BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Tarptautinių projektų valdymo skyriaus valstybės tarnautojų einamųjų metų užduotys

Gytė Sirgedienė Vedėjas

1. Organizuoti ir koordinuoti Šveicarijos Konfederacijos skiriamo finansavimo Lietuvos sveikatos sektoriui darbų planavimą.

2. Organizuoti ir koordinuoti Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos sveikatos sektoriuje tęstinumo užtikrinimą.

3. Organizuoti ir koordinuoti Norvegijos finansinio mechanizmo programos LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ tęstinumo užtikrinimą.

4. Organizuoti ir koordinuoti 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ įgyvendinimą.
Asta Leonienė Patarėja

1. Koordinuoti Vystomojo bendradarbiavimo veiklų sveikatos apsaugos srityje vykdymą ir užtikrinti informacijos apie Vystomojo bendradarbiavimo veiklų rezultatus pateikimą Užsienio reikalų ministerijai.

2. Vertinti ES fondų ir tarptautinės finansinės paramos programų / projektų įgyvendinimo eigą, rezultatų naudojimo efektyvumą.

3. Organizuoti tarptautinės paramos programų / projektų  planavimo / įgyvendinimo dokumentų rengimą bei derinimą su atsakingomis institucijomis.

4. Vykdyti 2014-2021 m. EEE finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ Dvišalių santykių stiprinimo veiklą.


Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-03