Sveikatos sistemos stebėsenos ir inovacijų skyriaus vedėjos Raimondos Janonienės einamųjų metų užduotys

  • Parengti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių kalendoriniais metais siektinų reikšmių patvirtinimo projektą;
  • Nustatyti tvarką, pagal kurią naujos technologijos būtų finansuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo, o taikomos sveikatos priežiūros technologijos būtų peržiūrimos ir pervertinamos;
  • Bendro sveikatos priežiūros technologijų vertinimo ir sprendimų priėmimo modelio įdiegimas, priimat sistemiškai pagrįstus, objektyvius, sveikatos technologijų taikymu pagrįstus sprendimus;
  • Peržiūrėti ir pakeisti Minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. V-338 „Dėl minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo tvirtinimo“, reglamentuojant naujas asmens sveikatos priežiūros paslaugų saugos priemones;
  • Parengti paraišką Struktūrinių reformų rėmimo programai (Structural Reform Support Programme – SRSP) siekiant gauti ekspertinę pagalbą sveikos sistemos kokybės ir efektyvumo vertinimo stebėsenai
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-06-20