BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Sveikatos apsaugos atašė Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje Nerijos Kuprevičienės einamųjų metų užduotys

  1. Dalyvauti Farmacijos produktų ir medicinos prietaisų darbo grupės veikloje, pristatyti Lietuvos poziciją, svarstant ES teisės aktus, rengti medžiagą Coreper posėdžiams svarstomų teisės aktų ir kitais aktualiais klausimais.
  2. Pagal kompetenciją dalyvauti atsako į Covid pandemiją valdyme - dalyvauti IPCR (Integrated Political Crisis Response) veikloje techniniame lygmenyje.
  3. Keistis aktualia informacija su kitomis šalimis ir Europos Komisija per sveikatos apsaugos atašė tinklą.
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-20