BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Teisės skyriaus vedėjo Donato Keršio einamųjų metų užduotys

  1. Užtikrinti, kad būtų parengtas Sveikatos apsaugos ministerijos pavaldžių įstaigų vadovų žmogiškųjų išteklių valdymo administravimo tvarkos aprašas.
  2. Užtikrinti, kad būtų parengti Sveikatos apsaugos ministerijos žmogiškųjų išteklių valdymo administravimo tvarkos aprašo pakeitimai, siekiant mažinti administracinę naštą tiek darbuotojams, tiek vadovybei.
  3. Užtikrinti, kad būtų peržiūrėti SAM darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, profesinę darbo patirtį pagrindžiantys dokumentai ir nustatyta kiekvieno darbuotojo profesinė darbo patirtis.
  4. Užtikrinti, kad būtų parengtas Sveikatos apsaugos ministerijos tvarkos aprašas, nustatantis visuotinių dalininkų susirinkimų inicijavimo ir organizavimo tvarką pavaldžiose viešosiose sveikatos priežiūros įstaigose.
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-20