

1. Užtikrinti pavestų atlikti viešųjų pirkimų procedūrų vykdymą, dokumentų rengimą ir skelbimą, ataskaitų (Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtinta forma) rengimą ir teikimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų su pirkimais susijusių teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

2. Parengti 2020 m. SAM viešųjų pirkimų plano (toliau – Planas) projektą.

3. Nustatyta tvarka nagrinėti ir rengti atsakymus į fizinių ir juridinių asmenų paklausimus, prašymus ar skundus dėl SAM vykdomų viešųjų pirkimų.

 
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-03