Tarptautinių projektų valdymo skyriaus valstybės tarnautojų einamųjų metų užduotys

Tarptautinių projektų valdymo skyriaus vyriausiosios specialistės Astos Leonienės einamųjų metų užduotys

  • Analizuoti Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo departamento teikiamą informaciją apie galimybes dalyvauti Vystomojo bendradarbiavimo ir / ar Dvynių programose bei teikti ją struktūriniams padaliniams bei pavaldžioms įstaigoms;
  • Vykdyti SAM struktūrinių padalinių ir pavaldžių įstaigų projektų, vykdomų pagal  2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemones, planavimo, rengimo bei įgyvendinimo priežiūrą.
  • Vertinti tarptautinės finansinės paramos programos rezultatų naudojimo efektyvumą ir užtikrinti tęstinumo reikalavimų įgyvendinimą.
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-08-26